Kế hoạch BDTX- năm học 2016-2017

Đăng ngày 9/19/2016 6:37:15 PM | Thể loại: VƯƠNG | Chia sẽ bởi: Vượng Nguyễn Thị | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

Năm học 2016 – 2017

 

               Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Vương

               Ngày sinh : 29/12/1977

               Ngày vào ngành: 05/09/1998

               Trình độ chuyên môn: Đại học - Chuyên ngành: Ngữ Văn

I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Thông tư số 26/2012/TT – BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT;

- Các thông tư số 30, 31, 32, 33/2011/TT – BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm2011, Thông tư số 36/2011/TT – BGD ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ GD & ĐT;

- Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT Bắc Ninh, của phòng GD ĐT thành phố Bắc Ninh.

II. Nội dung cơ bản của kế hoạch.

A. Mục đích yêu cầu:

- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả học tập của cá nhân năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.

B. Nội dung:

1. Khối kiến thức bắt buộc.

a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết)  Bồi dưỡng về chính trị , nghị quyết:

Căn cứ vào quyết định của Bộ giáo dục và đào.

b. Nội dung bồi dưỡng 2:  (30 tiết): 

  Căn cứ vào chuyên môn nghiệp vụ của bản thân và nhiệm vụ giảng dạy được phân công, tôi đăng kí tự bồi dưỡng:

   Vận dụng các phương pháp trong giảng dạy Ngữ văn THCS     (30 tiết)

2. Khối kiến thức tự chọn.

- Căn cứ chương trình BDTX của cấp học ban hành kèm theo quyết định số 31/2011/TT – BGDĐT, QĐ số 790/SGDĐT – GDTH

- Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của BGH trường THCS Kinh Bắc.

- Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, tôi tự lựa chọn 4 mô đun sau để tự bồi dưỡng trong năm học 2016 – 2017.

 

Mã mô đun

 

Tên nội dung mô đun

Thời gian            thực hiện

Thời gian

hoàn thành

Ghi chú

THCS 31

 

Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

 

 

Học kì I,II

 

 

Học kì I,II

 

 

THCS

23

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Kì I

Kì II

 

 

C. Hình thức bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn;

- Bồi dưỡng thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp;

- Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu;

- Bồi dưỡng thông qua học tập từ xa;

 

D. Những khuyến nghị:

Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau:

- Dạy học với công nghệ thông tin

- Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

 

Duyệt của BGH

Duyệt của tổ CM

  Người lập kế hoạch

 

 

 

Nguyễn  Thi Vương

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Kế hoạch BDTX- năm học 2016-2017, VƯƠNG. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Vương Ngày sinh : 29/12/1977 Ngày vào ngành: 05/09/1998 Trình độ chuyên môn: Đại học - Chuyên ngành: Ngữ Văn I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch: - Thông tư số 26/2012/TT – BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT; -... nslide.com trân trọng giới thiệu tới các bạn tài liệu Kế hoạch BDTX- năm học 2016-2017 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Kế hoạch BDTX- năm học 2016-2017 trong chủ đề VƯƠNG được giới thiệu bởi thành viên Vượng Nguyễn Thị tới cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề VƯƠNG , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Giáo án GIÁO VIÊN BDTX VƯƠNG ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Vương Ngày sinh : 29/12/1977 Ngày vào ngành: 05/09/1998 Trình độ chuyên môn: Đại học - Chuyên ngành: Ngữ Văn I, tiếp theo là Những căn https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-bdtx-nam-hoc-2016-2017.5bon0q.html