Làm thế nào để thay đổi thư mục lưu file mặc định trong Word

Đăng ngày 5/24/2011 9:39:18 PM | Thể loại: Hiểu biết chung về máy tính | Chia sẽ bởi: Hảo Nguyễn Thị | Lần tải: 1 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.09 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc