MI THUAT DAN MACH THEO CHU DE - LOP 1-(2016-2017) (Án Dich Vụ Giáo)

Đăng ngày 8/14/2016 9:13:40 PM | Thể loại: Mĩ thuật 1 | Chia sẽ bởi: Án Dich Vụ Giáo | Lần tải: 8 | Lần xem: 20 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

GIÁO ÁN MỸ THUẬT ĐAN MẠCH THEO CHỦ ĐỀ - LỚP 1

 

Tích hợp các bài 3, bài 21, bài 25 và bài 32 (4 tiết)

 

(Tiết 1)

 

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Học sinh nhận biết được ba 3 màu: đỏ, vàng và xanh lam; có kiến thức đơn giản về màu sắc.

- Kĩ năng: Học sinh biết tạo ra 3 màu: đỏ, vàng, xanh lam; vận dụng vào bài vẽ trang trí hoặc bài vẽ tranh...

- Thái độ: Học sinh phát huy khả năng tưởng tượng, sáng tạo và năng lực diễn đạt bằng lời nói.

 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

 - Giáo viên: Đoạn nhạc, tranh, ảnh, phiếu nhóm, bút dạ, bút sáp chì màu, …

 - Học sinh: bút chì, giấy vẽ, bút màu, vở Mĩ thuật, …

 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

 

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (2 phút):

- Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp bài hát đầu tiết.

- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập.

- Giáo viên giới thiệu chủ đề “Em sáng tạo cùng màu sắc”.

 

- Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp bài hát cho cả lớp cùng hát đầu tiết.

- Cả lớp để đồ dùng học tập lên bàn.

- Học sinh lắng nghe, cảm nhận.

2. Các hoạt động chính:

 

2.1. Hoạt động 1: Trải nghiệm (3 phút)

* Mục tiêu: Học sinh nhận biết được 3 màu: đỏ, vàng và xanh lam.

* Cách tiến hành:

- Giáo viên gợi ý để học sinh nêu tên các màu mà mình biết.

- Giáo viên trình chiếu (hoặc gắn lên bảng) các tranh chỉ những sắc màu khác nhau, yêu cầu các em nêu tên và chỉ trên hình các màu có trong tranh.

 

 

 

 

- Học sinh luân phiên kể tên các màu mà mình biết.

- Học sinh quan sát và chỉ.

 

 

 

2.2. Hoạt động 2: Kĩ năng sáng tạo (25-28 phút)

* Mục tiêu: Học sinh nhận biết và vận dụng3 màu đỏ, vàng và xanh lam để tô màu vào hình vẽ.

* Cách tiến hành:

 

- Giáo viên yêu cầu học sinh dùng vở thực hành Mĩ thuật để thực hiện các yêu cầu của các bài 3; bài 21; bài 25 và bài 32.

- Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên:

+ Các nhóm học sinh trung bình, yếu: thực hiện bài 3 hoặc bài 25.

 

+ Các nhóm học sinh khá: thực hiện bài 21 và bài 25.

 

+ Các nhóm học sinh giỏi: thực hiện bài 25 và bài 26.

- Giáo viên nhận xét.

- Lớp nhận xét.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

 

- Giáo viên nhận xét tiết học, liên hệ thực tế.

- Nếu các nhóm chưa làm kịp, giáo viên yêu cầu thực hiện tiếp vào tiết sau.

- Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

- Học sinh lắng nghe.

 

 

- Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 

Tích hợp các bài 3, bài 21, bài 25 và bài 32 (4 tiết)

 

(Tiết 2 + 3)

 

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Học sinh nhận biết được ba 3 màu: đỏ, vàng và xanh lam; có kiến thức đơn giản về màu sắc.

- Kĩ năng: Học sinh biết tạo ra 3 màu: đỏ, vàng, xanh lam; vận dụng vào bài vẽ trang trí hoặc bài vẽ tranh...

- Thái độ: Học sinh phát huy khả năng tưởng tượng, sáng tạo và năng lực diễn đạt bằng lời nói.

 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

 - Giáo viên: Đoạn nhạc, tranh, ảnh, phiếu nhóm, bút dạ, bút sáp chì màu, …

 - Học sinh: bút chì, giấy vẽ, bút màu, vở Mĩ thuật, …

 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

 

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (2 phút):

- Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp bài hát đầu tiết.

- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập.

 

- Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp bài hát cho cả lớp cùng hát đầu tiết.

- Cả lớp để đồ dùng học tập lên bàn.

2. Các hoạt động chính (tiếp theo):

 

2.3. Hoạt động 3: Vẽ theo nhạc (60 phút)

* Mục tiêu: Học sinh vận dụng sáng tạo các màu sắc vào trang trí.

* Cách tiến hành:

 

Bước 1. Nghe nhạc và vẽ theo tiếng nhạc:

- Giáo viên chia lớp thành 5 nhóm (theo nhóm cùng trình độ), phát giấy khổ to cho mỗi nhóm.

- Giáo viên yêu cầu các nhóm nghe nhịp điệu, tiết tấu nhanh, chậm; mạnh, nhẹ của tiếng nhạc và vẽ theo cảm xúc riêng của mình.

- Giáo viên mở nhạc, yêu cầu học sinh vẽ theo động lệnh của giáo viên (về đậm nhạt; vẽ nét cong, thẳng, hay chấm màu).

 

 

- Học sinh lập nhóm, chuẩn bị bút màu cá nhân.

 

- Học sinh nắm yêu cầu.

 

 

 

- Học sinh vừa di chuyển xung quanh bàn của nhóm, vừa vẽ ngẫu hứng vào vị trí bất kỳ trên giấy vẽ (có thể vẽ chồng chéo lên các nét màu đã có).

- Khi tờ giấy đã hết chỗ trống, giáo viên yêu cầu dừng lại và tắt nhạc.

- Học sinh dừng vẽ.

- Giáo viên yêu cầu học sinh cảm nhận và trao đổi thể hiện cảm xúc về bức tranh của nhóm.

- Học sinh cảm nhận và trao đổi thể hiện cảm xúc về bức tranh của nhóm.

Bước 2. Sử dụng hình vẽ trừu tượng vào trang trí:

 

- Giáo viên yêu cầu các nhóm cảm nhận, thưởng thức vẻ đẹp của các ô hình và nghĩ về một nội dung theo trí tưởng tượng của cá nhân.

- Mỗi cá nhân trong nhóm cảm nhận, thưởng thức vẻ đẹp của các ô hình và nghĩ về một nội dung theo trí tưởng tượng của riêng mình.

- Giáo viên yêu cầu các nhóm dùng khung giấy, lựa chọn hoạ tiết trang trí từ bức vẽ trừu tượng của nhóm vừa hoàn thành.

- Các nhóm dùng khung giấy, lựa chọn hoạ tiết trang trí từ bức vẽ trừu tượng của nhóm vừa hoàn thành

Bước 3. Trang trí cho một sản phẩm:

 

Nhóm trung bình, yếu:

- Cắt, dán từ bức vẽ trừu tượng vừa tạo được để trang trí hình vẽ phong cảnh.

- Dùng màu vẽ thêm để làm nổi bật bức tranh.

- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

 

Nhóm khá:

- Cắt, dán từ bức vẽ trừu tượng vừa tạo được để trang trí tranh dân gian.

- Dùng màu vẽ thêm để làm nổi bật bức tranh.

 

- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

 

Nhóm giỏi:

- Cắt, dán từ bức vẽ trừu tượng vừa tạo được để trang trí đường diềm trên áo, váy.

- Dùng màu vẽ thêm để làm phong phú thêm áo, vày.

 

- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

 

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

 

- Giáo viên nhận xét tiết học, liên hệ thực tế.

- Nếu các nhóm chưa làm kịp, giáo viên yêu cầu thực hiện tiếp vào tiết sau.

- Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

- Học sinh lắng nghe.

 

 

- Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

 

 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 

Tích hợp các bài 3, bài 21, bài 25 và bài 32 (4 tiết)

 

(Tiết 4)

 

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Học sinh nhận biết được ba 3 màu: đỏ, vàng và xanh lam; có kiến thức đơn giản về màu sắc.

- Kĩ năng: Học sinh biết tạo ra 3 màu: đỏ, vàng, xanh lam; vận dụng vào bài vẽ trang trí hoặc bài vẽ tranh...

- Thái độ: Học sinh phát huy khả năng tưởng tượng, sáng tạo và năng lực diễn đạt bằng lời nói.

 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

 - Giáo viên: Đoạn nhạc, tranh, ảnh, phiếu nhóm, bút dạ, bút sáp chì màu, …

 - Học sinh: bút chì, giấy vẽ, bút màu, vở Mĩ thuật, …

 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

 

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (2 phút):

- Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp bài hát đầu tiết.

- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập.

 

- Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp bài hát cho cả lớp cùng hát đầu tiết.

- Cả lớp để đồ dùng học tập lên bàn.

2. Các hoạt động chính (tiếp theo):

 

2.3. Hoạt động 3: Vẽ theo nhạc (60 phút)

* Mục tiêu: Học sinh vận dụng sáng tạo các màu sắc vào trang trí.

* Cách tiến hành:

 

Bước 3. Trang trí cho một sản phẩm (tt):

- Giáo viên yêu cầu các nhóm tiếp tục hoàn thiện sản phẩm của nhóm mình.

- Khuyến khích những học sinh giỏi giúp đỡ những học sinh yếu để hoàn thành sản phẩm.

 

- Các nhóm tiếp tục hoàn thiện sản phẩm của nhóm mình.

- Học sinh giỏi nếu còn thời gian có thể giúp đỡ bạn.

2.4. Hoạt động 4: Phân tích, diễn giải (10 ph)

* Mục tiêu: Học sinh biết thảo luận, đánh giá về sản phẩm của bạn.

* Cách tiến hành:

 

- Giáo viên gợi ý để học sinh sắp xếp, trưng bày sản phẩm của nhóm mình.

- Học sinh sắp xếp, trưng bày sản phẩm của nhóm mình.

- Giáo viên yêu cầu các nhóm quan sát sản phẩm của nhóm bạn, thảo luận về kiến thức, kỹ năng trang trí cơ bản trong khi hoàn thiện sản phẩm về: cách xen kẽ, đối xứng, họa tiết, màu sắc, đậm nhạt ... từ đơn giản đến phức tạp.

- Các nhóm chọn sản phẩm của nhóm bạn để thảo luận, nhận xét, đánh giá.

2.5. Hoạt động 5: Giao tiếp, đánh giá (20 ph)

* Mục tiêu: Học sinh biết nhận xét, tự đánh giá và đánh giá bài bạn.

* Cách tiến hành:

- Giáo viên yêu cầu các nhóm thuyết trình về sản phẩm của nhóm mình.

- Giáo viên khuyến khích học sinh đặt câu hỏi cho nhóm bạn.

 

Lưu ý: Giáo viên chú ý đến việc sử dụng những khái niệm cơ bản về ngôn ngữ mĩ thuật khi điều hành hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá kết quả học tập để học sinh phát triển thêm về kiến thức, kĩ năng mĩ thuật.

 

 

 

 

- Học sinh các nhóm lần lượt thuyết trình về sản phẩm của nhóm mình.

- Học sinh nhóm khác đặt câu hỏi như: Làm thế nào? Vì sao chọn mảng màu đó? Vì sao trang trí như vậy, … cho nhóm bạn.

 

 

 

- Giáo viên khuyến khích học sinh sử dụng kết quả hoạt động vào trang trí nhiều loại sản phẩm có trang trí đường diềm như: nhãn vở, sổ tay, túi xách, váy áo...

- Học sinh suy nghĩ, vận dụng khi ở nhà.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

 

- Giáo viên nhận xét tiết học, liên hệ thực tế.

- Dẫn dắt từ chủ đề “Em sáng tạo cùng màu sắc” sang chủ đề “Ngôi nhà của em”.

- Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh lắng nghe.

 

- Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

* Lưu ý : Quý thầy, cô download giáo án về rồi giải nén ra xem

 

- Quý thầy, cô nào không có nhiều thời gian để soạn giáo án cũng như không có nhiều thời gian chỉnh sửa giáo án thì hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 01686.836.514 để mua bộ giáo án Mĩ Thuật (lớp 1, 2, 3, 4, 5) về in ra dùng, giáo án này soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng không cần chỉnh sửa. Có bộ giáo án rồi quý thầy, cô không mất nhiều thời gian ngồi soạn cũng như chỉnh sửa giáo án. Thời gian đó, quý thầy (cô) dùng để lên lớp giảng bài, truyền đạt kiến thức cho học sinh sao cho thật hay, phần thời gian còn lại mình dành để chăm sóc gia đình.

- Bộ giáo án được bán với giá cả hữu nghị.

 

1. THÔNG TIN VỀ BỘ GIÁO ÁN :

- Giáo án soạn theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

- Giáo án được soạn theo chuẩn kiến thức mới nhất

- Trong mỗi bài dạy có lồng ghép giáo dục học sinh

- Giáo án soạn chi tiết, chuẩn in.

- Bố cục giáo án đẹp.

- Giáo án được định dạng theo phong chữ Times New Roman

- Cỡ chữ : 14

 

2. HÌNH THỨC GIAO DỊCH NHƯ SAU :

- Bên mua giáo án : chuyển tiền qua tài khoản bên bán giáo án theo thoả thuận hai bên chấp nhận. (chuyển qua thẻ ATM)

- Bên bán giáo án : sẽ chuyển File giáo án cho bên mua giáo án đúng như hai bên thoả thuận. (gửi qua mail).

- Có thể nạp card điện thoại.

 

3. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ ĐỂ TRAO ĐỔI THÔNG TIN :

- Quý thầy, cô muốn mua bộ giáo án thì liên hệ gặp : Quốc Kiệt.

- Điện thoại : 01686.836.514 (gọi điện trao đổi để rõ hơn).

- Mail : unggiaphuc@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ giáo án : Ưng Gia Phúc – Điện thoại : 01686.836.514

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án MI THUAT DAN MACH THEO CHU DE - LOP 1-(2016-2017), Mĩ thuật 1. . Chúng tôi chia sẽ đến cộng đồng giáo án MI THUAT DAN MACH THEO CHU DE - LOP 1-(2016-2017) .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Thư viện MI THUAT DAN MACH THEO CHU DE - LOP 1-(2016-2017) trong chuyên mục Mĩ thuật 1 được chia sẽ bởi thành viên Án Dich Vụ Giáo tới mọi người nhằm mục đích học tập , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Mĩ thuật 1 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Giáo án Tiểu Học Lớp 1 Mĩ thuật 1 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu https://nslide.com/giao-an/mi-thuat-dan-mach-theo-chu-de-lop-1-2016-2017.8uym0q.html