Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

giao duc quoc phong 10. Tiet 11 - 31

Đăng ngày 4/6/2009 3:17:05 PM | Thể loại: Thể dục 11 | Lần tải: 45 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.41 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án giao duc quoc phong 10. Tiet 11 - 31, Thể dục 11. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu giao duc quoc phong 10. Tiet 11 - 31 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện giao duc quoc phong 10. Tiet 11 - 31 thuộc danh mục Thể dục 11 được giới thiệu bởi bạn Khánh Trần Đức đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề Thể dục 11 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Thể dục Thể dục 11 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Ngày, kế tiếp là tháng , nói thêm là năm 2008 Tiết 11 Bài 3: Đội ngũ từng người không có súng Phần I: ý định giảng dạy I, bên cạnh đó Mục tiêu 1, thêm nữa Về kiến thức Hiểu được những động tác hàng ngũ từng người không có súng trong điều lệnh Đội ngũ của Quân đội quần chúng, kế tiếp là # Việt Nam, thêm nữa 2, nói thêm là Về kĩ năng Thực được những động tác hàng ngũ từng người không có súng, bên cạnh đó 3, nói thêm

https://nslide.com/giao-an/giao-duc-quoc-phong-10-tiet-11-31.uy05tq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Thể dục 11


Ngày.....tháng .....năm 2008
Tiết 11
Bài 3: Đội ngũ từng người không có súng

Phần I: ý định giảng dạy

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
Hiểu được các động tác đội ngũ từng người không có súng trong điều lệnh Đội ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam.
2. Về kĩ năng
Thực được các động tác đội ngũ từng người không có súng.
3. Về thái độ
- Tự giác tập luyện để thành thạo các động tác đội ngũ từng người không có súng.
- Có ý thức tổ chức kỉ luật, sẵn sàng nhậm và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. Cấu trúc nội dung và phân bố thời gian
1. Cấu trúc nội dung
Nội dung của bài bao gồm 10 động tác.
1. Động tác nghiêm.
2. Động tác nghỉ.
3. Động tác quay tại chỗ.
4. Động tác chào.
5. Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều.
6. Động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân trong khi đang giậm.
7. Động tác giậm chân chuyển thành đi dềuvà ngược lại.
8. Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái.
9. Động tác ngồi xuống, đứng dậy.
10. Động tác chạy đều, đứng lại.
2. Nội dung trọng tâm
Để giúp học sinh nắm được những động tác cơ bản, GV cần tập trung thời gian vào các trọng tâm: Động tác quay tại chỗ, động tác đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đang đi đều.
3. Thời gian
- Tổng số: 4 tiết
- Phân bố thời gian:
Tiết 1: + Động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ và chào.
+ Luyện tập.
Tiết 2: + Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đang đi đều, động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm.
+ Động tác giậm chân chuyển thành đi đều và ngược lại.
+ Luyện tập.
Tiết 3: + Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái, ngồi xuống, đứng dậy, động tác chạy đều, đứng lại.
+ Luyện tập
Tiết 4: Luyện tập.
III. Chuẩn bị
1. Giáo viên : Giáo án, tranh ảnh...
2. Học sinh: Mũ cối, giầy, áo đồng phục.
IV. Tổ chức và phương pháp 1. Tổ chức: Lên lớp theo lớp.
2. Phương pháp: Sử dụng phương pháp trình bày trực quan, giới thiệu động tác theo 3 bước ( Làm nhanh, làm chậm và phân tích động tác, làm tổng hợp )
V. Địa điểm: Sân tập của nhà trường.

Phần II: Nội dung giảng dạy


Tiết 1: Động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ và chào.

Hoạt động của giáo viên
Hoạt

Sponsor Documents