HOC SINH TOAN TRUONG NH 2016 - 2017.(chuẩn tháng 9)

Đăng ngày 9/15/2016 2:48:49 PM | Thể loại: CHUYÊN MÔN NH 2016-2017 | Chia sẽ bởi: Liêm Trịnhhuy | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 12 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: xls

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls

Nội dung

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG NÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THCS NÂM NUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A1

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nơi Ở ghi chú
1 NGUYỄN HUY AN 4/6/2005 Đăk Nông Thôn Nam Tiến G
2 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 03//11/2005 Đăk Nông Thôn Đăk Hoa- Tân Thành G
3 ĐÀO MẠNH DŨNG 25/7/2005 Hà Tĩnh Thôn R`Cập Tb
4 NGUYỄN XUÂN ĐẠI 13/10/2005 Đăk Nông Thôn Nam Tiến Tb
5 NGUYỄN VĂN ĐỨC 22/12/2005 Đăk Nông Thôn Đăk Tâm-Đăk Drô G
6 LÊ NHÂN HÒA 16/02/2005 TP Hồ Chí Minh Thôn Đăk rô - Tân Thành Tb
7 NGUYỄN VIỆT HÙNG 8/5/2005 Đăk Nông Thôn Nam Tiến G
8 NGUYỄN Y PHI HÙNG KNUL 31/3/2005 Đăk Nông Thôn 2-Ja Rah TB
9 LÊ SỸ TUẤN LINH 4/11/2005 Thanh Hóa Thôn Đăk rô - Tân Thành Tb
10 PHẠM THỊ CẨM LY 30/10/2005 Đăk Nông Thôn Nam Tiến K
11 NGUYỄN HOÀI NAM 26/3/2005 Đăk Nông Thôn Jôc Ju G
12 LÊ THỊ HOÀI NGỌC 29/7/2005 Đăk Lăk Thôn Jôc Ju K
13 TRẦN DƯƠNG NAM SƠN 10/7/2005 Krông Ana Thôn Nam Tiến K
14 NGUYỄN HỮU PHONG 29/8/2005 Đăk Nông Thôn Đăk Tâm-Đăk Drô K
15 Y` THAI 20/08/2003 Đăk Nông Thôn R`Cập Tb
16 Y THÁI 16/02/2004 Đăk Nông Thôn Ra Cập Tb
17 ĐẶNG TÚ TÀI 26/8/2005 Đăk Nông Thôn Nam Tiến G
18 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO 30/4/2005 Đăk Nông Thôn R`Cập G
19 TRẦN THÀNH AN
20 TRIỆU VĂN THẮNG 25/3/2005 Đăk Nông Thôn Đăk Tâm - Đăk Drô Tb
21 H` THEM 10/5/2004 Đăk Nông Thôn R`Cập Tb
22 Y` THIỆU 20/08/2005 Đăk Nông Thôn Ja Rah Tb
23 PHẠM THỊ THÙY 5/11/2005 Đăk Nông Thôn Tân lập K
24 H` THƯ 10/9/2002 Đăk Nông Thôn R`Cập Tb
25 H` TIÊU 2/7/2005 Đăk Nông Thôn R`Cập Tb
26 H` TOANH 3/3/2005 Đăk Nông Thôn 3 Jôc Ju Tb
27 H` LIÊN BU TÔNG 14/8/2004 Đăk Nông Thôn 1-R`Cập Tb
28 NGUYỄN VĂN NGHĨA
29 BÙI NGUYỄN HOÀI UYÊN 08/07/2005 Phú Yên Rcập G
30 NGUYỄN THẾ VINH 11/9/2005 Đăk Lăk Thôn 3 Jôc Ju Tb
31 BÙI TƯỜNG VY 4/5/2005 Đăk Nông Thôn R`Cập G
32 Y Lê Hoàng Long 18/10/2005 Đăk Nông Thôn Ja Rah
33 NGUYỄN ĐÌNH PHÚC 16/01/2005 Đăks Lăk Thôn Đăk rô - Tân Thành
34 Nguyễn Quốc Khánh 2/9/2005 Đăk Nông Thôn 3 Jôc Ju
35 Nguyễn Tấn Phát 18/11/2005 Đăk Nông Thôn R`Cập
36 Nguyễn Thị Hà Vi 17/8/2005 Đăk Nông Thôn 3 Jôc Ju
37 ĐẶNG THỊ HƯƠNG TRÀ 27/2/2005 Nam Định Thôn R`Cập K
38 H HÓA 16/11/2002 Đắk Lắk Thôn Ja Rah
Địa điểm học tập: trường THCS Nâm Nung
Giáo viên chủ nhiệm: Trần Bá Thuần
"Nâm Nung, ngày 01 tháng 08 năm 2016"
TS 38 HIỆU TRƯỞNG
Nữ 15
DT 12
Nữ dt 6
Dttc 11
Nữ dttc 6