HOC SINH TOAN TRUONG NH 2016 - 2017.(chuẩn tháng 9) (Liêm Trịnhhuy)

Đăng ngày 9/15/2016 2:48:49 PM | Thể loại: CHUYÊN MÔN NH 2016-2017 | Chia sẽ bởi: Liêm Trịnhhuy | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 12 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: xls
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls

giáo án HOC SINH TOAN TRUONG NH 2016 - 2017.(chuẩn tháng 9), CHUYÊN MÔN NH 2016-2017. PHÒNG GD & ĐT KRÔNG NÔCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THCS NÂM NUNGĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A1 STTHọ và tênNgày sinhNơi sinhNơi Ởghi chú 1NGUYỄN HUY AN4/6/2005Đăk NôngThôn Nam TiếnG 2NGUYỄN THỊ VÂN ANH03//11/2005Đăk NôngThôn Đăk Hoa- Tân ThànhG 3ĐÀO MẠNH... nslide.com chia sẽ tới bạn đọc thư viện HOC SINH TOAN TRUONG NH 2016 - 2017.(chuẩn tháng 9) .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Thư viện HOC SINH TOAN TRUONG NH 2016 - 2017.(chuẩn tháng 9) thuộc thể loại CHUYÊN MÔN NH 2016-2017 được chia sẽ bởi thành viên Liêm Trịnhhuy đến bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được đưa vào chuyên mục CHUYÊN MÔN NH 2016-2017 , có 12 trang, thuộc thể loại .xls, cùng danh mục còn có Giáo án CHUYÊN MÔN NH 2016-2017 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập PHÒNG GD & ĐT KRÔNG NÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THCS NÂM NUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A1 STTHọ và tênNgày sinhNơi sinhNơi Ởghi chú 1NGUYỄN HUY AN4/6/2005Đăk NôngThôn https://nslide.com/giao-an/hoc-sinh-toan-truong-nh-2016-2017-chuan-thang-9.jvjn0q.html

Nội dung

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG NÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THCS NÂM NUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A1

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nơi Ở ghi chú
1 NGUYỄN HUY AN 4/6/2005 Đăk Nông Thôn Nam Tiến G
2 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 03//11/2005 Đăk Nông Thôn Đăk Hoa- Tân Thành G
3 ĐÀO MẠNH DŨNG 25/7/2005 Hà Tĩnh Thôn R`Cập Tb
4 NGUYỄN XUÂN ĐẠI 13/10/2005 Đăk Nông Thôn Nam Tiến Tb
5 NGUYỄN VĂN ĐỨC 22/12/2005 Đăk Nông Thôn Đăk Tâm-Đăk Drô G
6 LÊ NHÂN HÒA 16/02/2005 TP Hồ Chí Minh Thôn Đăk rô - Tân Thành Tb
7 NGUYỄN VIỆT HÙNG 8/5/2005 Đăk Nông Thôn Nam Tiến G
8 NGUYỄN Y PHI HÙNG KNUL 31/3/2005 Đăk Nông Thôn 2-Ja Rah TB
9 LÊ SỸ TUẤN LINH 4/11/2005 Thanh Hóa Thôn Đăk rô - Tân Thành Tb
10 PHẠM THỊ CẨM LY 30/10/2005 Đăk Nông Thôn Nam Tiến K
11 NGUYỄN HOÀI NAM 26/3/2005 Đăk Nông Thôn Jôc Ju G
12 LÊ THỊ HOÀI NGỌC 29/7/2005 Đăk Lăk Thôn Jôc Ju K
13 TRẦN DƯƠNG NAM SƠN 10/7/2005 Krông Ana Thôn Nam Tiến K
14 NGUYỄN HỮU PHONG 29/8/2005 Đăk Nông Thôn Đăk Tâm-Đăk Drô K
15 Y` THAI 20/08/2003 Đăk Nông Thôn R`Cập Tb
16 Y THÁI 16/02/2004 Đăk Nông Thôn Ra Cập Tb
17 ĐẶNG TÚ TÀI 26/8/2005 Đăk Nông Thôn Nam Tiến G
18 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO 30/4/2005 Đăk Nông Thôn R`Cập G
19 TRẦN THÀNH AN
20 TRIỆU VĂN THẮNG 25/3/2005 Đăk Nông Thôn Đăk Tâm - Đăk Drô Tb
21 H` THEM 10/5/2004 Đăk Nông Thôn R`Cập Tb
22 Y` THIỆU 20/08/2005 Đăk Nông Thôn Ja Rah Tb
23 PHẠM THỊ THÙY 5/11/2005 Đăk Nông Thôn Tân lập K
24 H` THƯ 10/9/2002 Đăk Nông Thôn R`Cập Tb
25 H` TIÊU 2/7/2005 Đăk Nông Thôn R`Cập Tb
26 H` TOANH 3/3/2005 Đăk Nông Thôn 3 Jôc Ju Tb
27 H` LIÊN BU TÔNG 14/8/2004 Đăk Nông Thôn 1-R`Cập Tb
28 NGUYỄN VĂN NGHĨA
29 BÙI NGUYỄN HOÀI UYÊN 08/07/2005 Phú Yên Rcập G
30 NGUYỄN THẾ VINH 11/9/2005 Đăk Lăk Thôn 3 Jôc Ju Tb
31 BÙI TƯỜNG VY 4/5/2005 Đăk Nông Thôn R`Cập G
32 Y Lê Hoàng Long 18/10/2005 Đăk Nông Thôn Ja Rah
33 NGUYỄN ĐÌNH PHÚC 16/01/2005 Đăks Lăk Thôn Đăk rô - Tân Thành
34 Nguyễn Quốc Khánh 2/9/2005 Đăk Nông Thôn 3 Jôc Ju
35 Nguyễn Tấn Phát 18/11/2005 Đăk Nông Thôn R`Cập
36 Nguyễn Thị Hà Vi 17/8/2005 Đăk Nông Thôn 3 Jôc Ju
37 ĐẶNG THỊ HƯƠNG TRÀ 27/2/2005 Nam Định Thôn R`Cập K
38 H HÓA 16/11/2002 Đắk Lắk Thôn Ja Rah
Địa điểm học tập: trường THCS Nâm Nung
Giáo viên chủ nhiệm: Trần Bá Thuần
"Nâm Nung, ngày 01 tháng 08 năm 2016"
TS 38 HIỆU TRƯỞNG
Nữ 15
DT 12
Nữ dt 6
Dttc 11
Nữ dttc 6