Trọn bộ giáo án đại 11

Đăng ngày 4/25/2012 10:10:40 PM | Thể loại: Toán 11 | Chia sẽ bởi: Hệ Nguyễn Thế | Lần tải: 6 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 1.39 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Trọn bộ giáo án đại 11, Toán 11. . nslide trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Trọn bộ giáo án đại 11 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , giáo án Trọn bộ giáo án đại 11 trong chuyên mục Toán 11 được chia sẽ bởi user Hệ Nguyễn Thế đến các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào danh mục Toán 11 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Toán học Toán học 11 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Ngày biên soạn : 1/8 /2009 Chương1 : Hàm số lượng giác - Phương trình lượng giác §1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Tiết 1 : Hàm số lượng giác I -Mục tiêu: 1, bên cạnh đó Kién thức + Nắm được k/n hàm số lượng giác, tính tuần hoàn của những hàm lượng giác, nói thêm là 2, thêm nữa Kỹ năng +;Xét tính tuần hoàn của những hàm lượng giác, tiếp theo là 3,còn cho biết thêm Thái độ + Tích cực hoạt động và trả lời câu hỏi + Biết được toán học có ứng dụng thực tế II, ngoài ra Phương https://nslide.com/giao-an/tron-bo-giao-an-dai-11.dtl4xq.html

Nội dung

Ngày soạn : 1/8 /2009
Chương1 : Hàm số lượng giác - Phương trình lượng giác
§1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Tiết 1 :
Hàm số lượng giác
I -Mục tiêu:
1. Kién thức
+ Nắm được k/n hàm số lượng giác, tính tuần hoàn của các hàm lượng giác.
2. Kỹ năng
+;Xét tính tuần hoàn của các hàm lượng giác.
3. Thái độ
+ Tích cực hoạt động và trả lời câu hỏi
+ Biết được toán học có ứng dụng thực tế
II. Phương tiện dạy học
+ Thước, phấn màu , compa, máy tính.
+ Hình vẽ minh hoạ.
III. Tiến trình dạy học
1. ổn định lớp, kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ:
Đưa ra các quy định về học bộ môn toán.
3. Nội dung bài mới:
a, Đặt vấn đề:
Câu hỏi : Xét tính đúng sai của các câu sau đây :
a, Nếu a > b thì sina > sinb
b, Nếu a > b thì cosa > cosb
c, Nếu a > b thì tana > tanb
d, Nếu a > b thì cota > cotb
Sau đây, chúng ta sẽ nghiên cứu về các tính chất của các hàm số y= sinx, y= cox, y= tanx, y= cotx; sự biến thiên và tính tuần hoàn của các hàm số đó.
b, Nội dung bài mới:
Hoạt động 1: Định nghĩa.
Để ôn tập lại bảng lượng giác, GV cho HS lên bảng điền vào chỗ trống trong bảng sau đây:
x
2

sinx


cosx


tanx


cotx


Gv cho hs sử dụng máy tính để giải ?1: điền vào bảng sau:
x


1,5
2
3,1
4,25
5

sinx
cosx

Tiếp theo, Gv cho hs thực hiện xác định điểm cuối của cung có các số đo trên.

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

1. Hàm số sin và hàm số cosin:
A. Hàm số sin:
Gv nêu một giá trị lượng giác dựa vào bảng trên mà hs đã học ở lớp 10.
Gv nêu định nghĩa trong sgk.
Hàm số cosin:
Gv nêu một giá trị lượng giác dựa vào bảng trên mà đã học ở lớp 10.
Gv nêu định nghĩa trong sgk.
Gv đưa ra câu hỏi:
H1: 3 có là một giá trị nào của hàm số y= sinx hoặc y = cosx.
GV đưa ra chú ý trong sgk: Với mọi điểm M trên đường tròn lượng giác, hoành độ và tung độ của M đều thuộc đoạn [-1;1]. Do đó ta có -1 ,
2. Hàm số tang và cotang:
Gv nêu định nghĩa hàm số tang và côtang trong sgk.
Gv hướng dẫn giải ?2:
Hãy so sánh sin và sin (-).
Gv gọi hai hs trả lời.
CH2: Hãy so sánh cos và cos(-).
Gv gọi hai hs trả lời.
CH3: Hãy so sánh sinx và sin(-x).
CH4: Hãy so sánh cosx và cos(-x).
Ch5: Chỉ ra một vài giá trị mà tại đó hai giá trị của sin và cos bằng nhau.
Ch6: Chỉ ra một vài giá trị mà tại đó hai giá trị của sin và cos đối nhau.
Ch7: Chỉ ra một vài giá trị mà tại đó hai giá trị