Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử GIÁO ÁN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 11
Download Giáo án Thể dục 11 GIÁO ÁN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 11 mien phi,tai lieu GIÁO ÁN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 11 mien phi,bai giang GIÁO ÁN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 11 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 1/18/2010 9:55:34 AM
Filesize: 0.05 M
Download count: 2498
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Bài 1: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ

Phần I: Ý ĐỊNH BÁO CÁO
I. Mục đích.
Thống nhất về nội dung, cách thức tổ chức và phương pháp tiến hành luyện tập bài điều lệnh đội ngũ đơn vị. Biết vận dụng linh hoạt vào trong hoạt động giảng dạy môn học GDQP & AN tại các nhà trường.
II. Yêu cầu.
- Nắm chắc cách thức tổ chức và phương pháp tiến hành luyện tập bài điều lệnh đội ngũ đơn vị.
- Biết cách thực hành bồi dưỡng về tổ chức và phương pháp tiến hành luyện tập bài điều lệnh đội ngũ đơn vị cho giáo viên đơn vị mình.
III. Nội dung.
- Giới thiệu về nội dung, cách thức tổ chức và phương pháp tiến hành luyện tập bài điều lệnh đội ngũ đơn vị.
- Thực hành triển khai luyện tập bài điều lệnh đội ngũ đơn vị.
IV. Thời gian.
Tổng số thời gian: 02 tiết, phân chia như sau:
- Báo cáo: 01 tiết.
- Luyện tập: 01 tiết.
V. Tổ chức và phương pháp
- Tổ chức:
+ Báo cáo theo đội hình lớp tập huấn.
+ Luyện tập theo đội hình từng tổ như biên chế.
- Phương pháp: Thể hiện ở hai cương vị.
+ Cương vị giáo viên lớp tập huấn: thuyết trình và giảng giải
+ Cương vị giáo viên lớp 11: sử dụng phương pháp làm mẫu.
VI. Địa điểm: Sân tập
VII. Vật chất bảo đảm.

Phần II: QUÁ TRÌNH BÁO CÁO
A. Thủ tục báo cáo.
- Tập hợp đội hình, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến các quy định.
- Phổ biến ý định báo cáo.
B. Thực hành báo cáo.
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức
- Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ góp phần xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật trong học tập và rèn luyện của mỗi học sinh và lớp học.
- Nắm vững thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng.
2. Về kĩ năng
- Làm được động tác tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và động tác đội ngũ từng người không có súng.
- Biết vận dụng vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.
3. Về thái độ
Xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường.
II. Cấu trúc nội dung, thời gian.
1. Cấu trúc nội dung.
- Đội hình tiểu đội.
- Đội hình trung đội.
2. Nội dung trọng tâm: Đội hình tiểu đội.
3. Thời gian.
Tổng số: 02 tiết
Tiết 1: Đội hình tiểu đội.
Tiết 2: + Đội hình trung đội.
+ Hội thao đánh giá kết quả.
III. Chuẩn bị:
1. Giáo viên.
- Chuẩn bị sơ đồ, bảng kẻ đội hình tiểu đội, trung đội.
- Chuẩn bị và bồi dưỡng đội mẫu.
2. Học sinh:
- Đọc bài 1 - SGK, chuẩn bị đúng, đủ trang phục theo quy định trước khi lên lớp.
- Đội mẫu luyện tập các nội dung giáo viên đã hướng dẫn
IV. Gợi ý tiến trình dạy học:
Giới thiệu bài.
Bài này đã được giới thiệu cơ bản trong chương trình lớp 10, do vậy trong chương trình lớp 11 tập trung vào luyện tập để thực hiện thành thạo động tác tập hợp đội hình tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng, biết vận dụng vào trong học tập và sinh hoạt.
Hoạt động 1: Thủ tục giảng dạy.
- Tập hợp đội hình; kiểm tra sĩ số, trang phục.
- Phổ biến các quy định:
- Kiểm tra nhận thức của học sinh về động tác đội ngũ đã được học ở lớp 10.
+ Nêu câu hỏi theo nội dung luyện tập.
+ Chỉ huy đội mẫu lên vị trí phục vụ.
+ Kiểm tra học sinh (có thể chỉ định hoặc lấy tinh thần xung phong của học sinh để thực hiện động tác).
+ Nhận xét rút kinh nghiệm. Khi nhận xét, ngoài việc nhận xét học sinh thực hiện động tác ở cương vị chỉ huy tập hợp đội hình còn phải nhận xét rút kinh nghiệm cho các học sinh thực hiện động tác ở cương vị chiến sĩ. Nếu kết quả thực hiện động tác của học sinh bị sai ít, sai những lỗi nhỏ, sau khi được nghe rút kinh nghiệm, học sinh có thể tự
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Giao_an_11_ban_luu.rar