Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố

Đăng ngày 10/20/2009 1:13:00 PM | Thể loại: Toán học 6 | Chia sẽ bởi: Từ Võ Cảnh | Lần tải: 1 | Lần xem: 16 | Page: 6 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: ppt
  • Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố - 1
  • Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố - 2
  • Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố - 3
  • Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố - 4
  • Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

giáo án Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố, Toán học 6. . nslide chia sẽ tới mọi người giáo án Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố thuộc chuyên mục Toán học 6 được chia sẽ bởi thành viên Từ Võ Cảnh tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này được đưa vào chuyên mục Toán học 6 , có tổng cộng 6 trang, thuộc file .ppt, cùng mục còn có Giáo án Toán học Toán học 6 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu SỐ NGUYÊN TỐ, bên cạnh đó HỢP SỐ, bên cạnh đó BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ Tiết 1, kế tiếp là Số nguyên tố, tiếp theo là Hợp số 1 ; ; ; ; ; ; ; ; 1 1 1 1 2 2 2 4 3 3 5 6 2 3 4 5 6 ; ; ; Hãy xếp những số a vào hai nhóm: Nhóm chỉ có hai ước và nhóm có đa dạng hơn hai ước? Để tham khảo thế nào là số nguyên tố, thế nào là hợp số ta xét bảng sau: Số nguyên tố: Số nguyên https://nslide.com/giao-an/so-nguyen-to-hop-so-bang-so-nguyen-to.4a6xuq.html

Nội dung

SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ. BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ
Tiết
1. Số nguyên tố. Hợp số
1
;
;
;
;
;
;
;
;
1
1
1
1
2
2
2
4
3
3
5
6
2
3
4
5
6
;
;
;
Hãy xếp các số a vào hai nhóm: Nhóm chỉ có hai ước và nhóm có nhiều hơn hai ước?

Để tìm hiểu thế nào là số nguyên tố,
thế nào là hợp số ta xét bảng sau:Số nguyên tố:
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là một và chính nó.
Hợp số:
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
Lưu ý:

-Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số.
-Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 đó là: 2, 3, 5, 7.
-Các hợp số nhỏ hơn 10 đó là: 4, 6, 8, 9.
2. Lập bảng số nguyên tố không vượt 100