Kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017 giáo án Bồi dưỡng thường xuyên

  Đánh giá    Viết đánh giá
 14       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
bcfo0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/13/2016 5:35:38 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
14

PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ….. /KH-THCS Tân Hiệp, ngày 25 tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên Năm học 2016 – 2017 - Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011..

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: ….. /KH-THCS   Tân Hiệp, ngày  25  tháng  09  năm  2016
 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên
Năm học 2016 – 2017

            - Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
            - Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;    
- Thực hiện theo Hướng dẫn số 1346/HD-PGD&ĐT ngày 20/09/2016 của Sở giáo dục và đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác BDTX cho CBQL và giáo viên năm học 2016 - 2017.                                                  
            - Căn cứ Kế hoạch số 21a/KH-PGD&ĐT-TCCB ngày 12/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu về việc Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm 2016 - 2017;
            - Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường THCS Tân Hiệp lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016 – 2017 như sau:
I/. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nhằm nâng cao năng lực, phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ tay nghề, chất lượng của đội ngũ cho cán bộ quản lý và giáo viên trong giảng dạy.
- CBQL và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục  theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
        - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
2. Yêu cầu:
- Nắm vững nhiệm vụ trong quá trình thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.
- Triển khai và thực hiện kế hoạch, hướng dẫn đánh giá kết quả BDTX.
II. Nguyên tắc:
            1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
            2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề  thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
            3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.
            4. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.
            5. Các khối kiến thức bồi dưỡng ( bắt buộc và tự chọn ) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.
III. Đối tượng BDTX:
            Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên trong toàn trường.
IV. Nội dung, thời lượng BDTX:
1. Khối kiến thức bắt buột:
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1:

STT
Nội dung
Thời
gian
Đơn vị
thực hiện
Thành phần
tham dự
Kết quả thực hiện

1
Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng
 Từ 26/7/2016
đến 06/8/2016
Ban Tuyên giáo Huyện


Phòng GD&ĐT
CBQL, GV,NV
24/24 CBQL
GV,NV
(tỉ lệ 100%)

2
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của cả nước; những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương.

3
Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

4
Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW,
 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-BDTX-nam-hoc-2016-2017.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)