Tin hot. Bạn thấy thế nào?

Đăng ngày 10/17/2012 7:19:22 PM | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Chia sẽ bởi: Đoàn Nguyễn Văn | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung


PHÒNG GD&ĐT TRẦN VĂN THỜI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TT TRẦN VĂN THỜI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN
SOẠN BÀI TRÊN MÁY VI TÍNH
NĂM HỌC 2012 - 2013
Kính gửi:
- Hiệu trưởng trường THCS TT Trần Văn Thời;
- Tổ trưởng tổ
Tôi tên là:
Ngày tháng năm sinh:
Vào ngành giáo dục:
Được phân công giảng dạy:
Năm học 2011 - 2012 giáo án được xếp loại:
Trình độ tin học :
Lý do xin soạn giáo án trên máy vi tính:
Cam kết
XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG TT Trần Văn Thời, ngày tháng năm
(ký tên, họ và tên) NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký tên, họ và tên)