Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Ngày ........ tháng ........ năm  .............

Nhóm:.....Lớp ............. Số TT:

Họ và tên:......................

 

 

 

Báo cáo thực hành

 

KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG

CỦA CON LẮC ĐƠN

 

I. MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

 

 

II. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

III. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

 

IV. TIẾN HÀNH THỰC HÀNH VÀ THU TẬP KẾT QUẢ

  1. Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T vào biên độ dao động A

       Với  m = 50g; l = 30 cm

 

A(cm)

Thời gian t (s) thực hiện n=5 dao động.

Chu kì dao động T(s)

A1=2,0 cm

 

T1=

A2=3,0 cm

 

T2=

A3=4,0 cm

 

T3=

 

 

Kết luận:..........................................................................

 

..................................................................................

 

2. Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T vào khối lượng m của vật

Với l = 30,0 cm; A= 3,0cm

 

m(g)

Thời gian t (s) thực hiện n=5 dao động.

Chu kì T (S)

m1= 50 g

 

T1=

m2= 100 g

 

T2=

m3= 150 g

 

T3=

 

 

Kết luận:..........................................................................

 

..................................................................................


 

3. Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T của con lắc đơn vào chiều dài dây treo l

Với l =30cm, m = 50 g; A= 3,0cm

 

Chiều dài l (m)

Thời gian 10 dđ t(s)

Chu kì T(s)

l1 = 30cm=0,30 m

 

T1 =

 

l2 = 35cm=0,35 m

 

T2 =

 

l3 = 40cm=0,40 m

 

T3 =

 

 

 

Kết luận:..........................................................................

 

..................................................................................

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Thực hành 1- Con lắc đơn

Đăng ngày 5/15/2012 7:49:29 PM | Thể loại: Lớp 12 | Lần tải: 117 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Thực hành 1- Con lắc đơn, Lớp 12. . Chúng tôi chia sẽ đến cộng đồng thư viện Thực hành 1- Con lắc đơn .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Thực hành 1- Con lắc đơn thuộc chuyên mục Lớp 12 được chia sẽ bởi user Hừng Văn Bá tới cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được giới thiệu vào chuyên mục Lớp 12 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Thí nghiệm Vật lí Lớp 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Ngày ,còn cho biết thêm tháng , kế tiếp là năm , nói thêm là Nhóm:Lớp , bên cạnh đó Số TT: Họ và tên: Báo cáo thực hiện KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN I, kế tiếp là MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH II,còn cho biết thêm CƠ SỞ LÍ THUYẾT III, cho biết thêm DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM IV, ngoài ra TIẾN HÀNH THỰC HÀNH VÀ THU TẬP KẾT QUẢ 1, kế tiếp là Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T vào biên độ động dao A Với m

https://nslide.com/giao-an/thuc-hanh-1-con-lac-don.sbx6xq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Lớp 12


Ngày ........ tháng ........ năm .............
Nhóm: Lớp ............. Số TT:
Họ và tên:Báo cáo thực hành

KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG
CỦA CON LẮC ĐƠN

I. MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH

II. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

III. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

IV. TIẾN HÀNH THỰC HÀNH VÀ THU TẬP KẾT QUẢ
1. Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T vào biên độ dao động A
Với m = 50g; l = 30 cm

A(cm)
Thời gian (t (s) thực hiện n=5 dao động.
Chu kì dao động T(s)

A1=2,0 cm

T1=

A2=3,0 cm

T2=

A3=4,0 cm

T3=Kết luận:2. Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T vào khối lượng m của vật
Với l = 30,0 cm; A= 3,0cm

m(g)
Thời gian (t (s) thực hiện n=5 dao động.
Chu kì T (S)

m1= 50 g

T1=

m2= 100 g

T2=

m3= 150 g

T3=Kết luận:3. Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T của con lắc đơn vào chiều dài dây treo l
Với l =30cm, m = 50 g; A= 3,0cm

Chiều dài l (m)
Thời gian 10 dđ (t(s)
Chu kì T(s)


l1 = 30cm=0,30 m

T1 =


l2 = 35cm=0,35 m

T2 =


l3 = 40cm=0,40 m

T3 =
Kết luận:Sponsor Documents