Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Danh sách học sinh lớp 10 năm học 2016-2017
Download Giáo án L T Danh sách học sinh lớp 10 năm học 2016-2017 mien phi,tai lieu Danh sách học sinh lớp 10 năm học 2016-2017 mien phi,bai giang Danh sách học sinh lớp 10 năm học 2016-2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: xls
Date: 8/10/2016 8:15:53 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 2
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM 2016-2017
TT Họ tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh HS trường Lớp
1 Phạm Kim Ngân X 7/1/2001 Tây Ninh Trường THCS Long Thành Bắc 10C1
2 Lê Thị Bích Ngọc X 12/28/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C1
3 Lê Thị Lan Tường X 1/2/2001 Tây Ninh Trường THCS Long Thành Bắc 10C1
4 Nguyễn Thị Diễm Thúy X 6/7/2001 Tây Ninh Trường THCS Trần Bình Trọng 10C1
5 Võ Huỳnh Vân X 3/26/2001 Tây Ninh Trường THCS Bàu Năng 10C1
6 Phạm Thùy Trang X 8/30/2001 Tây Ninh Trường THCS Long Thành Bắc 10C1
7 Trần Thị Mỹ Duyên X 1/18/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C1
8 Lê Thị Thu Hằng X 10/17/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C1
9 Cổ Hoàng Khang 2/5/2001 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi 10C1
10 Trần Thị Hồng Anh X 12/12/2001 Tây Ninh Trường THCS Thạnh Hiệp 10C1
11 Đoàn Trung Kiên 5/17/2001 Tây Ninh Trường THCS Trần Bình Trọng 10C1
12 Nguyễn Huỳnh Quế Trân X 9/16/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C1
13 Trần Minh Nhựt 3/4/2001 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng 10C1
14 Phạm Thị Kim Ngân X 1/13/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C1
15 Phan Thị Thu Thủy X 8/16/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C1
16 Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh X 5/13/2001 TP.Hồ Chí Minh Trường THCS Lý Tự Trọng 10C1
17 Nguyễn Thị Thanh Hiền X 7/12/2001 Tây Ninh Trường THCS Long Thành Bắc 10C1
18 Đặng Anh Tuấn 4/27/2001 Tây Ninh Trường THCS Lê Lợi 10C1
19 Phạm Hoàng Duy 9/26/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C1
20 Đỗ Thị Yến Phương X 1/26/2001 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng 10C1
21 Ngô Châu Liêm 5/20/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C1
22 Nguyễn Thành Đạt 2/5/2001 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng 10C1
23 Lê Ngọc Anh Thư X 8/20/2001 Tây Ninh Trường THCS Trần Bình Trọng 10C1
24 Nguyễn Thị Ngọc Hân X 5/29/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C1
25 Hồ Nguyễn Trọng Ân 10/26/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C1
26 Đỗ Thành Trung 8/15/2001 Thái Bình Trường THCS Ngô Quyền 10C1
27 Trần Minh Kha 7/12/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C1
28 Lê Võ Thiện Nhân 4/20/2001 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi 10C1
29 Hà Ngọc Anh Thư 6/8/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Tây 10C1
30 Cao Huỳnh Khánh 6/21/2001 Tây Ninh Trường THCS Trần Bình Trọng 10C1
31 Phạm Đoan Hạ X 10/27/2001 Tây Ninh Trường THCS Long Thành Bắc 10C1
32 Trịnh Ngọc Tuyền X 8/7/2001 Tây Ninh Trường THCS Long Thành Bắc 10C1
33 Nguyễn Thị Kim Duyên X 3/19/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C1
34 Thi Thành Vinh 4/25/2001 Tây Ninh Trường THCS Long Thành Bắc 10C1
35 Võ Tấn Phát 7/27/2001 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi 10C1
36 Nguyễn Thành Phát 8/19/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Tây 10C1
37 Trần Thị Thu Thủy X 5/14/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C1
38 Nguyễn Thành Ninh X 12/25/2001 Tây Ninh Trường THCS Trần Bình Trọng 10C1
39 Nguyễn Thị Phi Nhung X 5/25/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C1
40 Đoàn Nhựt Sang 5/1/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C1
41 Nguyễn Trung Hậu 3/19/2001 Tây Ninh Trường THCS Trần Bình Trọng 10C1
42 Phạm Anh Tài 7/24/2001 Đồng Tháp Trường THCS Lý Tự Trọng 10C1
43 Phạm Thị Hoa Nhi X 4/5/2001 Tây Ninh Trường THCS Trưng Vương 10C11 Nguyễn Ngọc Ánh X 4/9/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C2
2 Lê Bảo Ngọc X 3/16/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C2
3 Trần Anh Phương 7/8/2001 Tây Ninh Trường THCS Ngô Quyền 10C2
4 Trần Ngọc Trân X 2/14/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C2
5 Nguyễn Thị Tường Vi X 6/19/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C2
6 Nguyễn Hoàng Giang 7/29/2001 Tây Ninh Trường THCS Ngô Quyền 10C2
7 Huỳnh Thị Thùy Linh X 11/28/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C2
8 Trần Thị Ngọc Trâm X 8/23/2001 Tây Ninh Trường THCS Trần Bình Trọng 10C2
9 Nguyễn Thị Mỷ Duyên X 12/31/2001 Tây Ninh Trường THCS Long Thành Bắc 10C2
10 Hồ Võ Tấn Duy 6/16/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Tây 10C2
11 Trương Hồng Thi X 10/1/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Tây 10C2
12 Phạm Ngọc Minh Thơ X 9/13/2001 Tây Ninh Trường THCS Trần Bình Trọng 10C2
13 Thái Thị Yến Nhi X 12/16/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C2
14 Hồ Đặng Quốc Thịnh 12/17/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C2
15 Cao Kim Hồng X 2/18/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Tây 10C2
16 Đặng Gia Huy 9/28/2001 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng 10C2
17 Huỳnh Thị Duyên X 12/3/2001 Tây Ninh Trường THCS Bàu Năng 10C2
18 Nguyễn Quốc Thái 1/1/2001 Tây Ninh Trường THCS Long Thành Bắc 10C2
19 Văn Duy Khiêm 10/24/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C2
20 Nguyễn Thị Thu Thảo X 7/20/2001 Tây Ninh Trường THCS Ngô Quyền 10C2
21 Phạm Thị Diễm Quỳnh X 12/10/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Tây 10C2
22 Nguyễn Thị Minh Thuận X 4/22/2001 Tây Ninh Trường THCS Ngô Quyền 10C2
23 Lê Thị Ngọc Hân B X 11/10/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C2
24 Trần Hồng Vĩnh Phát 7/27/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C2
25 Trần Thị Trà My X 10
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Danh_sach_hoc_sinh_lop_10_nam_hoc_20162017.xls