Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Download Giáo án Số học 6 Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố mien phi,tai lieu Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố mien phi,bai giang Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/17/2016 10:47:45 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 6
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU

KIỂM TRA 15’ (Bài số 4 )
Tiết:62 Đại số :6 Năm học 2012-2013
Thời gian :15’(Không tính thời gian giao đề)

Họ và tên : ………………………………………….. Lớp :…6/…
I, PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh tròn và câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Số đối của –(-14) là :

A) -14
B) 14
C) 15
D) 13Câu 2: Câu nào sai:

A) 12< 16
B) -12 < -16
C) 
D) -12 > -16

Câu 3: Bỏ ngoặc –(a-b+c-e) ta được

A) a-b+c-e
B) -a-b+c-e
C) a-b+c-e
D) -a +b –c +e

II, PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 1: (4 điểm): Tính :
-3 + (-4)
(-4).(+5)


–(123456 +78) + (123456 -22) +( -89)Câu 2: (3 điểm): Tìm x biết :


14 –2x =-86
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM :
Câu
1
2
3

Đáp án
A
B
D

II/ PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: (4 điểm):


-3 + (-4) = -( 3+4)= -7
(1 điểm)

(-4).(+5) =-(4.5)=-20
(1 điểm):

–(123456 +78) + (123456 -22) +( -89)
= -123456 -78 +123456 -22 +(-89)
= (-123456 +123456) - (78+ 22) +(-89)
= 0 +(-100) +(-89)
= -189

(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)

Câu 2: (3 điểm):


 x=5 hoặc x=-5
(0,75 điểm)

 
(0,75 điểm)

14 –x =-86 -x=-86-14 -x=-100 x=100
(1,5 điểm):DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Kiemtra15tiet62lop6.doc