KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016

Đăng ngày 3/17/2016 10:42:33 AM | Thể loại: Mầm non | Chia sẽ bởi: Lọ Bùi Văn | Lần tải: 3 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

PHÒNG GD-ĐT TX TÂN UYÊN

TRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

năm học 2015-2016

 

                    Họ và tên: ……………………………………………

                    Chức vụ: …………………………………………….

                 Giáo viên môn:  ………………………………………………

Tổ: ............................................................................

Trường THCS Khánh Bình

I. Mục tiêu bồi dưỡng

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

II. Hình thức bồi dưỡng

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

III. Nội dung bồi dưỡng

1. Nội dung bồi dưỡng 1

TT

Nội dung bồi dưỡng

Phương pháp

Thời gian

Số tiết

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nội dung bồi dưỡng 2

TT

Nội dung bồi dưỡng

Phương pháp

Thời gian

Số tiết

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nội dung bồi dưỡng 3

 

TT

Nội dung bồi dưỡng

Phương pháp

Thời gian

Số tiết

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi họ tên)

Khánh Bình,  ngày      tháng       năm 20

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

(Ký và ghi họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016, Mầm non. . Chúng tôi giới thiệu đến mọi người tài liệu KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016 trong thể loại Mầm non được giới thiệu bởi thành viên Lọ Bùi Văn đến mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào chủ đề Mầm non , có 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Giáo án Mầm non ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu PHÒNG GD-ĐT TX TÂN UYÊN TRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Bồi dưỡng thường xuyên cô giáo năm học 2015-2016 Họ và tên: …………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………, bên cạnh đó Giáo viên môn: ……………………………………………… Tổ: , tiếp theo là Trường THCS Khánh Bình I, nói thêm là Mục tiêu bồi dưỡng ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, tiếp theo là II, kế tiếp là Hình thức bồi dưỡng ………………………………………………………………………… https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-ca-nhan-boi-duong-thuong-xuyen-giao-vien-nam-hoc-2015-2016.kahj0q.html