Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Vua Quang Trung

Tác giả Tạ Trí Đại Trường tổng kết rằng Nguyễn Huệ đã nhận được lời khen ngợi của không chỉ những người bầy tôi dưới quyền mà ngay cả của “đám thù nghịch từng chịu điên đảo vì ông”[78]

Vua Quang Trung (giả)[79] qua nét vẽ của họa sĩ Triều Thanh năm 1790[46]

Quang Trung Nguyễn Huệ là hoàng đế bách chiến bách thắng, lập nhiều chiến tích quân sự nhất trong lịch sử Việt Nam. Cả cuộc đời binh nghiệp của ông, dù dưới danh hiệu Long Nhương tướng quân[e], Bắc Bình vương hay hoàng đế Quang Trung, ông đều lập công trạng hiển hách, chưa từng thất bại một trận nào

 

Vua Quang Trung

Đăng ngày 9/19/2009 6:33:37 AM | Thể loại: CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG | Lần tải: 9 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Vua Quang Trung, CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG. . nslide giới thiệu tới các bạn tài liệu Vua Quang Trung .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Vua Quang Trung thuộc chuyên mục CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG được chia sẽ bởi bạn Hùng Dương Văn đến thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã đưa vào chuyên mục CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Mĩ thuật ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Vua Quang Trung Tác giả Tạ Trí Đại Trường tổng kết rằng Nguyễn Huệ đã nhận được lời khen ngợi của không những các người bầy tôi dưới quyền mà ngay cả của “đám thù nghịch từng chịu đảo điên vì ông”[78]   Vua Quang Trung (giả)[79] qua nét vẽ của họa sĩ Triều Thanh năm 1790[46] Quang Trung Nguyễn Huệ là hoàng đế bách chiến bách thắng, lập đa dạng chiến tích quân sự nhất trong lịch sử Việt Nam, tiếp theo là Cả cuộc đời binh nghiệp của ông, dù dưới danh hiệu Long Nhương tướng quân[e], Bắc Bình vương hay hoàng

https://nslide.com/giao-an/vua-quang-trung.u2euuq.html