Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử BIÊN BẢN NHẬN XÉT BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Download Giáo án Tiểu học BIÊN BẢN NHẬN XÉT BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN mien phi,tai lieu BIÊN BẢN NHẬN XÉT BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN mien phi,bai giang BIÊN BẢN NHẬN XÉT BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 7/16/2014 10:25:39 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 5
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ngày 31 tháng 5 năm 2014
BIÊN BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN
Năm học 2013-2014
Hôm nay vào lúc 7h ngày 28 tháng 5 năm 2014
Tại : Phòng số 03 trường TH Nguyễn Trãi
Thành phần :
đ/c : Nguyễn Thị Đào Tổ trưởng ( chủ trì )
Cùng 7/7 đ/ GV tổ 3
NỘI DUNG
Căn cứ kế hoạch số 18/KH – PGDĐT – TCNS ngày 22/5/2013 của PGD&ĐT TP BMT về bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, giáo viên . Nay toàn thể giáo viên tổ 3 họp đánh giá nhận xét cho từng đ/c GV như sau :
1/ Nguyễn Thị Đào
Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a3
Ưu điểm :
-Nhận thức : Tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:
-Vận dụng:
Tự học hỏi chương trình BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy. .
- Luôn có ý thức nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,
- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn trong thao giảng , dự giờ.
- Luôn ý thức trách nhiệm trong giảng dạy.
- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu.
Nội dung 1 : 9 điểm
Nội dung 2 : 10 điểm
Nội dung 3 : 10 điểm
Điểm TB : 9,7 Xếp loại : Giỏi
2/ Trần Thị Tuyết
Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a2
Ưu điểm :
-Nhận thức : Có ý tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Luôn có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:
-Vận dụng:
- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,
- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy
Nội dung 1 : 9 điểm
Nội dung 2 : 10 điểm
Nội dung 3 : 9 điểm
Điểm TB : 9,33 Xếp loại : Giỏi
3/ Ngô Thị Nhung
Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a1
Ưu điểm :
-Nhận thức : Tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:
-Vận dụng:
- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,
- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn
- Luôn ý thức trách nhiệm trong giảng dạy, không cắt xén dồn ép chương trình
- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng dạy
- Luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc
Nội dung 1 : 9 điểm
Nội dung 2 : 10 điểm
Nội dung 3 : 9 điểm
Điểm TB : 9,33 Xếp loại : Giỏi
4/ Hồ Thị Nhung
Môn dạy: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3a1
Ưu điểm :
-Nhận thức : Tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hoạt động BDTX. Có nhận thức cao trong việc BDTX . Tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ:
-Vận dụng:
- Luôn nghiên cứu kĩ tài liệu giảng dạy và các tài liệu có liên quan, đồng thời cập nhât thông tin xã hội để nâng cao tay nghề,
- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn
- Luôn ý thức trách nhiệm trong giảng dạy, không cắt xén dồn ép chương trình
- Luôn tìm tòi cách giảng dễ hiểu, chất lượng để truyền thụ kiến thức cho học sinh giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu. Tự học hỏi chương trình BDTX theo kế hoạch đề ra một cách khoa học và kịp thời để vận dung tốt vào thưc tế giảng
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download BIEN_BAN_NHAN_XET_BDTX_2013__2014.zip