Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Trường THCS Kinh Bắc

Tổ: KHXH

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖtNam

Độc lậpTự doHạnh phúc

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

Năm học 2016 – 2017

 

               Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Hường

               Ngày sinh : 12/01/1974

               Ngày vào ngành: 20/10/2003

               Trình độ chuyên môn: Đại học

               Chuyên ngành: Mĩ thuật

I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mâm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 743/SGD&ĐT-GDTX của Sở GD & ĐT tỉnh Bắc Ninh về Kế hoạch triển khai công tác BDTX năm học 2016 – 2017.

Căn cứ công văn số 531 /KH – PGD&ĐT về hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên các nội dung cho giáo viên năm học 2016 – 2017.

 

II. Nội dung cơ bản của kế hoạch.

A. Mục đích yêu cầu:

- Giáo viên học tập, bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, theo yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phát triển năng lực, nhu cầu tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của các cơ sở giáo dục.

B. Nội dung:

1. Khối kiến thức bắt buộc.

a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết)  Bồi dưỡng về chính trị , nghị quyết:

b. Nội dung bồi dưỡng 2:  (30 tiết):  Theo các chuyên đề của Phòng GD&ĐT thành phố.

2. Khối kiến thức tự chọn.

- Căn cứ chương trình BDTX theo thông tư số 31/2011 ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS

- Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của BGH trường THCS Kinh Bắc.

- Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, tôi tự lựa chọn 2 mô đun sau để tự bồi dưỡng trong năm học 2016 – 2017.

 


 

Mã mô đun

Tên nội dung mô đun

Thời gian            thực hiện

Thời gian

hoàn thành

Ghi chú

THCS

17

Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng

Tháng 10

Tháng 1

 

THCS

21

Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học (TBDH)

Tháng 2

Tháng 4

 

 

C. Hình thức bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn;

- Bồi dưỡng thông qua d gi, rút kinh nghiệm, chia s cùng đồng nghiệp;

- Bồi dưỡng thông qua t học, t nghiên cứu;

- Bồi dưỡng thông qua học tập t xa;

D. Những khuyến nghị:

Đ ngh t chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau:

-         Lập kế hoạch công tác ch nhiệm

 

Duyệt của BGH

Duyệt của tổ CM

  Người lập kế hoạch

 

 

 

   Ngô Thị Hường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017

Đăng ngày 10/12/2016 10:38:53 AM | Thể loại: HƯỜNG | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017, HƯỜNG. Trường THCS Kinh Bắc Tổ: KHXH Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Hường Ngày sinh : 12/01/1974 Ngày vào ngành: 20/10/2003 Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Mĩ thuật I.... nslide.com chia sẽ đến mọi người giáo án Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , giáo án Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017 thuộc chủ đề HƯỜNG được chia sẽ bởi thành viên Hường Ngô Thị đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục HƯỜNG , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Giáo án GIÁO VIÊN BDTX HƯỜNG ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Trường THCS Kinh Bắc Tổ: KHXH Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Hường Ngày sinh : 12/01/1974 Ngày vào ngành: 20/10/2003

https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-bdtx-nam-hoc-2016-2017.8fdo0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án HƯỜNG


Trường THCS Kinh Bắc
Tổ: KHXH
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học 2016 – 2017

Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Hường
Ngày sinh : 12/01/1974
Ngày vào ngành: 20/10/2003
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Mĩ thuật
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mâm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 743/SGD&ĐT-GDTX của Sở GD & ĐT tỉnh Bắc Ninh về Kế hoạch triển khai công tác BDTX năm học 2016 – 2017.
Căn cứ công văn số 531 /KH – PGD&ĐT về hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên các nội dung cho giáo viên năm học 2016 – 2017.

II. Nội dung cơ bản của kế hoạch.
A. Mục đích yêu cầu:
- Giáo viên học tập, bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, theo yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phát triển năng lực, nhu cầu tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của các cơ sở giáo dục.
B. Nội dung:
1. Khối kiến thức bắt buộc.
a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết) Bồi dưỡng về chính trị , nghị quyết:
b. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết): Theo các chuyên đề của Phòng GD&ĐT thành phố.
2. Khối kiến thức tự chọn.
- Căn cứ chương trình BDTX theo thông tư số 31/2011 ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS
- Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của BGH trường THCS Kinh Bắc.
- Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, tôi tự lựa chọn 2 mô đun sau để tự bồi dưỡng trong năm học 2016 – 2017.Mã mô đun
Tên nội dung mô đun
 Thời gian thực hiện
Thời gian
hoàn thành
Ghi chú

THCS
17
Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
Tháng 10
Tháng 1


THCS
21
Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học (TBDH)
Tháng 2
Tháng 4C. Hình thức bồi dưỡng:
- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn;
- Bồi dưỡng thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp;
- Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu;
- Bồi dưỡng thông qua học tập từ xa;
D. Những khuyến nghị:
Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau:
Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

Duyệt của BGH
Duyệt của tổ CM
 Người lập kế hoạchNgô Thị Hường


Sponsor Documents