Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls
Có thể download miễn phí file .xls bên dưới

Khu vực vệ sinh trực nhật

Đăng ngày 9/13/2010 10:10:56 PM | Thể loại: Văn bản THPT Cửa Lò | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: 0.15 M | File type: xls
0 lần xem

giáo án Khu vực vệ sinh trực nhật, Văn bản THPT Cửa Lò. . nslide chia sẽ tới các bạn thư viện Khu vực vệ sinh trực nhật .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Khu vực vệ sinh trực nhật trong chuyên mục Văn bản THPT Cửa Lò được giới thiệu bởi user Hải Nguyễn Thượng tới mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Văn bản THPT Cửa Lò , có tổng cộng 3 page, thuộc thể loại .xls, cùng thể loại còn có Giáo án Văn bản - Tư liệu Văn bản THPT Cửa Lò ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu /////// S©n vËn ®éng gara xe häc sinh WC 10A10 11A2 11a7 10A9 11A1 11A9 11A3 11a1011a9 11a811a7 Hoi truong 10A4 11a311a4 11a511a6 11A6 11a10 10A910a10 11a211a1 10a810a510a4 10a410A5 10A6 11A1 11A4 10a710a610a3 VP 12c412c5 12c612c7 12c312c2 12c112A3 12C5 Gara xe HS 10A210A1 12A212A1 HT ® 10a7 12A3 + NHÀ XE GV 12C2 10A21oA1 12A212A1 GARA GV GARA XE HOC SINH

https://nslide.com/giao-an/khu-vuc-ve-sinh-truc-nhat.xff0vq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Văn bản THPT Cửa Lò


/// ////
S©n vËn ®éng


gara xe häc sinh
WC 10A10 11A2 11a7
10A9 11A1 11A911A3 11a10 11a9 11a8 11a7 Hoi truong
10A4 11a3 11a4 11a5 11a6 11A6
11a10 10A9 10a10 11a2 11a1
10a8 10a5 10a4
10a4 10A5 10A6 11A1
11A4
10a7 10a6 10a3 VP
12c4 12c5 12c6 12c7
12c3 12c2 12c1 12A3 12C5
Gara xe HS 10A2 10A1 12A2 12A1 HT ®

10a7 12A3 + NHÀ XE GV
12C2 10A2 1oA1 12A2 12A1

GARA GV
GARA XE HOC SINH

Sponsor Documents