NHẬN XÉT HÀNG THÁNG GVCN THEO TT 30 (Vân Bùi Thị Chiều)

Đăng ngày 1/14/2015 9:56:55 AM | Thể loại: Tiểu học | Chia sẽ bởi: Vân Bùi Thị Chiều | Lần tải: 31 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: docx

*NHẬN XÉT THÁNG
a)Em tìm được một số từ ngữ. Em trình bày còn chưa sạch đẹp. Em cần trình bày cẩn thận hơn. Vốn từ của em rất tốt.

a)Em nắm chắc KT-KN các môn: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử. Tính toán thành thạo và giải được các bài toán khó trong sgk. 
a)Nắm chắc kiến thức cơ bản của từng bài học trong phân môn Toán, TV, KH , LS  ĐL. a)Em đọc bài tốt, phát âm đúng; chữ viết rõ ràng. 
a) Đọc bài tốt, phát âm đúng,cong thuc; làm tính nhanh; chữ viết đẹp 
a)Đọc bài tốt, phát âm đúng; chữ viết rõ ràng; làm tính nhanh.  

a)Em viết chữ đẹp, làm tính tương đối tốt nhưng em cần rèn nhiều về kĩ năng giải toán. 
a)Đọc viết tương đối tốt, em cần rèn thêm về kĩ năng cộng, trừ có nhớ. 
a)Em đã đọc to, rõ ràng các bài tập đọc, biết ngắt nghỉ hợp lí. Có kĩ năng đọc hiểu tốt. Em cần duy trì và phát huy. 
VD1: Hoàn thành nội dung các môn học. Đọc còn chưa tốt, cần luyện đọc nhiều hơn.

VD 2: Hoàn thành tốt nội dung các môn học. Kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn nội dung đoạn truyện, em còn biết sử dụng cả cử chỉ, điệu bộ, lời nói khi kể. Cần phát huy.

VD 3: Hoàn thành khá nội dung các môn học. Đọc to, rõ ràng, tuy nhiên cần phát âm đúng các từ ngữ có âm đầu l/n, em cần nghe cô giáo và các bạn đọc và đọc lại nhiều lần các từ ngữ này.

VD4: Hoàn thành nội dung các môn học. Còn quên  khi thực hiện hoc tap

- Rèn cho HS viết các chữ số chuẩn hơn.

VD 5: Hoàn thành nội dung các môn học. Trình bày bài toán còn chậm. Động viên học sinh viết nhanh hơn.

VD 6: Hoàn thành nội dung các môn học. Ngồi học còn chưa đúng tư thế. Thường xuyên nhắc nhở học sinh ngồi đúng tư thế.

VD 7:  Hoàn thành nội dung các môn học, khi thực hiện các phép tính chia cho số có hai chữ số còn chậm. Hướng dẫn học sinh cách ước lượng khi chia. Cho thêm bài tập và hướng dẫn lại cách thực hiện phép chia đã học.

VD 8: Cần đọc lại các bài tập đọc trong tháng để luyện đọc đúng. Các tiếng có âm s/x; l/n; dấu hỏi dấu ngã con phát âm sai. Cần lắng nghe cô giáo và bạn đọc để đọc lại cho đúng.

VD 9: Chưa giải được bài toán có lời văn. Hướng dẫn: Em đọc lại bài toán xem bài toán hỏi gì, bài toán cho biết gì, cần thực hiện phép tính gì và thực hiện như thế nào.

VD: Còn lúng túng khi giải bài toán và khi thực hiện. GV cho các bài tập để học sinh luyện thêm.

a)Em tìm được một số từ ngữ chỉ người trong gia đình, biết sắp xếp các từ chỉ người trong gia đình họ hàng mà em biết vào hai nhóm họ nội và họ ngoại. Em trình bày còn chưa sạch đẹp. 
Em cần trình bày cẩn thận hơn. 
a)Em nắm chắc KT-KN các môn: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử. Tính toán thành thạo và giải được các bài toán khó trong sgk. 
a)Em viết chữ đẹp, làm tính tương
a)Nắm chắc kiến thức cơ bản của từng bài học trong phân môn Toán, TV, KH , LS + ĐL. Vốn từ của em rất tốt. 
a)Em đã thuộc bảng cộng và trừ trong phạm vi 3và4; đọc bài tốt, phát âm đúng; chữ viết rõ ràng. 
a) Đọc bài tốt, phát âm đúng, thuộc bảng cộng và trừ trong phạm vi 3và4; làm tính nhanh; chữ viết đẹp 
a)Đọc bài tốt, phát âm đúng; chữ viết rõ ràng; làm tính nhanh. 
đối tốt nhưng em cần rèn nhiều về kĩ năng giải toán. 
a)Đọc viết tương đối tốt, em cần rèn thêm về kĩ năng cộng, trừ có nhớ. 
a)Em đã đọc to, rõ ràng các bài tập đọc, biết ngắt nghỉ hợp lí. Có kĩ năng đọc hiểu tốt. Em cần duy trì và phát huy. 
a) Nắm chắc kiến thức từ đồng nghĩa. Làm đúng các phép tínhvề cộng trừ nhân chia phân số,hướng dẫn cách trình bày.- Biết trách nhiệmlà học sinh lớp 5.
a)Chữ viết đều, đẹp.Hiểu nghĩa một số từ về chủ đề Tổ quốc.Làm đúng các phép tính về cộng trừ nhân chia phân số,hướng dẫn cách trìnhbày.Vui và tự hào khilà học sinh lớp 5.
a) Viết đúng các bài chính tả.Hướng dẫn đánh dấu thanh tiếngcó ng/ngh; gh/g. Hướng dẫn cách thực hiện cộng trừ nhân chia phân số,hướng dẫncách trình bày..- Vui và tự hào khi là học sinh lớp 5.
a) Chữ viết đều, đẹp.Nắm chắc kiến thức từ đồng nghĩa. Biếtkể chuyện. Làm đúng các phép tính về cộng trừ nhân chia phân số. Trình bày sạchđẹp.
- Có ý thức học tậprèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5.
a)Nắm chắc kiến thức về từ đồng nghĩa.Đọc diễn cảm; chữ viếtđều, đẹp. Làm các bài toán về cộng trừ nhân chia phân số nhanh, trình bày sạchđẹp. -Có ý thức rènluyện để xứng đáng là học sinh lớp 5. 

a)Có tiến bộ về chữ viết;hướng dẫn làm bài tập về từ đồngnghĩa và cộng trừ nhân chia phân số ;hướng dẫn cách trình bày. 
- Biết trách nhiệmlà học sinh lớp 5.

a) Kĩ năng đọc viết tốt, kể chuyện có sắc thái biểu cảm.Thực hiện thành thạo các phép tính cộng trừ, trừ số thập phân. Bài văn miêu tả có nhiều hình ảnh dẹp, từ ngữ đặc sắc.. Đọc thêm sách báo để có vốn từ phong phú.

a) Nắm chắc kiến thức từ đồng nghĩa. Làm đúng các phép tínhvề cộng trừ nhân chia phân số,hướng dẫn cách trình bày.
Có tiến bộ về chữ viết;hướng dẫn làm bài tập về từ đồngnghĩa và cộng trừ nhân chia phân số ;hướng dẫn cách trình bày. 
- Biết trách nhiệmlà học sinh lớp 5.

- hs giỏi cho tháng 10;: Kĩ năng đọc viết tốt, kể chuyện có sắc thái biểu cảm.Thực hiện thành thạo các phép tính cộng trừ, trừ số thập phân. Bài văn miêu tả có nhiều hình ảnh dẹp, từ ngữ đặc sắc.. Đọc thêm sách báo để có vốn từ phong phú.

a)Chữ viết đều, đẹp.Hiểu nghĩa một số từ về chủ đề Tổquốc.Làm đúng các phép tính về cộng trừ nhân chia phân số,hướng dẫn cách trìnhbày.
- Vui và tự hào khi là học sinh lớp 5.
a) Viết đúng các bài chính tả.Hướng dẫn đánh dấu thanh tiếng có ng/ngh; gh/g. Hướng dẫn cách thực hiện cộng trừ nhân chia phân số,hướng dẫn cách trình bày..
- Vui và tự hào khi là học sinh lớp 5.
a) Chữ viết đều, đẹp.Nắm chắc kiến thức từ đồng nghĩa. Biếtkể chuyện. Làm đúng các phép tính về cộng trừ nhân chia phân số. Trình bày sạchđẹp.
- Có ý thức học tậprèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5.
a)Nắm chắc kiến thức về từ đồng nghĩa.Đọc diễn cảm; chữ viếtđều, đẹp. Làm các bài toán về cộng trừ nhân chia phân số nhanh, trình bày sạchđẹp. 

- Có ý thức rènluyện để xứng đáng là học sinh lớp 5. 


 

Nhận xét về năng lực: ( Điều 8)

b) Thực hiện đúng nội quy sắp xếp thời gian học tập hợp lý,cởi mở thân thiện với bạn bè.Mạnh dạn, tự tin.
b)Có ý thức tự phục vụ.

b)Em đã tự giác tham gia và chấp hành sự phân công của nhóm trưởng 
b)Biết giữ gìn đồ dùng, sách vở sạch sẽ ngăn nắp. 

b) Biết tự học và giải quyết vấn đề. 
b) Em đã biết tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 

b) Có sự tiến bộ khi giao tiếp; nói to, rõ ràng. 
b)Biết tích cực giúp đỡ bạn cùng học nhóm. 

b)Có năng lực chỉ đạo nhóm hoạt động tốt. 

b)Biết giữ gìn đồ dùng, sách vở sạch sẽ ngăn nắp. b)Em đã tự giác tham gia và chấp hành sự phân công của nhóm trưởng 
b) Biết tự học và giải quyết vấn đề. 
b) Có sự tiến bộ khi giao tiếp; nói to, rõ ràng. 
b)Biết tích cực giúp đỡ bạn cùng học nhóm. 
b)Có năng lực chỉ đạo nhóm hoạt động tốt. 
b)Em đã biết tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 
b) Thực hiện đúng nội quy; chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ.Có ý thức tự hoàn thành nhiệm vụ học tập.
b) Thực hiện đúng nội quy sắp xếp thời gian học tập hợp lý,cởi mở thân thiện với bạn bè.Mạnh dạn, tự tin.
b) Mạnh dạn, tự tin.Sắp xếp thời gian học tập hợp lý, cởi mở thân thiện với bạn bè.
b) Mạnh dạn,cởi mở thân thiện; nhắc em về chuẩn bị đồ dùng sách vở đầy đủ và biết tự hoàn thành nhiệm vụ học tập

b) Mạnh dạn, tự tin.Có ý thức tự hoàn thành nhiệm vụ họctập; chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ.
b) Thực hiện đúng nội quy; chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tậpđầy đủ.Có ý thức tự hoàn thành nhiệm vụ học tập.
b) Thực hiện đúng nội quy sắp xếp thời gian học tập hợp lý,cởi mở thân thiện với bạn bè.Mạnh dạn, tự tin.
b) Mạnh dạn,cởi mở thân thiện;nhắc em về chuẩn bị đồ dùngsách vở đầy đủ và biết tự hoàn thành nhiệm vụ học tập
b) Mạnh dạn, tự tin.Sắp xếp thời gian học tập hợp lý, cởi mở thân thiện với bạn bè.
- Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp. Luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao.

- Biết lắng nghe người khác, biết chia sẻ giúp đỡ với bạn bè.

- Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm. - Trung thực, kỉ luật, đoàn kết.

- Quần áo, đầu tóc luôn gọn gàng sạch sẽ.- Khả năng tự học tốt. Cần phát huy.

- Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.

- Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục

- Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.

- Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp. Cần tập nói, bày tỏ ý kiến của mình trong nhóm, trước lớp.

- Biết chia sẻ và giúp đỡ bạn bè trong học tập.

- Biết lắng nghe người khác, biết chia sẻ giúp đỡ với bạn bè.

 

a) Tự phục vụ, tự quản : - Quần áo, đầu tóc luôn gọn gàng sạch sẽ.

- Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp. Luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao.

- Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.

b) Giao tiếp và hợp tác:

- Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.

- Biết lắng nghe người khác, biết chia sẻ giúp đỡ với bạn bè.

- Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS được nói, bày tỏ ý kiến của mình trong nhóm, trước lơp.

c) Tự học và giải quyết vấn đề

- Khả năng tự học tốt. Cần phát huy.

- Biết chia sẻ và giúp đỡ bạn bè trong học tập.

Nhận xét về phẩm chất (Điều 9)

c) Đi học đầy đủ đúng giờ.Trung thực, kỉ luật. Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.

c)Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm.
c)Tích cực tham gia các hoạt động.

c)Biết hòa đồng với mọi người. 
 c)Kính trọng thầy cô. 
c)Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, lớp. 
c) Biết giúp đỡ mọi người. 
c)Tự tin trao đổi ý kiến của mình trước tập thể. 
c) Nhặt được của rơi em đã biết tìm và trả lại cho người đánh mất.
c)Tự tin và trung thực trong mọi hoạt động 
c)Tự tin trao đổi ý kiến của mình trước tập thể. 
c) Nhặt được của rơi em đã biết tìm và trả lại cho người đánh mất.
c) Đoàn kết,Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cánhân.Nhắc nhở em cần tích cực tham gia công việc chung.

c)Đi học đầy đủ đúng giờ. Chăm học, chăm làm.Tích cực tham gia công việc chung.Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.

c) Đi học đầy đủ đúng giờ.Trung thực, kỉ luật. Có ý thức giữgìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.
c)Đi học đầy đủ đúng giờ. Chăm học, chăm làm.Tích cực tham gia công việc chung.Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.

c) Đoàn kết, giúp đỡ bạn bè. Đi học đầy đủ đúng giờ.Có ýthức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.

c) Đi học đầy đủ đúng giờ. Chăm học, chăm làm.Tích cực thamgia công việc chung.Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.

c) Đoàn kết,Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.Nhắc nhở em cần tích cực tham gia công việc chung.
c) Đi học đầy đủ đúng giờ.Trung thực, kỉ luật. Có ý thức giữgìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.
c) Đoàn kết, giúp đỡ bạn bè. Đi học đầy đủ đúng giờ.Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.
 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

giáo án NHẬN XÉT HÀNG THÁNG GVCN THEO TT 30, Tiểu học. . Chúng tôi chia sẽ đến đọc giả thư viện NHẬN XÉT HÀNG THÁNG GVCN THEO TT 30 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Tài liệu NHẬN XÉT HÀNG THÁNG GVCN THEO TT 30 thuộc chuyên mục Tiểu học được chia sẽ bởi thành viên Vân Bùi Thị Chiều tới thành viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Tiểu học , có 1 trang, thuộc thể loại .docx, cùng mục còn có Giáo án Tiểu Học ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu https://nslide.com/giao-an/nhan-xet-hang-thang-gvcn-theo-tt-30.u8u4zq.html