giao duc quoc phong 10. Tiet 11 - 31

Đăng ngày 4/6/2009 3:17:05 PM | Thể loại: Thể dục 11 | Chia sẽ bởi: Khánh Trần Đức | Lần tải: 45 | Lần xem: 195 | Page: 1 | Kích thước: 0.41 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án giao duc quoc phong 10. Tiet 11 - 31, Thể dục 11. . nslide giới thiệu tới các bạn giáo án giao duc quoc phong 10. Tiet 11 - 31 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , giáo án giao duc quoc phong 10. Tiet 11 - 31 trong chuyên mục Thể dục 11 được giới thiệu bởi user Khánh Trần Đức tới thành viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Thể dục 11 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Thể dục Thể dục 11 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Ngày, kế tiếp là tháng , nói thêm năm 2008 Tiết 11 Bài 3: Đội ngũ từng người không có súng Phần I: ý định giảng dạy I, bên cạnh đó Mục tiêu 1,còn cho biết thêm Về kiến thức Hiểu được những động tác hàng ngũ từng người không có súng trong điều lệnh Đội ngũ của Quân đội quần chúng, ngoài ra # Việt Nam, bên cạnh đó 2, bên cạnh đó Về kĩ năng Thực được những động tác hàng ngũ từng người không có súng,còn cho biết thêm 3, kế https://nslide.com/giao-an/giao-duc-quoc-phong-10-tiet-11-31.uy05tq.html

Nội dung

Ngày.....tháng .....năm 2008
Tiết 11
Bài 3: Đội ngũ từng người không có súng

Phần I: ý định giảng dạy

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
Hiểu được các động tác đội ngũ từng người không có súng trong điều lệnh Đội ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam.
2. Về kĩ năng
Thực được các động tác đội ngũ từng người không có súng.
3. Về thái độ
- Tự giác tập luyện để thành thạo các động tác đội ngũ từng người không có súng.
- Có ý thức tổ chức kỉ luật, sẵn sàng nhậm và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. Cấu trúc nội dung và phân bố thời gian
1. Cấu trúc nội dung
Nội dung của bài bao gồm 10 động tác.
1. Động tác nghiêm.
2. Động tác nghỉ.
3. Động tác quay tại chỗ.
4. Động tác chào.
5. Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều.
6. Động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân trong khi đang giậm.
7. Động tác giậm chân chuyển thành đi dềuvà ngược lại.
8. Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái.
9. Động tác ngồi xuống, đứng dậy.
10. Động tác chạy đều, đứng lại.
2. Nội dung trọng tâm
Để giúp học sinh nắm được những động tác cơ bản, GV cần tập trung thời gian vào các trọng tâm: Động tác quay tại chỗ, động tác đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đang đi đều.
3. Thời gian
- Tổng số: 4 tiết
- Phân bố thời gian:
Tiết 1: + Động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ và chào.
+ Luyện tập.
Tiết 2: + Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đang đi đều, động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm.
+ Động tác giậm chân chuyển thành đi đều và ngược lại.
+ Luyện tập.
Tiết 3: + Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái, ngồi xuống, đứng dậy, động tác chạy đều, đứng lại.
+ Luyện tập
Tiết 4: Luyện tập.
III. Chuẩn bị
1. Giáo viên : Giáo án, tranh ảnh...
2. Học sinh: Mũ cối, giầy, áo đồng phục.
IV. Tổ chức và phương pháp 1. Tổ chức: Lên lớp theo lớp.
2. Phương pháp: Sử dụng phương pháp trình bày trực quan, giới thiệu động tác theo 3 bước ( Làm nhanh, làm chậm và phân tích động tác, làm tổng hợp )
V. Địa điểm: Sân tập của nhà trường.

Phần II: Nội dung giảng dạy


Tiết 1: Động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ và chào.

Hoạt động của giáo viên
Hoạt