Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017

Đăng ngày 10/12/2016 5:24:28 PM | Thể loại: 2016-2017 | Chia sẽ bởi: Mai Vũ Thị | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

 


Tr­ường THCS Kinh Bắc

Tổ: KHXH

 

 

              Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......................................................

                                                                       Kinh Bắc, ngày 26 tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

Năm học 2016 – 2017

 

               Họ và tên giáo viên: Vũ Thị Mai

               Ngày sinh : 06/10/1991

               Ngày vào ngành: 01/10/2016

               Trình độ chuyên môn: Đại học

              Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn

I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Thông tư số 26/2012/TT – BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT;

- Các thông tư số 30, 31, 32, 33/2011/TT – BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm2011, Thông tư số 36/2011/TT – BGD ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ GD & ĐT;

- Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT Bắc Ninh, của phòng GD ĐT thành phố Bắc Ninh.

II. Nội dung cơ bản của kế hoạch.

A. Mục đích yêu cầu:

- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả học tập của cá nhân năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.

B. Nội dung:

1. Khối kiến thức bắt buộc.

a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết)  Bồi dưỡng về chính trị , nghị quyết:

Căn cứ vào quyết định của Bộ giáo dục và đào.

b. Nội dung bồi dưỡng 2:  (30 tiết): 

  Căn cứ vào chuyên môn nghiệp vụ của bản thân và nhiệm vụ giảng dạy được phân công, tôi đăng kí tự bồi dưỡng:

   Vận dụng các phương pháp trong giảng dạy Ngữ văn THCS (30 tiết)


2. Khối kiến thức tự chọn.

- Căn cứ chương trình BDTX của cấp học ban hành kèm theo quyết định số 31/2011/TT – BGDĐT, QĐ số 790/SGDĐT – GDTH

- Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của BGH trường THCS Kinh Bắc.

- Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, tôi tự lựa chọn 2 mô đun sau để tự bồi dưỡng trong năm học 2016 – 2017.

 

Mã mô đun

 

Tên nội dung mô đun

Thời gian         thực hiện và HT

Ghi chú

THCS 18

Phương pháp dạy học tích cực

Học kỳI+ II

 

THCS

23

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Học kì II

 

 

C. Hình thức bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn;

- Bồi dưỡng thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp;

- Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu;

- Bồi dưỡng thông qua học tập từ xa;

 

Duyệt của BGH

Duyệt của tổ CM

  Người lập kế hoạch

 

 

 

       

          Vũ Thị Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017, 2016-2017. Trường THCS Kinh Bắc Tổ: KHXH  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ......................................................   Kinh Bắc, ngày 26 tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: Vũ Thị Mai Ngày sinh :... nslide.com giới thiệu đến bạn đọc giáo án Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Thư viện Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017 thuộc thể loại 2016-2017 được giới thiệu bởi thành viên Mai Vũ Thị đến mọi người nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề 2016-2017 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Giáo án GIÁO VIÊN BDTX Vũ Mai 2016-2017 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem Trường THCS Kinh Bắc Tổ: KHXH  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc , nói thêm   Kinh Bắc, ngày 26 tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: Vũ Thị Mai https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-bdtx-nam-hoc-2016-2017.zzdo0q.html