Kế hoạch công tác tháng 10 năm học 2016-2017

Đăng ngày 10/10/2016 8:08:08 AM | Thể loại: Công văn nhà trường | Chia sẽ bởi: Thư Nguyễn Anh | Lần tải: 1 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA M TÂY    Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

         Số: 130/KH-S1HMT   Hòa Mỹ Tây, ngày 03  tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 10 năm học 2016-2017

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9

1. Công tác tư tưởng chính trị

Tổ chức tuyên truyền giáo dục tốt công tác ATGT và Tháng ATGT năm 2016

Toàn trường tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016

Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ  thị 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 01/CT-UBND huyện Tây Hòa về tăng  cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị

2. Công tác chuyên môn

- Hoàn thành kiểm tra lại; phân chia lớp;

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới

- Tổ chức tái điều tra trình độ văn hóa; cập nhật và thống kê trẻ độ tuổi 6 – 14 tuổi.

- Các tổ chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy

 - Các tổ lập hồ sơ tổ, tổ chức thao giảng cấp tổ

 - Dạy lồng ghép giáo dục ATGT vào tiết SHTT (tuần 3)

3. Hoạt động giáo dục NGLL

- Tổ chức hội thi Lồng đèn nhân Tết Trung thu 2016, kết hợp tiền hỗ trợ của UBND xã Hòa Mỹ Tây tổ chức khen thưởng kịp thời cho học sinh đạt giải.

- Tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông

- Tổ chức thi chuyên hiệu An toàn giao thông

- Triển khai dạy học có hiệu quả tiết RLĐV và DBRLĐV

4. Công tác khác

- Tổ chức thành công Hội nghị CB,CC,VC;

- Công đoàn tổ chức hội nghị đầu năm.

- Tổ chức hội nghị CMHS đầu năm.

- Điều chỉnh tăng, giảm nhân sự; phân công nhiệm vụ cho số giáo viên mới bổ nhiệm.

- Xây dựng bờ kè sân bê tông điểm trường Mỹ Thành.

- Thu BHYT đợt 1 (học sinh lớp 1) đạt tỉ lệ 100%

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016

1. Công tác tư tưởng chính trị

Tuyên truyền kỉ niệm “Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10” và “Ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cùng cho ngành giáo dục 15/10

Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ  thị 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 01/CT-UBND huyện Tây Hòa về tăng  cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị

2. Công tác trọng tâm

- Hoàn thành thao giảng cấp tổ; lập kế hoạch hội giảng cấp trường.

- Chuẩn bị các điều kiện thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện.

- Kiểm tra toàn diện tổ 1.

- Triển khai cuộc thi trang trí trường, lớp học.

- Tổng hợp, xử lý số liệu tái điều tra trình độ văn hóa.

- Chi đoàn tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2016-2017.

- Công đoàn tổ chức Hội nghị năm học.

- Kiện toàn BCH Chi hội khuyến học.

3. Cụ thể

 

Lĩnh vực công tác

Nội dung

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Quản

Chỉ đạo

- Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề trong tháng

Hiệu trưởng

- Chỉ đạo thống kê, rà soát số liệu tái điều tra trình độ văn hóa

PHT Lê Văn Đại

- Chỉ đạo giảng dạy tốt tiết RLĐV và Dự bị RLĐV

Hiệu trưởng

- Chỉ đạo tổ chức tốt tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Hiệu trưởng

- Chỉ đạo lập kế hoạch tuyên dương gương người tốt, việc tốt hàng tháng

Hiệu trưởng

- Xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trường học và Quy chế làm việc của đơn vị năm học 2016-2017

Hiệu trưởng

- Chỉ đạo công tác thu BHYT đạt 100%

Lãnh đạo nhà trường

- Tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2016

Lãnh đạo nhà trường

 

 

Chuyên môn

- Tổ chức kiểm tra toàn diện tổ 1

PHT Huỳnh Thị Sương

- Tổ chức kiểm tra chuyên đề “Vệ sinh, trang trí trường, lớp học”

PHT Huỳnh Thị Sương

- Chỉ đạo các tổ sinh hoạt và tổ chức hội giảng cấp tổ

PHT Huỳnh Thị Sương

- Chuẩn bị các điều kiện tham gia thi GVCN giỏi cấp huyện; lập kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường

PHT Huỳnh Thị Sương, 

Đội TNTP

 

- Xây dựng kế hoạch tuyên dương gương người tốt, việc tốt hàng tháng

-GV.TPT Đội

- Tổ chức kể chuyện Bác Hồ đầu tuần theo Kế hoạch

GV.TPT Đội

- Triển khai bài hát múa tập thể

GV.TPT Đội

- Đôn đốc công tác vệ sinh khu vực tự quản đã phân công

-PHT Lê Văn Đại ;

GV.TPT Đội

- Tổ chức sinh hoạt chủ điểm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cùng cho ngành giáo dục 15/10

GV.TPT Đội

Đoàn thể

- Tổ chức Đại hội Chi đoàn

Chi đoàn

- Công đoàn tổ chức sinh hoạt Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

CTCĐ

Cơ sở vật chất

- Xây dựng

Cảnh quan

- Giám sát xây dựng nhà để xe điểm trường Mỹ Thành

PHT Lê Văn Đại

- Triển khai kế hoạch thi “Trang trí trường, lớp học”

- Tiếp tục chăm sóc hàng rào xanh tại điểm trường Suối Phẩn

- Lập kế hoạch xây dựng cổng và bê tông sân trường điểm trường Suối Phẩn

Thư viện- Thiết bị

 

- Giới thiệu sách tháng 10/2016 và giới thiệu Thiết bị

CB TV-TB

- Tiến hành cho GV-HS mượn SGK-tài liệu giảng dạy, ĐDDH.

CB TV-TB

- Tổ chức tốt phong trào đọc sách, nghiên cứu tài liệu.

CB TV-TB

Y tế trường học

- Cấp thuốc cho các phòng học

CB Y tế

Xây dựng kế hoạch phát hoang bụi rậm, tiêu diệt muỗi, bọ gậy,…

Tài chính

- Đăng ký lương Quý 4/2016 và lương tháng 10

Hiệu trưởng, Kế toán, Văn phòng

- Làm truy lĩnh lương tháng 09/2016 cho 5 giáo viên mới

- Đối chiếu kho bạc; công khai các khoản thu, chi.

- Quyết toán 12% kinh phí CSSKBĐ

- Quyết toán kinh phí công trình kè sân bê tông, nhà thường trực, mặt bằng nhà xe Mĩ Thành

 

Trên đây là kế hoạch trọng tâm tháng 10/2016 của Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây./.

                  HIỆU TRƯỞNG    

Nơi nhận:                          

- Lãnh đạo nhà trường;        (Đã ký)

- Tất cả CB,GV,NV;                             

- Website trường; 

- Lưu:VT.          Nguyễn Anh Thư 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Kế hoạch công tác tháng 10 năm học 2016-2017, Công văn nhà trường. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA MỸ TÂY Độc lập –Tự do – Hạnh phúc Số: 130/KH-S1HMTHòa Mỹ Tây, ngày 03 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH Công tác tháng 10 năm học 2016-2017 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9 1. Công tác tư tưởng chính trị Tổ chức tuyên truyền giáo... nslide.com chia sẽ tới cộng đồng giáo án Kế hoạch công tác tháng 10 năm học 2016-2017 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Kế hoạch công tác tháng 10 năm học 2016-2017 trong danh mục Công văn nhà trường được chia sẽ bởi thành viên Thư Nguyễn Anh tới thành viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Công văn nhà trường , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Công văn nhà trường ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA MỸ TÂY Độc lập –Tự https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-cong-tac-thang-10-nam-hoc-2016-2017.1hao0q.html