Ngoài giờ lên lớp lơp_84_2012-2013

Đăng ngày 10/6/2012 2:24:21 PM | Thể loại: Lịch sử 8 | Chia sẽ bởi: Mười Trà Van | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Ngoài giờ lên lớp lơp_84_2012-2013, Lịch sử 8. . nslide giới thiệu đến bạn đọc giáo án Ngoài giờ lên lớp lơp_84_2012-2013 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu Ngoài giờ lên lớp lơp_84_2012-2013 trong chủ đề Lịch sử 8 được giới thiệu bởi user Mười Trà Van tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục Lịch sử 8 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng mục còn có Giáo án Lịch sử Lịch sử 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập NGỒI GIỜ LN LỚP GVCN: Trà Văn Mười muoinguyet@gmail, thêm nữa com ( ( (  CHỦ ĐIỂM : TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG SƠ ĐỒ LỚP TÁM 4, cho biết thêm TS: 41/19 nữ, thêm nữa 2012-2013  Tấn duy  Vũ Hải  Minh Thuận  Minh Duy Nhựt Khnh  Thanh Trang  Thanh Hiền Minh Quang Qun Nhựt  Hồi Phương Phong Lm Diễm Thảo Xun Nhi Trọng Minh Phc Thnh Tuyết Tuấn Hạnh Khanh  Khnh Thanh Ngn Thy Minh Ph Pht Ninh Kim Quốc Tiền Cường Thu Kim Thảo Ngọc  Trc Minh Linh Thư Cẩm Hồng Vn Quyn Cẩm Như Tin Minh Anh Ngọc Thư https://nslide.com/giao-an/ngoai-gio-len-lop-lop842012-2013.4p4iyq.html

Nội dung


NGỒI GIỜ LN LỚP
GVCN: Trà Văn Mười
muoinguyet@gmail.com

( ( ( 


CHỦ ĐIỂM :
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
SƠ ĐỒ LỚP TÁM 4. TS: 41/19 nữ. 2012-2013


 Tấn duy
 Vũ Hải
 Minh Thuận

Minh Duy
Nhựt Khnh
 Thanh Trang
 Thanh Hiền
Minh Quang
Qun Nhựt

Hồi Phương
Phong Lm
Diễm Thảo
Xun Nhi
Trọng Minh
Phc Thnh
Tuyết Tuấn
Hạnh Khanh

Khnh Thanh
Ngn Thy
Minh Ph
Pht Ninh
Kim Quốc
Tiền Cường
Thu Kim
Thảo Ngọc

Trc Minh
Linh Thư
Cẩm Hồng
Vn Quyn
Cẩm Như
Tin Minh
Anh Ngọc
Thư Ngân

Minh Thnh
Tm Luận
Nghĩa Minh
Phương
Ngọc Yến
Trn Oanh
Hữu Quốc
Ph Huy


DĐ: 0919 283 242 SƠ ĐỒ LỚP TÁM 4


GVCN: Trà Văn Mười
muoinguyet@gmail.com Tấn duy
 Vũ Hải
 Minh Thuận

Minh Duy
Nhựt Khnh
 Thanh Trang
 Thanh Hiền
Minh Quang
Qun Nhựt

Hồi Phương
Phong Lm
Diễm Thảo
Xun Nhi
Trọng Minh
Phc Thnh
Tuyết Tuấn
Hạnh Khanh

Khnh Thanh
Ngn Thy
Minh Ph
Pht Ninh
Kim Quốc
Tiền Cường
Thu Kim
Thảo Ngọc

Trc Minh
Linh Thư
Cẩm Hồng
Vn Quyn
Cẩm Như
Tin Minh
Anh Ngọc
Thư Ngân

Minh Thnh
Tm Luận
Nghĩa Minh
Phương
Ngọc Yến
Trn Oanh
Hữu Quốc
Ph HuyChủ điểm tháng 9
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
TRAO ĐỔI VỀ VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ NGƯỜI HỌC SINH LỚP 8
Yêu cầu giáo dục:
* Giúp học sinh:
Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.
Có kĩ năng giao tiếp, thể hiện sư tôn trọng, phục tùng và ủng hộ cán bố lớp hoạt động.
Có ý thức trách nhiệm trong việc lưa chọn những cán bộ có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.
2. Nội dung và hình thức họat động:
a) Nội dung:
Báo cáo tổng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp sau một năm học.
Bầu đội ngũ cán bộ lớp (lớp trưởng, các lớp phó,các tổ trưởng, tổ phó, các cán sự môn học).
b) Hình thức:
Nghe báo cáo và thảo luận.
Bỏ phiếu bầu hoặc biểu quyết.
3. Chuẩn bị họat động:
a) Về phương tiện họat động:
Bản báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp năm học vừa qua.
Phiếu bầu (Nếu bầu bằng phiếu).
Một vài tiết mục văn nghệ.
b) Về tổ chức:
Giáo viên chủ nhiệm họp với cán bộ lớp để xây dựng bản báo cáo về kết quả hoạt động năm học trước,dự kiến tiêu chuẩn cán bộ lớp và thống nhất chương trình hoat động.
Phân công người báo cáo kết quả hoạt động của lớp (thường là lớp trưởng), người điều khiển và thư kí.
Phân người chuẩn bị phiếu bầu.
Dự kiến ban kiểm phiếu.
Phân công tổ, nhóm trang trí lớp.
4. Tiến hành họat động:
a) Khởi động:
b) Báo cáo tổng kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua:
Lớp trưởng báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua.
Cả lớp thảo luận góp ý kiến.
Người điều khiển tổng kết.
c) Bầu cán bộ lớp mới:
Người điều khiển yêu cầu lớp thảo luận để thống nhất tiêu chuẩn của cán bộ lớp.
Tự ứng cử đề cử các bạn có năng lực làm cán bộ lớp.
Thư kí ghi tên các bạn ứng cử (nếu có)và các ban 5 được đề cử lên bảng.
Bầu ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu, nêu rõ thể lệ bỏ phiếu bầu, có thể tiến hành như sau:
+ Lớp trưởng: L Tuyết Hạnh
+ Lớp phó học tập: Huỳnh Trc Linh
Bầu cán sự lớp.
+ Ban học tập gồm lớp phó học tập và 4 tổ trưởng.
+ Cờ đỏ: Mai Đặng Khánh Ngân, Lê Ngọc Trân.
+ Tổ trưởng và tổ phó:
Tổ 1 : Nguyễn Thị Thanh Thy, Phan Duy Khnh
TÔ 2: Cao diễm Xuân. Trương Tấn Duy
Tổ 3: Dương Quốc Cường, Nguyễn Như Minh
TỔ 4: Nguyễn Thị Ngọc Ngn, Nguyễn Minh Qun
Ban kiểm phiếu làm việc,