Làm lõi quấn dây máy biến áp 1 pha

Đăng ngày 12/10/2008 2:58:16 PM | Thể loại: Tham khảo | Chia sẽ bởi: Thuỷ Nguyễn Xuân | Lần tải: 279 | Lần xem: 10 | Page: 8 | Kích thước: 1.50 M | Loại file: ppt
  • Làm lõi quấn dây máy biến áp 1 pha - 1
  • Làm lõi quấn dây máy biến áp 1 pha - 2
  • Làm lõi quấn dây máy biến áp 1 pha - 3
  • Làm lõi quấn dây máy biến áp 1 pha - 4
  • Làm lõi quấn dây máy biến áp 1 pha - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

giáo án Làm lõi quấn dây máy biến áp 1 pha, Tham khảo. . nslide.com chia sẽ đến các bạn tài liệu Làm lõi quấn dây máy biến áp 1 pha .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , giáo án Làm lõi quấn dây máy biến áp 1 pha trong chủ đề Tham khảo được chia sẽ bởi bạn Thuỷ Nguyễn Xuân tới mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề Tham khảo , có 8 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng mục còn có Giáo án GIÁO ÁN - BÀI GIẢNG Khoa Điện - Điện tử Tham khảo ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Trình tự - Chọn giấy bìa cách điện: Căn cứ những tham số đã được tính trước - Chọn bìa có kích thước: (Như hình vẽ) làm thân lõi 3+2b l+2s Bước1 a+2s a+2s b+2s b+2s Chọn 2 bìa có kích thước (Như hình vẽ) làm bích lõi Bước 2 Kẻ đường nét ngay lập tức, nét đứt 3a+2b l+2s a+2s b+2s b+2s a+2s Bước 3 - Cắt bỏ phần giấy theo đường nét ngay lập tức - Dùng thước, mũi dao cùn vạch tạo vết theo nét đứt - Gấp giấy theo những https://nslide.com/giao-an/lam-loi-quan-day-may-bien-ap-1-pha.9eoztq.html

Nội dung

Trình tự
- Chọn giấy bìa cách điện: Căn cứ các thông số đã được tính trước
- Chọn bìa có kích thước: (Như hình vẽ) làm thân lõi3+2b
l+2s
Bước1
a+2s
a+2s
b+2s
b+2s
Chọn 2 bìa có kích thước (Như hình vẽ) làm bích lõi
Bước 2

Kẻ đường nét liền, nét đứt
3a+2b
l+2s
a+2s
b+2s
b+2s
a+2s


Bước 3
- Cắt bỏ phần giấy theo đường nét liền
- Dùng thước, mũi dao cùn vạch tạo vết theo nét đứt
- Gấp giấy theo các đường nét đứt để tạo thân của lõi
và hai bích lõi khuôn
- Sửa & dán ghép thân, bích tạo lõi quấn dây