Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Vua Quang Trung

Tác giả Tạ Trí Đại Trường tổng kết rằng Nguyễn Huệ đã nhận được lời khen ngợi của không chỉ những người bầy tôi dưới quyền mà ngay cả của “đám thù nghịch từng chịu điên đảo vì ông”[78]

Vua Quang Trung (giả)[79] qua nét vẽ của họa sĩ Triều Thanh năm 1790[46]

Quang Trung Nguyễn Huệ là hoàng đế bách chiến bách thắng, lập nhiều chiến tích quân sự nhất trong lịch sử Việt Nam. Cả cuộc đời binh nghiệp của ông, dù dưới danh hiệu Long Nhương tướng quân[e], Bắc Bình vương hay hoàng đế Quang Trung, ông đều lập công trạng hiển hách, chưa từng thất bại một trận nào

 

Vua Quang Trung

Đăng ngày 9/19/2009 6:33:37 AM | Thể loại: CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM | Lần tải: 9 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Vua Quang Trung, CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới mọi người tài liệu Vua Quang Trung .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , giáo án Vua Quang Trung trong chủ đề CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM được giới thiệu bởi bạn Hùng Dương Văn tới mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào thể loại CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Lịch sử ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Vua Quang Trung Tác giả Tạ Trí Đại Trường tổng kết rằng Nguyễn Huệ đã nhận được lời khen ngợi của không những các người bầy tôi dưới quyền mà ngay cả của “đám thù nghịch từng chịu đảo điên vì ông”[78]   Vua Quang Trung (giả)[79] qua nét vẽ của họa sĩ Triều Thanh năm 1790[46] Quang Trung Nguyễn Huệ là hoàng đế bách chiến bách thắng, lập đa dạng chiến tích quân sự nhất trong lịch sử Việt Nam,còn cho biết thêm Cả cuộc đời binh nghiệp của ông, dù dưới danh hiệu Long Nhương tướng quân[e], Bắc Bình vương hay hoàng đế

https://nslide.com/giao-an/vua-quang-trung.5lhuuq.html