HĐ ngoài giờ lên lớp 6

Đăng ngày 6/16/2011 4:27:31 PM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 6 | Chia sẽ bởi: Thuận Phạm Ngọc | Lần tải: 142 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.24 M | Loại file: doc

 


Ngày soạn:                                                            Ngày giảng:

Chủ điểm tháng 9:

 

Truyền thống nhà trường

 

I. mục tiêu giáo dục

- Giúp học sinh  hiểu được về truyền thống tốt đẹp của trường và những thành tích tốt đẹp của lớp.

- Phấn khởi tự hào và chân trọng truyền thống của trường lớp.

- Có thói quen chấp hành đúng  nội quy, kỉ luật của trường, ra sức học tập rèn luyện, bảo vệ và vun đắp truyền thống tốt đẹp đó.

II. nội  dung

Hoạt động 1:

 

Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới

 

1. Yêu cầu giáo dục:

- Giúp HS hiểu được nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới

- Có ý thức tôn trọng  nội quy nhiệm vụ, tích cực rèn luyện, thực hiện tốt nội quy nhiệm vụ năm học mới.

2. Nội dung và hình thức hoạt động

a, Nội quy:

- Nội quy nhà trường

- Thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu của năm học mới mà học sinh cần biết

b, Hình thức hoạt động

- Nghe giới thiệu về nội quy- nhiệm vụ của năm học

- Trao đổi thảo luận trong lớp

- Văn nghệ

3. Chuẩn bị hoạt động

a, Phương tiện hoạt động

- Một bản nội quy của nhà trường

- Một bản  ghi nhiệm vụ chủ yếu của năm học

- Một số bài hát, câu chuyện

b,Về tổ chức

-GV nêu yêu cầu kế hoạch học tập những nội quy quy định của nhà trường,nhiệm vụ năm học mới và các câu hỏi để học sinh thảo luận

1

 


- Cung cấp cho học sinh nội quy của trường để học sinh hiểu

- Chuẩn bị một số bài hát câu chuyện để kể tạo không khí phấn khởi

4. Tiến hành hoạt động

a, Nghe giới thiệu nội quy nhiệm vụ của năm học mới

GV giói thiệu nội quy

- HS đi học ăn mặc đúng, đủ trang phục quần đen ,áp trắng, dép quai hậu, khăn đỏ, các.

- Thực hiện tốt nề nếp: đi học đúng giờ,học bài làm bài đầu đủ trước khi đến lớp

- Tham gia đầy đủ các buổi hoạt động ngoại khoá

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung

- Không vi phạm các điều cấm: nói tục chửi bậy,đánh nhau, không hút thuốc, không mang dao nhọn ,vật gấy thương tích,không chèo lan can, sân thượng ,không mang bóng đá trong trường,không bẻ cành bứt lá,chơi bi-a, điện tử

- Để xe đúng quy định, không đi xe đạp trong trường

- Lao động nghiêm túc an toàn

*Giới thiệu nhiệm vụ năm học mới

- Phấn đấu năm 2008 đạu trường chuẩn quốc gia

- 100% HS đủ điều kiện xét tốt nghiệp

- Nâng cao chất lượng toàn diện.60% HS đạt hạnh kiểm khá tốt

- Có kế hoạch vồi dưỡng hs khá -giỏi, phụ đạo hs yếu kém

b, Thảo luận nhóm

Chia lớp làm 3 nhóm,mỗi tổ là một nhóm

- Các tổ trưởng là nhóm trưởng. Thư kí là bạn:

Nhóm1:

?Cho biết người HS  THCS khi đến trường phải thực hiện tốt những nội quy nào của trường đề ra

Nhóm 2:

? Hãy cho biết nhiệm vụ của năm học 2007-2008

Nhóm 3:cho biết nhà trường quyddinhj những điều cấm nào đối với hs

- Đại diện các nhóm trương lên trình bày ý kiến của nóm mình

- GV tổng kết lại

c, Vui văn nghệ

Hát tập thể : - Chào người bạn mói đến

- Bài ca đi học

1

 


Kể chuyện

5. Kết thúc hoạt động

- Nhận xét: tuyên dương ý thức của các em, trật tự nghiêm túc thực hiện các hoạt động

- Động viên hs cố gắng thực hiện tốt nội quy, nhiệm vụ năm học.

 

 

Ngày soạn                                                        Ngày giảng

 

Hoạt động 2:

Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp 

 

1. Yêu cầu giáo dục:

-Giúp HS hiểu được cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp.

-Bước đầu có ý thức xây dựng tập thể lớp, có thái độ tôn trọng đội ngũ cán bộ lớp.

-Rèn luyện kĩ năng, nhiệm vụ, kĩ năng tham gia các hoạt động chung của tập thể.

2. Nội dung và hình thức hoạt động

a, Nội dung:

- Thành lập các tổ chức nhóm trong lớp.

- Bầu đội ngũ cán bộ lớp: lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó, bàn trưởng, các cán sự bộ môn.

- Xác định được chức năng nhiệm vụ của từng cán bộ lớp, về cách thức làm việc của từng cán bộ lớp.

b, Hình thức hoạt động

- Học sinh trong lớp bầu biểu quyết

- Trao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp trước tập thể.

3. Chuẩn bị hoạt động

a, Phương tiện hoạt động

- Bảng sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp

- Bảng ghi nhiệm vụ của cán bộ lớp

- Các loại sổ sách ghi chép của cán bộ lớp.

b,Về tổ chức

-Bảng sơ đồ:

 

1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhiệm vụ của cán bộ lớp:

+Lớp trưởng: phụ trách chung nề nếp của lớp

+ Lớp phó học tập: Theo dõi kết quả học tập của các bạn, phụ trách các cán sự môn học, có kế hoạch cho cán sự môn học hoạt động.

+ Lớp phó văn thể: Phụ trách văn nghệ vui chơi , TDTT, hoạt động lao động của lớp.

+ Tổ trưởng: phụ trách chung về tình hình kỉ luật nề nếp của tổ

+ Tổ phó: theo dõi kết quả học tập ddeet báo cáo cho lớp phó học tập hàng tuần

+ Cán sự môn học: phụ trách môn của mình, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho các bạn học yếu

+ Cán sự chức năng:ban báo chí, cán sự văn nghệ, cán sự thể thao,cán sự lao động giúp đỡ lớp phó văn thể thực hiện theo yêu cầu.

- GVCN hướng dẫn hs suy nghĩ chuẩn bị ý kiến lựa chọn bầu đội ngũ cán bộ lớp.

4. Tiến hành hoạt động

GVCN nêu mục đích yêu cầu tổ chức lớp để có cơ cấu chặt chẽ thu hút được nhiều học sinh tham gia.

- giới thiệu sơ đồ cấu tạo tổ chức lớp

- nêu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp

- HS bầu các bạn có đủ tiêu chuẩn, học khá, hạnh kiểm tốt, nhiệt tình nhanh nhẹn.

1

 


- GVCN cho học sinh bầu sau đó biểu quyết

- GVCN trao nhiệm vụ cho cán bộ lớp

- Đại diện  cán bộ lớp: lớp trưởng lên bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ

- Hát tập thể 1 bài:"lớp chúng ta kết đoàn "

5. Kết thúc hoạt động

- Nhận xét: Làm việc khẩn trương nghiêm túc, sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp đủ đức đủ tài mong các thành viên trong lớp ủng hộ các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Động viên cán bộ lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

 

Ngày soạn                                                        Ngày giảng

Hoạt động 3:

 

Nghe giới thiệu về truyền thống nhà trường  

 

1. Yêu cầu giáo dục:

- Giúp HS hiểu được truyền thống cơ bản của nhà trường  và ý nghĩa của truyền thống đó.

- Xác định trách nhiệm của học sinh lớp 6 trong việc phát huy truyền thống nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch học tập và hoạt động của cá nhân và lớp

2. Nội dung và hình thức hoạt động

a, Nội dung:

- Vài nét về lịch sử hình thành và phát triển của trường

- Truyền thống nhà trường về học tập rèn luyện đạo đức các thành tích khác.

b, Hình thức hoạt động

- Trình bày bằng lời, bằng ảnh.

- Trao đổi thảo luận

3. Chuẩn bị hoạt động

a, Phương tiện hoạt động

- Sơ đồ cơ cấu nhà trường, kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

b, Về tổ chức

- GV chuẩn bị giới thiệu về truyêng thống nhà trường

- giao cho hs tìm hiểu

1

 


- HS chuẩn bị bài hát

- GV chuẩn bị một số câu hỏi để thảo luận

4. Tiến hành hoạt động

- Lý do: để giúp các em hiểu được những truyền thống cơ bản của nhà trường và ý nghĩa của những truyền thống đó. Hôm  nay cô giới thiệu cho cả lớp về cơ cấu tổ chức của nhà trường:

Gồm 38 cán bộ giáo viên, có 17 lớp

BGH:

Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Thái

Hiệu phó: Lê Thị Nga, Cầm Thị  Thắng

Chủ tịch công đoàn: Lê Thị Sen

Bí thư chi đoàn: Nguyễn Quỳnh Anh

Tổng phụ trách: Nguyễn Thị Hương

Trường  THCS Tô Hiệu được thành lập tách từ trường Nông Trường từ năm 1995. Trường có vinh dự được mang tên anh hùng Tô Hiệu. Có truyền thống dạy tốt, có7 GV giỏ cấp tỉnh, 9 GV giỏi cấp huyện, nhiều GV dạy giỏi cấp trường. Ban giám hiệu quan tâm chỉ đạo sát sao, nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn theo kế hoạch, theo phân phối chương trình. Bên cạnh đó các thầy cô giáo nhiệt tình tâm huyết với nghề có trách nhiệm với công việc được giao. Bên cạnh hoạt động chuyên môn là hoạt động ngoại khoá, công tác đoàn đội là công tác được liên đội quan tâm thực hiện tốt. Liên đội nhiều năm đạt liên đội vững mạnh, tham gia nhiệt tình có hiệu quả các hoạt động đội do hội đồng đội Mai Sơn tổ chức. Kết quả học tập của học sinh từng bước được nâng cao: năm học 05 - 06 có 99% HS đỗ tốt nghiệp THCS, có 9 hs đạt hs giỏi cấp tỉnh, 95% hs có hạnh kiểm khá  tốt trở lên

Bên cạnh công tác dạy và học nhà trường thường xuyên tổ chức thực hiện

Các hoạt động thể hiện các truyền thống tốt đẹp với đạo lí "uống nước nhớ nguồn,ăn quả nhớ kẻ trồng cây".....

-HS trình bày kết quả sưu tầm về truyền thống nhà trường

- Câu hỏi thảo luận:

? Qua những truyền thống của nhà trường em học tập được những gì

?Em có suy nghĩ gì về hướng phấn đấu của mình  để phát huy được truyền thống của trường.

? Em hãy nêu sơ lược về kế hoạch hoạt động của mình trong năm học mới

1

 


GV tóm tắt ý kiến của hs sau khi đã trình bày. Yêu cầu hs trong lớp thi đua xây dựng lớp tốt

- Chương trình văn nghệ.

Hát tập thể:- trường em mang tên anh hùng Tô Hiệu

 - Em yêu trường em

5. Kết thúc hoạt động

- Nhận xét: Đa số các em nhận thức được truyền thống cơ bản của trường về phong trào thi đua dạy tốt học tốt

-Tuyên dương một số tổ thảo luận có chất lượng, nhắc nhở phê bình một số hs chưa chú ý nghe giảng và chưa nhiệt tình tham gia thảo luận.

 

 

 

Ngày soạn                                                        Ngày giảng

Hoạt động 4:

 

Tập các bài hát quy định   

 

1. Yêu cầu giáo dục:

- Giúp HS hiểu được sự cần thiết phải thuộc và nhớ các bài hát quy định cho lứa tuổi HS THCS.

- Biết cách học và luyện tập các bài hát quy định.

- Hăng hái phấn khởi có trách nhiệm học các bài hát quy định

2. Nội dung và hình thức hoạt động

a, Nội dung:

- Những bài hát đã được nhà trường quy định mỗi HS THCS phải thuộc để có thể sử dụng trong các hoạt động chung của lớp, trường.

b, Hình thức hoạt động

- Học Hath

- Giới thiệu bài hát, cách hát

3. Chuẩn bị hoạt động

a, Phương tiện hoạt động

- Các bài hát quy định

b, Về tổ chức

- GV lập danh sách các bài hát quy định, phổ biến của HS

- Yêu cầu HS nghe GV hát trước một lần.

1

 


- Giao cho cán sự văn nghệ giúp lớp tập hát, dạy lớp hát

4. Tiến hành hoạt động

a,  Lý do:

- Học bài hát là một trong những yêu cầu do nhà trường quy định. Phải học để có thể sử dụng trong các hoạt động chung của lớp, trường.

- cho một vài hs phát biểu suy nghĩ của mình

b, Tập hát

- Giáo viên giới thiệu những bài hát quy định

+ Em yêu trường em

+ Bốn phương trời

+ Bài ca đi học

+ Chào người bạn mới đến

+ Cánh chim tuổi thơ

- GV hát mẫu trước 1 lần

- Cán sự cho các bạn hát thử

- Bài nào thuộc thì ôn lại, bài nào chưa thuộc thì dạy từng câu cho đến khi thuộc.

- Có thể cho các dãy, các bàn thi hát xem  bên nào hát thuộc hơn, hay hơn.

- Nếu hết thời gian, về nhà học sinh tự ôn, tự hát để hát được trong những buổi hoạt động tiếp theo.

5. Kết thúc hoạt động

- GV chủ nhiệm nhắc nhở học sinh về nhà ôn lại các bài hát trên.

- Nhận xét buổi hoạt động:

Đa số các em có ý thức nghiêm túc, học thuộc nhanh, đúng các bài hát. Còn một số em chưa thuộc yêu cầu về nhà tiếp tục học.

VI. Đánh giá kết quả hoạt động theo chủ điểm tháng 9

a, Học sinh tự đánh giá

- Em thu hoạch được gì qua các hoạt động cụ thể

b, Em tự xếp loại kết quả hoạt động của bản thân ở mức độ nào ?

Tốt:                                                              TB:

Khá:                                                             Yếu:

2. Tổ HS đánh giá:

Tổ 1:

Tổ 2:

Tổ 3:

1

 


3. GVCN đánh giá

Tổ 1:

Tổ 2:

Tổ 3:

 

 

Ngày soạn:                                                            Ngày giảng:

 

Chủ điểm tháng 10:

Chăm ngoan học giỏi  

 

I. mục tiêu giáo dục

- Giúp học sinh  hiểu được nội dung ý nghĩa lời dạy của Bác Hồ trong thư gửi các học sinh nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

- Có thái độ đúng đắn, có trách nhiệm trong học tập

- Biết học tập có kế hoạch, có phương pháp tốt, biết đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập theo lời dạy của Bác Hồ.

II. nội  dung

Hoạt động 1:

Nghe giới thiệu thư bác

 

1. Yêu cầu giáo dục:

-Giúp HS hiểu được sự quan tâm chăm lo của Bác đối với thế hệ trẻ và nội dung ý nghĩa lời dạy của Bác trong thư gửi học sinh cả nước nhân ngày khai trường năm học đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà 9/1945 và thư gửi nghành giáo dục ngày 16/10/1968.

- Có thái độ học tập đúng đắn, quyết tâm học tập rèn luyện tốt theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

2. Nội dung và hình thức hoạt động

a, Nội dung:

- Thư Bác Hồ gửi hs cả nước nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà 9/1945 (trích).

- Thư Bác Hồ gửi nghành giáo dục ngày 16/10/1968 ( trích)

b, Hình thức hoạt động

3. Chuẩn bị hoạt động

a, Phương tiện hoạt động

1

 


- Chuẩn bị hai bức thư của Bác Hồ để đọc trước lớp

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận

? Bác  khuyên hs phải làm gì

? Những câu nào trong thư cần chú ý nhất ? vì sao?

? Suy nghĩ về nhiệm vụ học tập của mình

- Một số tiết mục văn nghệ, bài hát, câu chuyện về Bác đối với thanh thiếu niên.

b,Về tổ chức

- GVCN hướng dẫn cán bộ lớp xây dựng chương trình hoạt động

+ Nghe thư Bác

+ Thảo luận thư BacB

+ Ca hát về Bác

- Kế hoạch  thực hiện

Điều khiển chương trình

Người đọc thư

Trang trí lớp: khẩu hiệu, khăn trải bàn, lọ hoa, ảnh Bác

Mời đại biểu

Điều khiển chương trình văn nghệ

4. Tiến hành hoạt động

- Hát tập thể : Lớp chúng mình

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, chương trình làm việc.

- Bác Hồ : hai tiếng thiêng liêng ấy đã in đậm trong trái tim mỗi người Việt Nam. Người đã dành chọn cuộc đời mình cho độc lập tự do của dân tộc. Sinh thời dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tình yêu thương vô bờ bến đối với thanh thiếu niên và nhi đồng.

- Đại biểu: GVCN

- Chương trình: đọc thư, thảo luận, văn nghệ

- Thực hiện chương trình

+ Giới thiệu bạn: ........đọc thư cho cả lớp nghe

+ Hướng dẫn thảo luận

Tổ 1: câu 1

Tổ 2: câu 2

Tổ 3: câu 3

- Ý nghĩa: để hiểu được sự quan tâm lo lắng của Bác, xác định được thái độ học tập đúng đắn, quyết tâm thực hiện tốt theo lời Bác dạy

1

 


- GVCN tổng kết ý kiến trao đổi, nhắn nhở qua thư của Bác gửi cho hs nhân ngày khai trường đầu tiên có ý nghĩa rất lớn, là nguồn động viên khích lệ cho các em, động viên cổ vũ  cho các em để các em xác định thái độ học tập của mình một cách đúng đắn, tìm phương pháp học phù hợp để nâng cao kết quả học tập.

- Văn nghệ: hát tập thể, cá nhân.

5. Kết thúc hoạt động

- Nhận xét: tuyên dương ý thức của các em, trật tự nghiêm túc thực hiện  hoạt động

- Nhắc nhở hoạt động sau: viết bảng đăng kí thi đua, lễ giao ước thi đua của các tổ.

 

 

Ngày soạn:                                                            Ngày giảng:

Hoạt động 2:

Lễ giao ước thi đua

chăm ngoan học giỏi giữa các tổ

 

1. Yêu cầu giáo dục

- Giúp hs hiểu được ý nghĩa tác dụng của việc thi đua và nắm vững nội dung chỉ tiêu thi đua "Chăm ngoan học giỏi theo lời Bác dạy".

- Tự xác định mục đích, thái độ học tập đúng đắn quyết tâm thi đua học tập tốt.

- Biết tự quản, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để học tập tốt theo chỉ tiêu đã đề ra.

2. Nội dung hình thức hoạt động

a. Nội dung

- Chương trình hành động"chăm ngoan học giỏi" của lớp.

- Đăng ký giao ước thi đua giữa các tổ

- Trình bày văn nghệ theo chủ đề "chăm ngoan học giỏi"biết ơn thầy cô giáo.

b. Hình thức hoạt động

- Tổ chức lễ giao ước thi đua giữa các tổ.

3. chuẩn bị hoạt động

a. phương tiện hoạt động

- Chương trình hành động của lớp

- Chỉ tiêu thi đua của tổ

- Một vài tiết mucvăn nghệ

b. về tổ chức

Điều khiển chương trình

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án HĐ ngoài giờ lên lớp 6, GDCD - GDNGLL 6. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu HĐ ngoài giờ lên lớp 6 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , giáo án HĐ ngoài giờ lên lớp 6 thuộc chuyên mục GDCD - GDNGLL 6 được giới thiệu bởi thành viên Thuận Phạm Ngọc tới các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được giới thiệu vào thể loại GDCD - GDNGLL 6 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng mục còn có Giáo án Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 6 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Ngày soạn: Ngày giảng: Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường I, kế tiếp là mục đích giáo dục - Giúp học sinh hiểu được về truyền thống tốt đẹp của trường và các thành tích tốt đẹp của lớp, cho biết thêm - Phấn khởi tự hào và chân trọng truyền thống của trường lớp,còn cho biết thêm - Có lề thói chấp hành đúng nội quy, kỉ luật của trường, ra sức học tập rèn luyện, bảo vệ và vun đắp truyền thống tốt đẹp ấy, kế tiếp là II, https://nslide.com/giao-an/hd-ngoai-gio-len-lop-6.vuh4wq.html