Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Giáo án Đại số đầy đủ
Download Giáo án Toán 8 Giáo án Đại số đầy đủ mien phi,tai lieu Giáo án Đại số đầy đủ mien phi,bai giang Giáo án Đại số đầy đủ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/25/2009 11:01:02 PM
Filesize: 0.13 M
Download count: 18
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
TUẦN 1
Ngày soạn: 17/08/2008
Ngày dạy: 18/8/2008
Tiết :1
Chương1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

§1 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC
I. MỤC TIÊU:
-HS nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức
-HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
- Giáo viên: Giáo án, phấn màu.
- Học sinh: Oân phép nhân phân phối đối với phép cộng,đơn thức, đa thức.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
Ổn định:(1’) GV nắm sĩ số, tình hình học tập và cán bộ lớp.
Kiểm tra:(3’)GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
Nêu một số yêu cầu để phục vụ cho việc học Toán ở lớp 8.
3. Bài mới: GV giới thiệu sơ lược về chương trình Đại số 8, I, bài mới.

TL
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức

14’
1: Qui tắc:
GV: Yêu cầu HS nhắc lại:
+Quy tắc nhân một số với một tổng, ghi dưới dạng công thức(GV ghi ở góc bảng).
+Quy tắc nhân hai luỹ thừa cùng cơ số: xm.xn = ?
+Quy tắc nhân các đơn thức?
Muốn nhân một đơn thức với đa thức ta làm thế nào? GV giới thiệu bài mới.

+HS trả lời:....
a(b+c) = ab+ac

+ HS trả lời:...
xm.xn = xm+n
+ HS trả lời...
1. Quy tắc:GV: Cho HS làm ?1
-Hãy cho một ví dụ về đơn thức?
-Hãy cho một ví dụ về đa thức?
-Hãy nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức?
-Hãy cộng các kết quả tìm được.
(Gọi HS trả lời miệng,GV ghi bảng đồng thời hướng dẫn cách ghi).
H: Qua bài tâp trên, cho biết: muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta làm thế nào?
GV: giới thiệu quy tắc.
GV:Gọi HS nhắc lại.

HS thực hiện, chẳng hạn:
+Đơn thức: 3x.
+Đa thức: 2x2-2x+5.
+HS thực hiện: nhân....., cộng... được kết quả.+HS trả lời...

HS nhắc lại quy tắc.
?1
3x(2x2-2x+5) = =3x.2x2+3x.(-2x)+3x.5
=6x3-6x2+151/Quy tắc: (SGK trang 4)


13’
HĐ 2: Aùp dụng:
GV: Yêu cầu HS thực hiện ví dụ (hoạt động nhóm)
GV: Gọi một đại diện lên bảng
GV: kiểm tra vài nhóm
GV: Gọi HS nhận xét
GV: Ghi công thức tổng quát


GV: Cho học sinh làm ?2
GV: Gọi HS nhận dạng biểu thức.
GV: Ta thực hiện nhân như thế nào?

GV: thu một số bảng và cho các nhóm nhận xét, GV sửa sai (nếu có)


HS thực hiện nhóm.

HS: Một đại diện nhóm lên bảng
HS: Các nhóm nhận xét bài giải
-HS:... nhân đơn thức với đa thức
-HS:...sử dụng tính chất giao hoán của phép nhân, như vậy ta đã nhân đơn thức với đa thức
-HS làm trên bảng nhóm.
-HS nhận xét:...

2/Áp dụng:
Ví dụ: làm tính nhân:
(-5x2)(2x3- x + )
=(-5x2)2x3+(-5x2) (-x)+(-5x2)= -10x5+5x3-2x2
A.(B+C) = A.B +A.C

?2
(kq:18x4y4-3x3y3+x2y4)
13’
GV: Cho học sinh làm ?3
GV: Gọi HS đọc đề.
GV: Gọi HS thực hiện yêu cầu 1 (cho HS nhắc lại công thức tính S hình thang)

Gọi HS khác thực hiện yêu cầu tiếp theo.
GV: Bài tập ?3 có dạng tính giá trị của biểu thức.
Ta đã thực hiện thế nào?


: Củng cố
GV: cho HS làm 1c (SGK)

GV: cho HS làm bài 3a(SGK)
GV:Gọi HS lên bảng.
GV: nhận xét , sửa sai.
-HS
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download GiaoanDaiso8namhoc20082009.doc