Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Giáo dục quốc phong khối 11

Đăng ngày 3/7/2011 7:34:37 PM | Thể loại: Thể dục 10 | Lần tải: 34 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Giáo dục quốc phong khối 11, Thể dục 10. . nslide giới thiệu đến các bạn thư viện Giáo dục quốc phong khối 11 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu Giáo dục quốc phong khối 11 thuộc danh mục Thể dục 10 được chia sẽ bởi bạn Sang Nguyễn Thanh đến bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào chủ đề Thể dục 10 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Thể dục Thể dục 10 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem BÀI 1: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI I, bên cạnh đó MỤC TIÊU 1, ngoài ra Về kiến thức: Hiểu được các kiến thức căn bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất, tài thao lược đánh giặc của thánh sư, thêm nữa 2, nói thêm là Thái độ: Có tinh thần nghĩa vụ trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống quang vinh của dân tộc, có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sang tham gia vào sự nghiệp

https://nslide.com/giao-an/giao-duc-quoc-phong-khoi-11.gy9pwq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

BÀI 1: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của tổ tiên.
2. Thái độ: Có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sang tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
1. Nội dung: I. Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
II.Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước
2. Trọng tâm: Đi sâu làm rõ những bài học truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, vận dụng các bài học đó trong xác định trách nhiệm của thanh niên, học sinh đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh.

III. THỜI GIAN
Tổng số tiết: 4. (Tiết PPCT: 1- 4)
Tiết 1: Lịch sửu đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
Tiết 2: Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước ( mục 1,2 SGK)
Tiết 3: Mục 3,4 SGK
Tiết 4: Mục 5,6 SGK

IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức.
- Lấy lớp học làm đơn vị để giới thiệu nội dung bài giảng.
- Lấy từng tổ học tập để nghiên cứu, thảo luận và giúp nhau để hiểu chắc bài.
2. Phương pháp: Thuyết trình giảng giải
- Đối với giáo viên: Khi giang nên kết hợp việc liên hệ truyên thống của cha ông với nhiệm vụ chính trị – kinh tế – quốc phòng của đia phương để học sinh vừa nắm vững truyền thống lịch sử vừa hiểu rõ nhiệm vụ của mỗi học sinh trong sự nghiệp cũng cố quốc phòng, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ địa phương.Giới thiệu sách để học sinh tìm hiểu thêm.
- Đối với học sinh: Nghe, ghi chép.

V. ĐỊA ĐIỂM
- Phòng học

VI. VẬT CHẤT
Vật chất phục vụ dạy và học
PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 5 PHÚT
1. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, tài liệu tham khảo, tranh ảnh.
- Học sinh: Sách giáo khoa, tập, viết
2. Nhận lớp: Xác định vị trí tập hợp, kiểm tra sỹ số, trang phục, chỉnh đốn hàng ngũ
3. Phổ biến các qui định
Học tập, kỷ luật, ghi chép nghiêm túc, thảo luận bài trật tự
4. Kiểm tra bài cũ:
5. Phổ biến ý định giảng bài
- Tên bài: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

II. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 180 PHÚT

NỘI DUNG – THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP
VẬT CHẤT

TIẾT 1 (23 – 28/08/2010)
I. LỊCH SỬ ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
1. Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên.
2. Cuộc đấu tranh giành độc lập ( từ thế kỉ I đến thế kỉ X)
3. Các cuộc chiến tranh giữ nước (từ TK X đến TK XIX)
4. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc lật đỗ chế độ thuộc địa nữa phong kiến (thế kỉ XIX đến 1945)
5. Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)
- Ngày 23/ 09/ 1945 thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ 2.
- Ngày 19/ 12/1946 Chủ Tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Người chỉ rõ “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”
- Từ 1947 – 1954 quân ta đã lập nhiều chiến công, làm thất bại nhiều cuộc hành binh lớn của Pháp.
- Chiến thắng Việt Bắc Thu Đông năm 1947.
- Chiến thắng biên giới năm 1950.
- chiến thắng Tây Bắc 1952
- Chiến thắng chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, buộc Pháp phải kí hiệp định Giơ – ne – vơ và rút quân về nước, miền Bắc ta hoàn toàn giải phóng.
6. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)
- Đế quốc Mỹ phá hoại hiệp định Giơ

Sponsor Documents