Lịch sử: ( Audiobook) Lịch sử lớp 10; 11; 12

Đăng ngày 10/10/2013 10:42:33 AM | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Chia sẽ bởi: Thao Trần Việt | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: jpg
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .jpg

tài liệu Lịch sử: ( Audiobook) Lịch sử lớp 10; 11; 12, Tư liệu tham khảo. . nslide giới thiệu tới đọc giả thư viện Lịch sử: ( Audiobook) Lịch sử lớp 10; 11; 12 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện Lịch sử: ( Audiobook) Lịch sử lớp 10; 11; 12 trong chuyên mục Tư liệu tham khảo được giới thiệu bởi thành viên Thao Trần Việt tới thành viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã đưa vào danh mục Tư liệu tham khảo , có 1 trang, thuộc thể loại .jpg, cùng danh mục còn có Tư liệu Tư liệu Trung học phổ thông Lịch sử Tư liệu tham khảo ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Link mở những web có ( Audiobook- đọc sách) Lịch sử lớp 10; 11; 12: http://www, bên cạnh đó youtube,còn cho biết thêm com/watch?v=nCRm0WSjzwo http://www, nói thêm youtube, nói thêm là com/watch?v=7KnHBiG6_Us http://www, thêm nữa youtube, nói thêm com/watch?v=b4SC4aW_h4A https://nslide.com/tai-lieu/lich-su-audiobook-lich-su-lop-10-11-12.ayjfzq.html

Nội dung

Link mở các web có ( Audiobook- đọc sách) Lịch sử lớp 10; 11; 12:

http://www.youtube.com/watch?v=nCRm0WSjzwo

http://www.youtube.com/watch?v=7KnHBiG6_Us

http://www.youtube.com/watch?v=b4SC4aW_h4A

 


tài liệu liên quan


Xem thêm