PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NHA TRANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC HÒA 1
(((


KẾ HOẠCH BÀI DẠY

/Tuần : 25
Lớp : 4/1
Môn : Toán
Bài : Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Bình
Giáo sinh : Trần Thị Trúc Phương

Nha Trang, ngày 10 tháng 6 năm 2020