KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016

Đăng ngày 3/17/2016 10:42:33 AM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Lọ Bùi Văn | Lần tải: 3 | Lần xem: 12 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

PHÒNG GD-ĐT TX TÂN UYÊN

TRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

năm học 2015-2016

 

                    Họ và tên: ……………………………………………

                    Chức vụ: …………………………………………….

                 Giáo viên môn:  ………………………………………………

Tổ: ............................................................................

Trường THCS Khánh Bình

I. Mục tiêu bồi dưỡng

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

II. Hình thức bồi dưỡng

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

III. Nội dung bồi dưỡng

1. Nội dung bồi dưỡng 1

TT

Nội dung bồi dưỡng

Phương pháp

Thời gian

Số tiết

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nội dung bồi dưỡng 2

TT

Nội dung bồi dưỡng

Phương pháp

Thời gian

Số tiết

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nội dung bồi dưỡng 3

 

TT

Nội dung bồi dưỡng

Phương pháp

Thời gian

Số tiết

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi họ tên)

Khánh Bình,  ngày      tháng       năm 20

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

(Ký và ghi họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016, Giáo án khác. . nslide.com giới thiệu tới cộng đồng tài liệu KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016 trong danh mục Giáo án khác được chia sẽ bởi user Lọ Bùi Văn tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Giáo án khác , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Giáo án khác ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem PHÒNG GD-ĐT TX TÂN UYÊN TRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Bồi dưỡng thường xuyên thầy giáo năm học 2015-2016 Họ và tên: …………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………, nói thêm Giáo viên môn: ……………………………………………… Tổ: , nói thêm Trường THCS Khánh Bình I, kế tiếp là Mục tiêu bổ dưỡng ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, ngoài ra II, cho biết thêm Hình thức bổ dưỡng ………………………………………………………………………… https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-ca-nhan-boi-duong-thuong-xuyen-giao-vien-nam-hoc-2015-2016.iahj0q.html