Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Giáo án dại 7 đầy đủ
Download Giáo án Giáo án toán 7 Giáo án dại 7 đầy đủ mien phi,tai lieu Giáo án dại 7 đầy đủ mien phi,bai giang Giáo án dại 7 đầy đủ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 9/4/2010 7:28:29 AM
Filesize: 0.68 M
Download count: 14
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Chương I : SỐ HỮU TỈ
Tiết PPCT: 1
Tên bài : TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
A. Mục tiêu bài học :
- Kiến thức: HS hiểu được khái niệm số hữu tỉ , cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số
hữu tỉ , bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số N Z Q
- Kỹ năng: HS biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số , biết so sánh hai số hữu tỉ .
B. Chuẩn bị :
GV : SGK, Giáo án, thước thẳng có chia khoảng .
HS : SGK, thước thẳng .
C. Tiến trình dạy học :
I/ Ổn định tổ chức : (1’)
II/ Giới thiệu chương I đại số 7 : ( 5’)
III/ Dạy học bài mới : (32’)
Hoạt động của GV và HS
Ghi bảng

Hoạt động 1 : Số hữu tỉ ( 12’ )
GV: Giả sử ta có các số sau . Em hãy viết các số đó thành 3 phân số bằng nhau .
HS: Lên bảng thực hiện
GV: Chúng ta có thể viết mỗi số trên thành bao nhiêu phân số bằng nó ? ( sau đó GV bổ sung thêm các dấu vào sau mỗi phân số )
HS: Chúng ta có thể viết thành vô số phân số bằng nó
GV: Các số trên ta đều gọi là số hữu tỉ
GV: Vậy như thế nào gọi là số hữu tỉ ?
HS: Trả lời
GV: Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q
GV: Yêu cầu HS thực hiện ?1 và ?2
HS: Thực hiện ?1 và ?2
Hoạt động 2 : Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số ( 10’ )
GV: Vẽ trục số , biểu diễn các số nguyên -2 , -1 , 2 trên trục số .
Gv : Tương tự như số tự nhiên ta cũng có thể biểu diễn mọi số hữu tỉ trên trục số . Sau đó GV cho HS tự đọc vídụ 1 và làm ví dụ 2 .
HS: Đọc vídụ 1 sau đó làm ví dụ 2 .
GV: Hãy viết dưới dạng phân số dương .
HS:
GV: Chia đoạn thẳng đơn vị làm mấy phần ?
HS: Ta chia thành 3 phần bằng nhau .
GV: Điểm biểu diễn số hữu tỉ xác định như thế nào ?
HS: Lấy về bên trái điểm 0 một đoạn bằng 2 đơn vị
GV: Gọi 1 HS lên bảng biểu diễn .
GV: Trên trục số điểm biểu diễn số hữu tỉ x gọi là điểm x .
Hoạt động 3 : So sánh hai số hữu tỉ ( 10’ )
GV: Hãy so sánh hai phân số và
HS: Lên bảng giải.GV: Cho HS tự đọc ví dụ 1 và ví dụ 2
GV: Qua hai ví dụ em hãy cho biết để so sánh hai số hữu tỉ ta cần làm như thế nào ?
HS: Trả lời
GV: Giới thiệu số hữu tỉ dương , số hữu tỉ âm , số 0
GV: Cho HS thực hiện ?5
HS: Làm ?5

1. Số hữu tỉ
a) Ví dụ : 3 ; -0,5 ; ; 2… là các số hữu tỉ.
b) Định nghĩa : (sgk/5)
c)Ký hiệu : Q

?1 SGK/5
?2 SGK/5

2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số :

-2 -1 0 1 2

Ví dụ 1
Ví dụ 2
= ?


3. So sánh hai số hữu tỉ :
?4 SGK/6
Hãy so sánh hai phân số và .
Ta có :
Vì -10 > -12
Vậy
Ví dụ 1:( SGK/6)
Ví dụ 2:( SGK/7)?5 SGK/7
IV/ Củng cố : ( 5’ )
Cho HS làm bài tập 1 , 2 SGK / 7.
BT1: HS trả lời miệng và tự ghi vào vở .
BT2: Phân số biểu diễn là :
V/Hướng dẫn học tập ở nhà: ( 2 ‘ )
Nắm vững định nghĩa số hữu tỉ , cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số , so sánh hai số hữu tỉ
Làm bài tập 3 , 4 , 5 SGK / 8 ; bài 1 , 3 , 4 SBT / 3
D.Rút kinh nghiệm : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiết PPCT: 2
Tên bài : CỘNG , TRỪ SỐ HỮU TỈ
A. Mục tiêu :
- Kiến thức: HS nắm vững quy tắc
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download GIAO_AN_DAI_7_day_du.rar