Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Giáo án GDCD 12
Download Giáo án GD công dân 12 Giáo án GDCD 12 mien phi,tai lieu Giáo án GDCD 12 mien phi,bai giang Giáo án GDCD 12 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 12/11/2013 9:22:02 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 206
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
PPCT: 08 Ngày soạn: 22 / 10 / 2013
Bài 4 : QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG
MỘTSỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (3T)
(Tiết 1)
I. MỤC TIÊU: Học sinh cần đạt được :
1 .Về kiến thức:
Nêu được k/n nội dung quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.
2 .Về kỹ năng:
Biết phân tích đánh giá, nhận xét việc thực hiện quyền bình đẳng trong các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh.
3. Về thái độ hành vi:
- Có ý thức thực hiện các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân trong các lĩnh vực.
- Tôn trọng quyền và lợi ích của người khác.
II. TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY VÀ KỸ NĂNG SỐNG
- Tài liệu: Sách giáo khoa; SGV lớp 12; các tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng liên quan đến bài học.
- Phương tiện: giấy khổ lớn, bút dạ, máy chiếu...
- Kỹ năng: Tìm kiếm, xử lí thông tin, hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy ...
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. Ổn định tổ chức
2. Hỏi bài cũ
? Thế nào là công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ? Lấy ví dụ?
3. Dạy bài mới
Quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội được khẳng định ngay trong bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà: Tất cả công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương diện: chính trị, kinh tế, văn hoá và được tiếp tục ghi nhận ở các bản Hiến pháp 1959, 1980 và 1992. Vậy bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực của dời sống xã hội được qui định như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung chính

Hoạt động 1
Tìm hiểu khái niệm bình đẳng trong Hôn nhân và gia đình
-Gv: Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm hôn nhân và gia đình đã học ở lớp
? Mục đích của hôn nhân là gì ?
? Để đạt được mục đích trên trong quan hệ hôn nhân và gia đình cần dựa trên cơ sở nào?
? Vậy thế nào là bđ trong hôn nhân và gia đình ?
-HS: Trả lời
-GV: Chốt kiến thức
Hoạt động 2
Tìm hiểu nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
? Trong gia đình có những mqh cơ bản nào?
? Từ những mối quan hệ đó hãy cho biết bình đẳng trong hôn nhân và gia đình bao gồm những nội dung nào?
-Hs: Trả lời
-Gv: Bổ sung, kết luận
Thảo luận nhóm
-Gv: Chia lớp thành 4 nhóm, phổ biến cách thức làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng nhóm.
N1: ? Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng thể hiện ở những điểm cơ bản nào?
? Ý nghĩa của việc thực hiện quyền bình đẳng giữa vợ và chồng?

N2: ? Quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con cái thể hiện ở những điểm cơ bản nào?
? Bình đẳng giữa cha mẹ và con cái có vai trò như thế nào đối với cuộc sống gia đình?

N3: ?Bình đẳng giữa ông bà với con cháu có đồng nhất với sự xoà nhoà ranh giới giữa các thế hệ thành viên trong gia đình không?
?Trách nhiệm giữa các thành viên trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa ông bà với con cháu?

N4: ?Bình đẳng giữa anh, chị, em thể hiện ở những điểm cơ bản nào?
? Vì sao phải thực hiện bình đẳng giữa anh, chị, em trong gia đình?


1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

a. Khái niệm
Là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mqh ở phạm vi gia đình và xã hội.

b. Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.
* Bình đẳng giữa vợ và chồng
“Vợ - chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong đời sống gia đình” (Luật HN và GĐ)
N - Trong quan hệ nhân thân.
Vợ chồng bình đẳng về quyền và nghĩa vụ: Bđ về những yếu tố tình cảm gắn liền với bản thân vợ chồng không thể chuyển giao cho người khác được.
- Trong quan hệ tài sản:
+ Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download TIET_8_Quye_binh_dang_cua_cd_trong_mot_so_linh_vuc_cua_doi_song_xa_hoi.zip