Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Chuyên đề Con lắc đơn
Download Giáo án Vật lý 12 Chuyên đề Con lắc đơn mien phi,tai lieu Chuyên đề Con lắc đơn mien phi,bai giang Chuyên đề Con lắc đơn mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/30/2013 4:55:17 PM
Filesize: 0.19 M
Download count: 56
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
CON LẮC ĐƠN
1. Tần số góc: ;

- Chu kỳ: ;

- Tần số: 

Điều kiện dao động điều hoà: Bỏ qua ma sát, lực cản và (0 << 1 rad hay S0 << l
2. Lực hồi phục:


Lưu ý: + Với con lắc đơn lực hồi phục tỉ lệ thuận với khối lượng.
+ Với con lắc lò xo lực hồi phục không phụ thuộc vào khối lượng.

3. Phương trình dao động:

s = S0cos((t + () hoặc α = α0cos((t + () với s = αl, S0 = α0l

( v = s’ = -(S0sin((t + () = -(lα0sin((t + ()
( a = v’ = -(2S0cos((t + () = -(2lα0cos((t + () = -(2s = -(2αl

Lưu ý: S0 đóng vai trò như A còn s đóng vai trò như x

4. Hệ thức độc lập:

* a = -(2s = -(2αl

* * * 

5. Cơ năng:


- Động năng Wđ =mv2=.
- Vận tốc v2 = 2gl(cosα – cosα0)

- Thế năng Wt = mgh = mgl(1- )

6. Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn khi thay đổi chiều dài:
Gọi T1 và T2 là chu kì của con lắc có chiều dài l1 và l2
+ Con lắc có chiều dài là thì chu kì dao động là: T2 = + .

+ Con lắc có chiều dài là l = l1 – l2 thì chu kì dao động là: T2 = − .

7. Lực căng dây của con lắc tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc (

T = mg(3cos( ( 2cos(o)
Nếu (0 < 10 thì 
=>  


Viết phương trình dao động cuả con lắc đơn
1/ Tìm .
+ với . N tổng số dao động.
+ , l: chiều dài con lắc( m).
+ 
2/ Tìm S0 .
+ S0 = với 
+ Kkhi cho chiều dài qũy đạo là 1 cung tròn MN thì S0 = .
+  là biên độ góc( rad).
3/ Tìm ( (thường lấy – π < φ ≤ π) : Dựa vào điều kiện ban đầu
* Nếu t = 0 :
- S = s , v = v0 ( ( ( φ = ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 1: Tại 1 nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2, con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì s Tính chiều dài, tần số và tần số góc.

Bài 2: Tại 1 nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2 , một con lắc đơn và 1 con lắc lò xo dao độg điều hoà với cùng 1 tần số . Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm, lò xo có độ cứng 10 N/m. Tính khối lượng vật nhỏ cuả con lắc lò xo.

Bài 3: Tìm vị trí trong quá trình dao động điều hoà cuả con lắc đơn có thế năng bằng động năng khi:
a/ con lắc chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương về vị trí cân bằng.
b/ con lắc chuyển động chậm dần đều theo chiều dương về vị trí biên.

Bài 4: 1 con lắc đơn có khối lượng vật treo lá 100g , treo bằng 1 sợi dây dài 50 cm, taị nơi có gia tốc trọng trường là 10 m/s2, bỏ qua mọi ma sát con lắc có biên độ góc lá 100 , chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Tính thế năng, động năng, vận tốc, lực căng dây tại.
a/ vị trí biên, b/ vị trí cân bằng.

Bài 5: Khi con lắc đơn có chiều dài l1,l2 (l1 > l2) thì chu kì tương ứng là T1, T2 tại nơi có gia tốc trọng trường là 10 m/s2
Biết rằng khi con lắc có chiều dài l1 + l2 thì chu kỳ là 2.7 s, khi con lắc có chiều dài l1 - l2 thì chu kỳ là 0.9 s. Tìm T1, T2 và l1,l2

Bài 6: Chu kì dao động con lắc đơn được tính theo công thức nào sau đây:
A. T =2 B. T=2 C. T =2 D. T =2
Bài 7: Trong các công thức sau, công thức nào dùng để tính tần số dao động nhỏ của con lắc đơn:
A. f = 2π.. B
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Chuyen_de_Con_lac_don.zip