Thực hành 1- Con lắc đơn (Hừng Văn Bá)

Đăng ngày 5/15/2012 7:49:29 PM | Thể loại: Lớp 12 | Chia sẽ bởi: Hừng Văn Bá | Lần tải: 117 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Ngày ........ tháng ........ năm  .............

Nhóm:.....Lớp ............. Số TT:

Họ và tên:......................

 

 

 

Báo cáo thực hành

 

KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG

CỦA CON LẮC ĐƠN

 

I. MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

 

 

II. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

III. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

 

IV. TIẾN HÀNH THỰC HÀNH VÀ THU TẬP KẾT QUẢ

  1. Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T vào biên độ dao động A

       Với  m = 50g; l = 30 cm

 

A(cm)

Thời gian t (s) thực hiện n=5 dao động.

Chu kì dao động T(s)

A1=2,0 cm

 

T1=

A2=3,0 cm

 

T2=

A3=4,0 cm

 

T3=

 

 

Kết luận:..........................................................................

 

..................................................................................

 

2. Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T vào khối lượng m của vật

Với l = 30,0 cm; A= 3,0cm

 

m(g)

Thời gian t (s) thực hiện n=5 dao động.

Chu kì T (S)

m1= 50 g

 

T1=

m2= 100 g

 

T2=

m3= 150 g

 

T3=

 

 

Kết luận:..........................................................................

 

..................................................................................


 

3. Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T của con lắc đơn vào chiều dài dây treo l

Với l =30cm, m = 50 g; A= 3,0cm

 

Chiều dài l (m)

Thời gian 10 dđ t(s)

Chu kì T(s)

l1 = 30cm=0,30 m

 

T1 =

 

l2 = 35cm=0,35 m

 

T2 =

 

l3 = 40cm=0,40 m

 

T3 =

 

 

 

Kết luận:..........................................................................

 

..................................................................................

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Thực hành 1- Con lắc đơn, Lớp 12. . nslide.com giới thiệu đến mọi người tài liệu Thực hành 1- Con lắc đơn .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện Thực hành 1- Con lắc đơn trong thể loại Lớp 12 được chia sẽ bởi bạn Hừng Văn Bá đến thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã đưa vào chủ đề Lớp 12 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Thí nghiệm Vật lí Lớp 12 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Ngày , bên cạnh đó tháng , kế tiếp là năm ,còn cho biết thêm Nhóm:Lớp ,còn cho biết thêm Số TT: Họ và tên: Báo cáo thực hiện KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN I, bên cạnh đó MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH II, thêm nữa CƠ SỞ LÍ THUYẾT III, bên cạnh đó DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM IV, bên cạnh đó TIẾN HÀNH THỰC HÀNH VÀ THU TẬP KẾT QUẢ 1, bên cạnh đó Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T vào biên độ nao núng A Với m = 50g; l = 30 cm A(cm) Thời gian (t (s) thực https://nslide.com/giao-an/thuc-hanh-1-con-lac-don.sbx6xq.html