Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố - 1
  • Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố - 2
  • Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố - 3
  • Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố - 4
  • Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố - 5
  • Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố - 6
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố

Đăng ngày 10/20/2009 1:13:00 PM | Thể loại: Toán học 6 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: 0.02 M | File type: ppt
0 lần xem

giáo án Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố, Toán học 6. . nslide chia sẽ đến cộng đồng thư viện Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , giáo án Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố trong danh mục Toán học 6 được giới thiệu bởi user Từ Võ Cảnh đến các bạn nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Toán học 6 , có tổng cộng 6 page, thuộc file .ppt, cùng chủ đề còn có Giáo án Giáo án Toán học Toán học 6 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem SỐ NGUYÊN TỐ, nói thêm là HỢP SỐ, thêm nữa BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ Tiết 1, ngoài ra Số nguyên tố, nói thêm là Hợp số 1 ; ; ; ; ; ; ; ; 1 1 1 1 2 2 2 4 3 3 5 6 2 3 4 5 6 ; ; ; Hãy xếp những số a vào hai nhóm: Nhóm chỉ có hai ước và nhóm có đa dạng hơn hai ước? Để tham khảo thế nào là số nguyên tố, thế nào là hợp số ta xét bảng sau: Số nguyên tố: Số

https://nslide.com/giao-an/so-nguyen-to-hop-so-bang-so-nguyen-to.4a6xuq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Toán học 6


SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ. BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ
Tiết
1. Số nguyên tố. Hợp số
1
;
;
;
;
;
;
;
;
1
1
1
1
2
2
2
4
3
3
5
6
2
3
4
5
6
;
;
;
Hãy xếp các số a vào hai nhóm: Nhóm chỉ có hai ước và nhóm có nhiều hơn hai ước?

Để tìm hiểu thế nào là số nguyên tố,
thế nào là hợp số ta xét bảng sau:Số nguyên tố:
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là một và chính nó.
Hợp số:
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
Lưu ý:

-Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số.
-Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 đó là: 2, 3, 5, 7.
-Các hợp số nhỏ hơn 10 đó là: 4, 6, 8, 9.
2. Lập bảng số nguyên tố không vượt 100

Sponsor Documents