Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Vua Quang Trung

Tác giả Tạ Trí Đại Trường tổng kết rằng Nguyễn Huệ đã nhận được lời khen ngợi của không chỉ những người bầy tôi dưới quyền mà ngay cả của “đám thù nghịch từng chịu điên đảo vì ông”[78]

Vua Quang Trung (giả)[79] qua nét vẽ của họa sĩ Triều Thanh năm 1790[46]

Quang Trung Nguyễn Huệ là hoàng đế bách chiến bách thắng, lập nhiều chiến tích quân sự nhất trong lịch sử Việt Nam. Cả cuộc đời binh nghiệp của ông, dù dưới danh hiệu Long Nhương tướng quân[e], Bắc Bình vương hay hoàng đế Quang Trung, ông đều lập công trạng hiển hách, chưa từng thất bại một trận nào

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Vua Quang Trung

Đăng ngày 9/19/2009 6:33:37 AM | Thể loại: CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG | Lần tải: 9 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Vua Quang Trung, CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến đọc giả thư viện Vua Quang Trung .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện Vua Quang Trung thuộc thể loại CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG được chia sẽ bởi thành viên Hùng Dương Văn tới thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào mục CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Vua Quang Trung Tác giả Tạ Trí Đại Trường tổng kết rằng Nguyễn Huệ đã nhận được lời khen ngợi của không những các người bầy tôi dưới quyền mà ngay cả của “đám thù nghịch từng chịu đảo điên vì ông”[78]   Vua Quang Trung (giả)[79] qua nét vẽ của họa sĩ Triều Thanh năm 1790[46] Quang Trung Nguyễn Huệ là hoàng đế bách chiến bách thắng, lập đa dạng chiến tích quân sự nhất trong lịch sử Việt Nam, nói thêm Cả cuộc đời binh nghiệp của ông, dù dưới danh hiệu Long Nhương

https://nslide.com/giao-an/vua-quang-trung.u2euuq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG


Vua Quang Trung
Tác giả Tạ Trí Đại Trường tổng kết rằng Nguyễn Huệ đã nhận được lời khen ngợi của không chỉ những người bầy tôi dưới quyền mà ngay cả của “đám thù nghịch từng chịu điên đảo vì ông”[78]


Vua Quang Trung (giả)[79] qua nét vẽ của họa sĩ Triều Thanh năm 1790[46]
Quang Trung Nguyễn Huệ là hoàng đế bách chiến bách thắng, lập nhiều chiến tích quân sự nhất trong lịch sử Việt Nam. Cả cuộc đời binh nghiệp của ông, dù dưới danh hiệu Long Nhương tướng quân[e], Bắc Bình vương hay hoàng đế Quang Trung, ông đều lập công trạng hiển hách, chưa từng thất bại một trận nào

Sponsor Documents