NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN (Luu Tân Mạnh)

Đăng ngày 11/6/2015 7:31:01 PM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Luu Tân Mạnh | Lần tải: 76 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.32 M | Loại file: doc

NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN

NHẬN XÉT MÔN TIẾNG VIỆT

THÁNG THỨ NHẤT

Học

sinh

Nhận xét

Hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng)

Năng lực

Phẩm chất

1

Đọc to, nắm được kiến thức các môn học nhưng đọc còn chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

 

- Bước đầu biết tự học ở nhà. Cần phát huy

 

Chăm học, chăm làm

Chấp hành nội quy trường, lớp

Biết giúp đỡ mọi người.

2

Đọc chậm  ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm để ngắt nhịp. Chữ viết sai lỗi nhiều. Cần chú ý nghe đọc để viết cho đúng và luyện viết nhiều.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng.

Yêu quý bạn bè

Chấp hành nội quy trường, lớp

3

Nắm được kiến thức các môn học. Đọc to, rõ ràng nhưng ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm và luyện đọc thường xuyên.

- Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến. Bước đầu biết tự học

Chấp hành nội quy trường, lớp

Chăm học, chăm làm

Biết nhận lỗi và sửa lỗi

4

Đọc to nhưng quá nhanh. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm để ngắt nhịp.

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp. Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Biết giúp đỡ mọi người.

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

5

Nắm được KT,ND môn học. Đọc to, rõ ràng nhưng ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm.

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập. Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

 

6

Chưa nắm được KT môn học. . Đọc to, rõ ràng nhưng còn chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.Đặt các kiểu câu chưa đúng. Cần chú ý khi sử dụng từ.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng. Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến

 

Yêu quý bạn bè

Chấp hành nội quy trường, lớp

7

 

Nắm được KT,ND môn học. Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều. Đọc to nhưng còn chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập. Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

 

8

Đọc to nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Đặt các kiểu câu chưa đúng. Cần chú ý khi sử dụng từ.

Nắm được kiến thức các môn học.

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập. Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

 

9

Đọc to, rõ ràng, đúng các tiếng  nhưng ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm.

Vốn từ còn ít. Cần tìm hiểu thêm

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng. Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

10

Đọc to nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên. Chữ  viết chưa đẹp. Cần  viết  tròn các chữ cái trong một tiếng. Viết đoạn văn còn hạn chế. Cần tìm hiểu thêm vốn từ.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng. Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến

Yêu quý bạn bè

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

11

 

Nắm được KT,ND môn học nhưng đặt câu chưa đúng. Cần cố gắng.

Đặt các kiểu câu chưa đúng. Cần chú ý khi sử dụng từ.

 

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập.

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

Biết giúp đỡ mọi người.

12

Chữ  viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều. Đọc to nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp. Kính trọng người lớn

13

Đọc  còn chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Yêu quý bạn bè

Biết giúp đỡ mọi người.

14

Đọc to, rõ ràng, đúng các tiếng nhưng ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm.

Có ý thức tự phục vụ cho học tập

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớpChấp hành nội quy trường, lớp

15

Đọc to nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Chữ  viết  sai lối nhiều. Cần tập trung khi nghe thầy đọc để viết đúng hơn.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Chấp hành nội quy trường, lớp

Biết giúp đỡ mọi người.

16

Đọc nhỏ nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.Chữ viết chưa đẹp. Cần  viết  tròn các chữ cái trong một tiếng.Viết đoạn văn còn hạn chế. Cần tìm hiểu thêm vốn từ.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

Yêu quý bạn bè

17

 

Hoàn thành các môn học

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập. Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp. Luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao.

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

 

18

Nắm được KT,ND môn học nhưng đặt câu chưa đúng. Cần cố gắng. Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Bước đầu biết tự học

Chấp hành nội quy trường, lớp Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

19

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Đọc to nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.

Yêu quý bạn bè

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

20

Đọc to, rõ ràng nhưng ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm.

Đọc to nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp.

Bước đầu biết tự học

Biết giúp đỡ mọi người.

Chấp hành nội quy trường, lớp

21

Đọc nhỏ nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.

Trung thực.

Chấp hành nội quy trường, lớp

Biết giúp đỡ mọi người.

22

Viết đoạn văn còn hạn chế. Cần tìm hiểu thêm vốn từ.

Đọc to nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

 

THÁNG THỨ HAI

Học

sinh

Nhận xét

Hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng)

Năng lực

Phẩm chất

1

Nắm được kiến thức các môn học nhưng đọc còn chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên. Có tiến bộ trong học tập

 

- Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến. Bước đầu biết tự học

Chấp hành nội quy trường, lớp.

Biết giúp đỡ mọi người.

2

Chữ viết sai lỗi nhiều. Cần chú ý nghe đọc để viết cho đúng và luyện viết nhiều.

Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.

Yêu quý bạn bè

 

3

Nắm được kiến thức các môn học. Đọc to, rõ ràng nhưng ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm.

Có tiến bộ trong chữ viết . Cần phát huy.

- Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến. Bước đầu biết tự học

Chăm học, chăm làm

Biết nhận lỗi và sửa lỗi

4

 

Đọc to, rõ ràng nhưng ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

5

Nắm được KT,ND môn học. Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

\ Có ý thức học tập ở nhà. Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông. Cần phát huy

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

 

6

Đọc to, rõ ràng nhưng còn chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường  xuyên.

Đặt các kiểu câu chưa đúng. Cần chú ý khi sử dụng từ.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng.

 

Chấp hành nội quy trường, lớp

7

 

Đọc to nhưng còn  chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông. Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

8

 

Đặt các kiểu câu chưa đúng. Cần chú ý khi sử dụng từ.

Nắm được kiến thức các môn học.

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.

 

Chấp hành nội quy trường, lớp

9

Tiếp thu kiến thức chậm. Cần tập trung trong giờ học.

Vốn từ còn ít. Cần tìm hiểu thêm

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

Biết giúp đỡ mọi người.

10

Chữ  viết chưa đẹp. Cần  viết  tròn các chữ cái trong một tiếng.

Viết đoạn văn còn hạn chế. Cần tìm hiểu thêm vốn từ.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng. Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

11

 

Nắm được KT,ND môn học. Cần phát huy.

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập.

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm. Biết giúp đỡ mọi người.

12

Đọc to nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Có tiến bộ nhiều trong chữ  viết. Cần phát huy.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến

Kính trọng người lớn

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

13

Đọc  còn chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

 

Biết giúp đỡ mọi người.

14

Viết đoạn văn còn hạn chế. Cần tìm hiểu thêm vốn từ. Đọc to, rõ ràng, đúng các tiếng nhưng ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm.

Có ý thức tự phục vụ cho học tập

 

 

Chấp hành nội quy trường, lớp

15

Đọc to nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Chữ  viết  sai lối nhiều. Cần tập trung khi nghe thầy đọc để viết đúng hơn.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Chấp hành nội quy trường, lớp

Biết giúp đỡ mọi người.

16

Đọc nhỏ nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Chữ viết chưa đẹp. Cần  viết  tròn các chữ cái trong một tiếng.

Viết đoạn văn còn hạn chế. Cần tìm hiểu thêm vốn từ.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

Yêu quý bạn bè

17

 

Hoàn thành các môn học

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao.

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

 

18

Có tiến bộ nhiều trong chữ  viết. Cần phát huy.

Nắm được KT,ND môn học nhưng đặt câu chưa đúng. Cần cố gắng. Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy. Bước đầu biết tự học

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

19

Chữ  viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Viết đoạn văn còn hạn chế. Cần tìm hiểu thêm vốn từ.

Đọc to nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

20

 

Đọc to nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp.

Bước đầu biết tự học

 

Chấp hành nội quy trường, lớp

21

 

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Đọc nhỏ nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.

Trung thực.

Chấp hành nội quy trường, lớp

Biết giúp đỡ mọi người.

22

Viết đoạn văn còn hạn chế. Cần tìm hiểu thêm vốn từ.

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Biết giúp đỡ mọi người.

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

 

THÁNG THỨ BA

Học

sinh

Nhận xét

Hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng)

Năng lực

Phẩm chất

1

Đọc to, nắm được kiến thức các môn học nhưng đọc còn chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

- Có ý  tự học ở nhà. Cần phát huy

 

Chăm học, chăm làm

Biết giúp đỡ mọi người.

2

Chữ viết sai lỗi nhiều. Cần chú ý nghe đọc để viết cho đúng và luyện viết nhiều. Đọc chậm  ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm để ngắt nhịp.

Bước đầu biết tự học.

Yêu quý bạn bè

Chấp hành nội quy trường, lớp

3

 

 

 

4

 

Đọc to nhưng quá nhanh. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm để ngắt nhịp.

Chữ  viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

5

 

 

 

6

Đọc to, rõ ràng nhưng còn chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Đặt các kiểu câu chưa đúng. Cần chú ý khi sử dụng từ.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng.

 

Yêu quý bạn bè

 

7

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Nắm được KT,ND môn học. Đọc to nhưng còn chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông. Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

 

8

 

 

 

9

Đọc to, rõ ràng, đúng các tiếng  nhưng ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm.

Vốn từ còn ít. Cần tìm hiểu thêm

Bước đầu biết tự học. Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

10

Viết đoạn văn còn hạn chế. Cần tìm hiểu thêm vốn từ.

Chữ  viết chưa đẹp. Cần  viết  tròn các chữ cái trong một tiếng.

Có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng. Bước đầu biết tự học.

Yêu quý bạn bè

 

11

 

 

 

12

Đọc to nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

 Có tiến bộ trong chữ viết . Cần phát huy.

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Kính trọng người lớn

13

Đọc  còn chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Yêu quý bạn bè

Biết giúp đỡ mọi người.

14

Đọc to, rõ ràng, đúng các tiếng nhưng ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm.

Có ý thức tự phục vụ cho học tập. Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

Chấp hành nội quy trường, lớp

15

 

Chữ  viết  sai lỗi nhiều. Cần tập trung khi nghe thầy đọc để viết đúng hơn.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Chấp hành nội quy trường, lớp

 

16

Chữ viết chưa đẹp. Cần  viết  tròn các chữ cái trong một tiếng.

Viết đoạn văn còn hạn chế. Cần tìm hiểu thêm vốn từ.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp.

17

 

 

 

18

Nắm được KT,ND môn học nhưng đặt câu chưa đúng. Cần cố gắng.

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Bước đầu biết tự học

Chấp hành nội quy trường, lớp Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

19

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Đọc to nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.

Yêu quý bạn bè

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

20

Đọc to, rõ ràng nhưng ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm và luyện đọc thường xuyên.

Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp.

Bước đầu biết tự học

 

Chấp hành nội quy trường, lớp

21

 

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng .

 

Chấp hành nội quy trường, lớp

Biết giúp đỡ mọi người.

22

Viết đoạn văn còn hạn chế. Cần tìm hiểu thêm vốn từ.

Chữ viết còn sai lỗi. Cần tập trung khi nghe viết chính tả.

Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp.

Bước đầu biết tự học

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

 

THÁNG THỨ TƯ

Học

sinh

Nhận xét

Hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng)

Năng lực

Phẩm chất

1

Đọc to, nắm được kiến thức các môn học nhưng đọc còn chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

 

- Bước đầu biết tự học ở nhà. Cần phát huy

 

Chăm học, chăm làm

Chấp hành nội quy trường, lớp

Biết giúp đỡ mọi người.

2

Đọc chậm  ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm để ngắt nhịp. Chữ viết sai lỗi nhiều. Cần chú ý nghe đọc để viết cho đúng và luyện viết nhiều.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng.

Yêu quý bạn bè

Chấp hành nội quy trường, lớp

3

Nắm được kiến thức các môn học. Đọc to, rõ ràng nhưng ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm và luyện đọc thường xuyên.

- Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến. Bước đầu biết tự học

Chấp hành nội quy trường, lớp

Chăm học, chăm làm

Biết nhận lỗi và sửa lỗi

4

 

Đọc to nhưng quá nhanh. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm để ngắt nhịp.

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp. Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Biết giúp đỡ mọi người.

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

5

Nắm được KT,ND môn học. Đọc to, rõ ràng nhưng ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm.

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập. Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

 

6

Đặt các kiểu câu chưa đúng. Cần chú ý khi sử dụng từ.

Đọc to, rõ ràng nhưng còn chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng. Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến

 

Yêu quý bạn bè

Chấp hành nội quy trường, lớp

7

 

 

 

8

Đọc to nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Đặt các kiểu câu chưa đúng. Cần chú ý khi sử dụng từ.

Nắm được kiến thức các môn học.

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập. Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

 

9

 

 

 

10

Đọc to nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Chữ  viết chưa đẹp. Cần  viết  tròn các chữ cái trong một tiếng.

Viết đoạn văn còn hạn chế. Cần tìm hiểu thêm vốn từ.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng. Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến

Yêu quý bạn bè

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

11

 

Hoàn thành tốt nội dung các môn học. Kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn nội dung đoạn truyện, em còn biết sử dụng cả cử chỉ, điệu bộ, lời nói khi kể. Cần phát huy.

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập.

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

Biết giúp đỡ mọi người.

12

 

 

 

13

Đọc  còn chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Yêu quý bạn bè

Biết giúp đỡ mọi người.

14

 

 

 

15

Đọc to nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Chữ  viết  sai lối nhiều. Cần tập trung khi nghe thầy đọc để viết đúng hơn.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Chấp hành nội quy trường, lớp

Biết giúp đỡ mọi người.

16

Đọc nhỏ nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Chữ viết chưa đẹp. Cần  viết  tròn các chữ cái trong một tiếng.

Viết đoạn văn còn hạn chế. Cần tìm hiểu thêm vốn từ.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

Yêu quý bạn bè

17

 

Hoàn thành tốt nội dung các môn học. Kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn nội dung đoạn truyện, em còn biết sử dụng cả cử chỉ, điệu bộ, lời nói khi kể. Cần phát huy.

 

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập.

Luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao.

 

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

18

 

 

 

19

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Đọc có tiếng bộ nhiều. Cần phát huy hơn nữa.

Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.

Yêu quý bạn bè

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

20

 

 

 

21

Đọc nhỏ nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.

Viết đoạn văn còn hạn chế. Cần tìm hiểu thêm vốn từ.

Bước đầu có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

 

Chấp hành nội quy trường, lớp

 

22

Viết đoạn văn còn hạn chế. Cần tìm hiểu thêm vốn từ.

Có tiến bộ nhiều trong chữ  viết. Cần phát huy.

Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

 

NHẬN XÉT MÔN TOÁN

THÁNG THỨ NHẤT

Học

sinh

Nhận xét

Hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng)

Năng lực

Phẩm chất

1

Biết thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ.

Em đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

 

Bước đầu biết tự học

Chấp hành nội quy trường, lớp.

Biết giúp đỡ mọi người.

2

Biết cách thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ, lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ và về nhà học thuộc các bảng nhân bảng chia.

 

Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.

Yêu quý bạn bè

 

3

Biết thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ.

Em đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

 

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến.

Chăm học, chăm làm

Biết nhận lỗi và sửa lỗi

4

Biết thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ.

Em làm đúng kết quả nhưng đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

5

Hoàn thành  môn học nhưng số chữ số của em viết còn xấu, em gắng luyện thêm KN viết số cho đẹp hơn, thầy tin em làm được điều đó.

Em làm đúng kết quả nhưng đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

\ Có ý thức học tập ở nhà. Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông. Cần phát huy

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

 

6

Biết cách thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ, lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ  và về nhà học thuộc các bảng nhân bảng chia.

Em đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng.

 

Chấp hành nội quy trường, lớp

7

Em làm đúng kết quả nhưng đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

Hoàn thành  môn học nhưng số chữ số của em viết còn xấu, em gắng luyện thêm KN viết số cho đẹp hơn, thầy tin em làm được điều đó.

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông. Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

8

Em làm đúng kết quả nhưng đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

Hoàn thành  môn học nhưng số chữ số của em viết còn xấu, em gắng luyện thêm KN viết số cho đẹp hơn, thầy tin em làm được điều đó.

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.

 

Chấp hành nội quy trường, lớp

9

Biết thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ.

Em đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

Biết giúp đỡ mọi người.

10

Biết cách thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ, lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ và về nhà học thuộc các bảng nhân bảng chia.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng. Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

11

 

Nắm được KTKN môn học nhưng tiếp thu bài còn chậm. Lần sau em chú ý nghe thầy giảng bài để em tiếp thu nhanh hơn nhé

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập.

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm. Biết giúp đỡ mọi người.

12

Biết thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến

Kính trọng người lớn

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

13

Biết cách thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ, lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ và về nhà học thuộc các bảng nhân bảng chia.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

 

Biết giúp đỡ mọi người.

14

Biết thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ.

Có ý thức tự phục vụ cho học tập

 

 

Chấp hành nội quy trường, lớp

15

Biết cách thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ, lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ và về nhà học thuộc các bảng nhân bảng chia.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Chấp hành nội quy trường, lớp

Biết giúp đỡ mọi người.

16

Biết cách thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ, lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ và về nhà học thuộc các bảng nhân bảng chia.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

Yêu quý bạn bè

17

 

Hoàn thành tốt môn học.

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao.

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

 

18

Biết thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ.

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Bước đầu biết tự học

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

19

Biết thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

20

Em làm đúng kết quả nhưng đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

Biết thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ.

Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp.

Bước đầu biết tự học

 

Chấp hành nội quy trường, lớp

21

Biết cách thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ, lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ và về nhà học thuộc các bảng nhân bảng chia.

Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.

Trung thực.

Chấp hành nội quy trường, lớp

Biết giúp đỡ mọi người.

22

Biết thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ.

Em làm đúng kết quả nhưng đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Biết giúp đỡ mọi người.

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

 

THÁNG THỨ HAI

Học

sinh

Nhận xét

Hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng)

Năng lực

Phẩm chất

1

Giải toán có lời văn em làm đúng đáp số nhưng trình bày chưa khoa học, em xem thầy và các bạn làm để em làm theo cho đẹp hơn.

Biết thực hiện phép  x ; : ; theo bảng nhân 6,7  nhưng số chữ số của em viết còn xấu, em gắng luyện thêm KN viết số cho đẹp hơn, thầy tin em làm được điều đó.

- Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến. Bước đầu biết tự học

 

 

Chấp hành nội quy trường, lớp.

 

2

Biết cách thực hiện phép  x ; : theo bảng nhân 6,7  nhưng còn quên nhớ, lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ và về nhà học thuộc các bảng nhân bảng chia.

Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.

 

Yêu quý bạn bè

 

3

Biết thực hiện phép  x ; : theo bảng nhân 6,7  nhưng em đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

- Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến. Bước đầu biết tự học

 

Chăm học, chăm làm

Biết nhận lỗi và sửa lỗi

4

Biết thực hiện phép  x ; : theo bảng nhân 6,7  nhưng số chữ số của em viết còn xấu, em gắng luyện thêm KN viết số cho đẹp hơn, thầy tin em làm được điều đó.

 

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

 

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

5

Hoàn thành  môn học nhưng số chữ số của em viết còn xấu, em gắng luyện thêm KN viết số cho đẹp hơn, thầy tin em làm được điều đó.

Biết cách giải bài toán có lời văn bằng một phép tính.

\ Có ý thức học tập ở nhà. Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông. Cần phát huy

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

 

6

Biết cách thực hiện phép  x ; : theo bảng nhân 6,7  nhưng còn quên nhớ, lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ và về nhà học thuộc các bảng nhân bảng chia.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng.

 

Chấp hành nội quy trường, lớp

7

Em làm đúng kết quả nhưng đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

Hoàn thành  môn học nhưng số chữ số của em viết còn xấu, em gắng luyện thêm KN viết số cho đẹp hơn, thầy tin em làm được điều đó.

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông. Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

 

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

8

Hoàn thành  môn học nhưng số chữ số của em viết còn xấu, em gắng luyện thêm KN viết số cho đẹp hơn, thầy tin em làm được điều đó.

Biết cách giải bài toán có lời văn bằng một phép tính.

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.

 

Chấp hành nội quy trường, lớp

9

Biết thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ.

Em đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

Biết giúp đỡ mọi người.

10

Biết cách thực hiện phép  x ; : theo bảng nhân 6,7  nhưng còn quên nhớ, lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ và về nhà học thuộc các bảng nhân bảng chia.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng. Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

11

Hoàn thành  môn học nhưng số chữ số của em viết còn xấu, em gắng luyện thêm KN viết số cho đẹp hơn, thầy tin em làm được điều đó.

Biết cách giải bài toán có lời văn bằng một phép tính.

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập.

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm. Biết giúp đỡ mọi người.

12

Biết thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến

Kính trọng người lớn

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

13

Biết thực hiện phép  x ; : theo bảng nhân 6,7  nhưng số chữ số của em viết còn xấu, em gắng luyện thêm KN viết số cho đẹp hơn, thầy tin em làm được điều đó.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

 

Biết giúp đỡ mọi người.

14

Biết thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ.

Có ý thức tự phục vụ cho học tập

 

 

Chấp hành nội quy trường, lớp

15

Biết cách thực hiện phép  x ; : theo bảng nhân 6,7  nhưng còn quên nhớ, lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ và về nhà học thuộc các bảng nhân bảng chia.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

 

Biết giúp đỡ mọi người.

16

Biết cách thực hiện phép  x ; : theo bảng nhân 6,7  nhưng còn quên nhớ, lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ và về nhà học thuộc các bảng nhân bảng chia.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

 

17

Biết cách giải bài toán có lời văn bằng một phép tính.

Hoàn thành  môn học nhưng số chữ số của em viết còn xấu, em gắng luyện thêm KN viết số cho đẹp hơn, thầy tin em làm được điều đó.

 

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao.

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

 

18

Biết thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ.

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Bước đầu biết tự học

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

19

Biết cách thực hiện phép  x ; : theo bảng nhân 6,7  nhưng còn quên nhớ, lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ và về nhà học thuộc các bảng nhân bảng chia.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

 

Biết giúp đỡ mọi người.

20

Biết cách thực hiện phép  x ; : theo bảng nhân 6,7 

Em làm đúng kết quả nhưng đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp.

Bước đầu biết tự học

 

Chấp hành nội quy trường, lớp

21

Biết cách thực hiện phép  x ; : theo bảng nhân 6,7  nhưng còn quên nhớ, lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ và về nhà học thuộc các bảng nhân bảng chia.

Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.

Trung thực.

Chấp hành nội quy trường, lớp

 

22

Biết cách thực hiện phép  x ; : theo bảng nhân 6,7 

Em làm đúng kết quả nhưng đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

Có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

 

Biết giúp đỡ mọi người.

 

 

 

THÁNG THỨ BA

Học

sinh

Nhận xét

Hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng)

Năng lực

Phẩm chất

1

Nhận biết được các góc, nắm được bảng nhân 8 và chia 8, giải toán có lời văn bằng 2 phép tinh còn hạn chế, lần sau em tập trung đọc kĩ yêu cầu của bài toán.

- Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến. Bước đầu biết tự học

 

 

Chấp hành nội quy trường, lớp.

 

2

Tính toán còn chậm.

Chưa nắm được nhân chia theo bảng 8. Cần học thuộc bảng nhân và bảng chia

Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.

 

Yêu quý bạn bè

 

3

Nhận biết được các góc, nắm được bảng nhân 8 và chia 8, giải toán có lời văn bằng 2 phép tinh còn hạn chế, lần sau em tập trung đọc kĩ yêu cầu của bài toán.

- Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến. Bước đầu biết tự học

 

Chăm học, chăm làm

Biết nhận lỗi và sửa lỗi

4

Chưa nắm được nhân chia theo bảng 8,9. Cần học thuộc bảng nhân và bảng chia

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

 

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

5

 

Nắm được nội dung KTKN môn học. Biết cách so sánh số.  Hoàn thành môn học.

Có ý thức học tập ở nhà. Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông. Cần phát huy

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

 

6

Tính toán còn chậm.

Chưa nắm được nhân chia theo bảng 8. Cần học thuộc bảng nhân và bảng chia

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng.

 

Chấp hành nội quy trường, lớp

7

 

Nắm được nội dung KTKN môn học. Hoàn thành môn học.

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông. Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

 

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

8

 

Nắm được nội dung KTKN môn học. Hoàn thành môn học.

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.

 

Chấp hành nội quy trường, lớp

9

Nhận biết được các góc, nắm được bảng nhân 8 và chia 8, giải toán có lời văn bằng 2 phép tinh còn hạn chế, lần sau em tập trung đọc kĩ yêu cầu của bài toán.

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

Biết giúp đỡ mọi người.

10

Chưa nắm được nhân chia theo bảng 8. Cần học thuộc bảng nhân và bảng chia

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng. Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

11

 

Nắm được nội dung KTKN môn học. Hoàn thành môn học.

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập.

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm. Biết giúp đỡ mọi người.

12

Nhận biết được các góc, nắm được bảng nhân 8 và chia 8, giải toán có lời văn bằng 2 phép tinh còn hạn chế, lần sau em tập trung đọc kĩ yêu cầu của bài toán.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến

Kính trọng người lớn

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

13

Nhận biết được các góc, nắm được bảng nhân 8 và chia 8, giải toán có lời văn bằng 2 phép tinh còn hạn chế, lần sau em tập trung đọc kĩ yêu cầu của bài toán.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

 

Biết giúp đỡ mọi người.

14

Nhận biết được các góc, nắm được bảng nhân 8 và chia 8, giải toán có lời văn bằng 2 phép tinh còn hạn chế, lần sau em tập trung đọc kĩ yêu cầu của bài toán.

 

Có ý thức tự phục vụ cho học tập

 

 

Chấp hành nội quy trường, lớp

15

 

Chưa nắm được nhân chia theo bảng 8. Cần học thuộc bảng nhân và bảng chia

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

 

Biết giúp đỡ mọi người.

16

 

Chưa nắm được nhân chia theo bảng 8. Cần học thuộc bảng nhân và bảng chia

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

 

17

 

Nắm được nội dung KTKN môn học. Hoàn thành môn học.

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao.

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

 

18

Nhận biết được các góc, nắm được bảng nhân 8 và chia 8, giải toán có lời văn bằng 2 phép tinh còn hạn chế, lần sau em tập trung đọc kĩ yêu cầu của bài toán.

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Bước đầu biết tự học

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

19

Nhận biết được các góc, nắm được bảng nhân 8 và chia 8, giải toán có lời văn bằng 2 phép tinh còn hạn chế, lần sau em tập trung đọc kĩ yêu cầu của bài toán.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

 

Biết giúp đỡ mọi người.

20

Nhận biết được các góc, nắm được bảng nhân 8 và chia 8, giải toán có lời văn bằng 2 phép tinh còn hạn chế, lần sau em tập trung đọc kĩ yêu cầu của bài toán.

Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp.

Bước đầu biết tự học

 

Chấp hành nội quy trường, lớp

21

 

Chưa nắm được nhân chia theo bảng 8,. Cần học thuộc bảng nhân và bảng chia để thực hiên tốt hơn.

 

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Trung thực.

Chấp hành nội quy trường, lớp

 

22

Nhận biết được các góc, nắm được bảng nhân 8 và chia 8, giải toán có lời văn bằng 2 phép tinh còn hạn chế, lần sau em tập trung đọc kĩ yêu cầu của bài toán.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Biết giúp đỡ mọi người.

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

 

THÁNG THỨ TƯ

TT

Nhận xét

Hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng)

Năng lực

Phẩm chất

1

 

 

 

2

Biết cách thực hiện phép  x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ, lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ và về nhà học thuộc các bảng nhân bảng chia giải toán có lời văn còn hạn chế.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng.

Yêu quý bạn bè

Chấp hành nội quy trường, lớp

3

Biết cách thực hiện phép  x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ, lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ và về nhà học thuộc các bảng nhân bảng chia.

- Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến. Bước đầu biết tự học

Chấp hành nội quy trường, lớp

Chăm học, chăm làm

Biết nhận lỗi và sửa lỗi

4

Chưa biết  thực hiện chia số có 2,3 chữ số cho số có một chữ số theo yêu cầu . Cố gắng tập trung trong tiết học.

Em làm đúng kết quả nhưng đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp. Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Biết giúp đỡ mọi người.

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

5

Em làm đúng kết quả nhưng đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

Biết  thực hiện chia số có 2,3 chữ số cho số có một chữ số theo yêu cầu . Cần cố gắng phát huy.

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập. Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

 

6

Biết cách thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ, lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ  và về nhà học thuộc các bảng nhân bảng chia.

Em đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng. Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến

 

Yêu quý bạn bè

Chấp hành nội quy trường, lớp

7

Em làm đúng kết quả nhưng đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

Hoàn thành  môn học nhưng số chữ số của em viết còn xấu, em gắng luyện thêm KN viết số cho đẹp hơn, thầy tin em làm được điều đó.

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập. Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy

Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.

 

8

 

 

 

9

Biết thực hiện phép + ; - ; x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ.

Em đặt tính chưa được đẹp, em xem thầy và các bạn đặt tính để lần sau em làm đẹp hơn nhé.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng. Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

10

 

Chưa biết  thực hiện chia số có 2,3 chữ số cho số có một chữ số theo yêu cầu . Cố gắng tập trung trong tiết học và học thuuoojc các bảng nhân bảng chia.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng. Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến

Yêu quý bạn bè

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

11

 

 

 

12

Biết  thực hiện chia số có 2,3 chữ số cho số có một chữ số theo yêu cầu . Cần cố gắng phát huy.

Biết cách giải toán có lời văn bằng 2 phép tính.

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

Kính trọng người lớn

13

Biết  thực hiện chia số có 2,3 chữ số cho số có một chữ số theo yêu cầu . Cần cố gắng phát huy.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Yêu quý bạn bè

Biết giúp đỡ mọi người.

14

Biết  thực hiện chia số có 2,3 chữ số cho số có một chữ số theo yêu cầu . Cần cố gắng phát huy.

Biết cách giải toán có lời văn bằng 2 phép tính.

Có ý thức tự phục vụ cho học tập

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến

Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

Chấp hành nội quy trường, lớp

15

Chưa biết  thực hiện chia số có 2,3 chữ số cho số có một chữ số theo yêu cầu . Cố gắng tập trung trong tiết học và học thuộc  các bảng nhân bảng chia.

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Chấp hành nội quy trường, lớp

Biết giúp đỡ mọi người.

16

Chưa biết  thực hiện chia số có 2,3 chữ số cho số có một chữ số theo yêu cầu . Cố gắng tập trung trong tiết học và học thuuoojc các bảng nhân bảng chia.

 

Chưa  mạnh dạn trong giao tiếp.  GV cho HS bày tỏ ý kiến . Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

Yêu quý bạn bè

17

 

 

 

18

Biết  thực hiện chia số có 2,3 chữ số cho số có một chữ số theo yêu cầu . Cần cố gắng phát huy.

Biết cách giải toán có lời văn bằng 2 phép tính.

Bước đầu biết tự học

Chấp hành nội quy trường, lớp Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

19

Biết  thực hiện chia số có 2,3 chữ số cho số có một chữ số theo yêu cầu . Cần cố gắng phát huy.

 

Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.

Yêu quý bạn bè

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

20

Biết  thực hiện chia số có 2,3 chữ số cho số có một chữ số theo yêu cầu . Cần cố gắng phát huy.

 

Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp.

Bước đầu biết tự học

Biết giúp đỡ mọi người.

Chấp hành nội quy trường, lớp

21

Biết cách thực hiện phép  x ; : theo yêu cầu nhưng còn quên nhớ, lần sau em cố gắng tập trung đừng quên nhớ và về nhà học thuộc các bảng nhân bảng chia.

Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.

Trung thực.

Chấp hành nội quy trường, lớp

Biết giúp đỡ mọi người.

22

Biết  thực hiện chia số có 2,3 chữ số cho số có một chữ số theo yêu cầu . Cần cố gắng phát huy.

 

Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp.

Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN, Giáo án khác. . Chúng tôi giới thiệu đến các bạn giáo án NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN thuộc danh mục Giáo án khác được giới thiệu bởi thành viên Luu Tân Mạnh tới thành viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục Giáo án khác , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Tiểu học Giáo án khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN NHẬN XÉT MÔN TIẾNG VIỆT THÁNG THỨ NHẤT Học sinh Nhận xét   Hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) Năng lực Phẩm chất  1 Đọc to, nắm được kiến thức những môn học nhưng đọc còn chậm và sai tiếng đa dạng, cho biết thêm Cần luyện đọc thường xuyên, nói thêm - Bước đầu biết tự học ở nhà, bên cạnh đó Cần phát huy Chăm học, chăm làm Chấp hành nội quy trường, lớp Biết giúp đỡ mọi người, cho https://nslide.com/giao-an/nhan-xet-thuong-xuyen-tieng-viet-toan.p1df0q.html