Thông báo tuyển sinh lớp 1 - năm học 2016-2017

Đăng ngày 6/17/2016 8:27:20 AM | Thể loại: LỊCH CÔNG TÁC | Chia sẽ bởi: Thái Phạm Thị | Lần tải: 14 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

PHÒNG GD& ĐT THÀNH PHỐ TAM KỲ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 63  /TB-TQT

An Xuân, ngày 15  tháng 6  năm 2016

 

       THÔNG BÁO

Về việc Tuyển sinh lớp 1, năm học 2016 - 2017

 

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 15/6/2016 của Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản;

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản thông báo lịch tuyển sinh lớp 1, năm học 2016-2017 c th như sau:

1. Đối tượng: trẻ 6 tuổi (sinh năm 2010) hiện cư trú trên địa bàn phường An Xuân. Đối với trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở  độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

2. Thời gian:

a. Đối với trẻ có trong danh sách phổ cập và đã được địa phương xác nhận diện cư trú (Danh sách này được niêm yết tại bảng thông báo vào ngày 04/7/2016)

+ Từ 7 giờ đến 11 giờ các ngày từ 04/7 đến ngày 22/7/2016: phát hành hồ sơ.

+ Từ 7 giờ đến 11 giờ các ngày từ 05/7 22/7/2016 (trừ thứ bảy, chủ nhật): thu nhận hồ sơ, tại văn phòng nhà trường.

b. Đối với các trường hợp khác (chưa có trong danh sách điều tra phổ cập, chưa xác minh diện cư trú, ...):

+ Từ 7 giờ đến 11 giờ các ngày từ 04/7 08/7/2016 (trừ thứ bảy, chủ nhật): phụ huynh đến đăng ký nhập học cho trẻ.

+ Từ 11/7 14/7/2016: xác minh diện cư trú, xét danh sách tiếp nhận

+ Từ 15/7 18/7/2016: công khai danh sách tiếp nhận

+ Từ 7 giờ đến 11 giờ các ngày từ 19/7 22/7/2016 (trừ thứ bảy, chủ nhật): phát hành, thu nhận hồ sơ nhập học.             

c. Địa điểm: Tại Khu hiệu b của nhà trường.

3. Chỉ tiêu: tuyển 6 lớp, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Chỉ tiêu tuyển sinh bán trú: theo nhu cầu của ph huynh.

Lưu ý: Đề ngh ph huynh có tr thuộc đối tượng trên đến đăng kí nhp học cho trẻ đúng thời gian quy định. Khi đến đăng kí, phụ huynh mang theo bản sao hộ khẩu cư trú của trẻ (hoặc các giấy tờ khác chứng thực việc trẻ đang cư trú trên địa bàn phường An Xuân). Các trường hợp chậm tr trường không chịu trách nhiệm giải quyết.

4. H sơ nhập học:

a. Đơn xin nhập học;

          b. Bản sao khai sinh hợp lệ;

         c. Hkhẩu (bản chính) để đối chiếu và bản sao hộ khẩu  để lưu hồ sơ tuyển sinh;

          d. Đơn xin học lớp bán trú  (nếu phụ huynh có nhu cầu).

 Vậy nhà trường thông báo để các bậc ph huynh trong địa bàn phường An Xuân đến liên h làm th tục nhập học cho các cháu.

 

 Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- UBND phường An Xuân, Phòng GD&ĐT Tam Kỳ (để b/cáo);

- Thành viên HĐTS (để t/hiện); Các khối phố (để phối hợp);

- Niêm yết tại trường; Đăng trên Weblog trường;

- Lưu VT.

                         (đã ký)

            Nguyễn Thị Thanh Hữu

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc