Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Giáo án Ngữ văn lớp 10
Download Giáo án Ngữ văn Giáo án Ngữ văn lớp 10 mien phi,tai lieu Giáo án Ngữ văn lớp 10 mien phi,bai giang Giáo án Ngữ văn lớp 10 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/15/2008 7:38:14 PM
Filesize: 0.82 M
Download count: 1335
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết số:1-2
Tổng quan văn học việt nam


A. Mục tiêu bài học.
Giúp HS :
- Nắm được những kiến thức chung nhất,tổng quát nhất về hai bộ phận của văn học Việt Nam và sự vận động phát triển của của văn học Việt Nam
- Nắm vững hệ thống vấn đề về :
+ Thể loại của văn học Việt Nam
+ Con người trong văn học Việt Nam
- Tự hào về truyền thống văn hoá của dân tộc qua di sản văn học. Từ đó có lòng say mê đối với văn học Viêt Nam
B. Chuẩn bị- phương tiện
- Giáo viên: + Nghiên cứu sgk, sgv,và các tài liệu tham khảo khác về văn học Việt Nam
+ Thiết kế bài dạy
- Hsinh : + Đọc Sgk, trả lời các câu hỏi gợi ý cuả Sgk
C.Nội dung - tiến trình

Hoạt động của GV & HS
Nội dung cần đạt

Hoạt động 1
( ổn định tổ chức )
- Giới thiệu bài học: Lịch sử văn học của bất cứ dân tộc nào đều là lịch sử của tâm hồn dân tộc ấy. Để nhận thức được những nét lớn về văn học nước nhà, chúng ta tìm hiểu bài tổng quan văn học Việt Nam.

(?)Em hiểu thế nào là tổng quan VHVN?
-Học sinh đọc SGK từ : “Trải qua hàng ngàn năm… tinh thần ấy”.
(?)Nội dung của phần này là gì? Theo em đó là phần nào của bài tổng quan văn học?


Hoạt động 2
( Tìm hiểu các bộ phận )
-HS đọc phần I SGK
(?)Văn học Việt Nam gồm mấy bộ phận lớn?
- Hs đọc sgk, suy nghĩ, trình bày

- HS đọc phần 1
(?) Hãy trình bày những nét lớn của VHDG.
- HS tóm tắt nét lớn: khái niệm
thể loại
đặc trưng-HS đọc phần 2
(?)SGK trình bày nội dung gì? Hãy trình bày khái quát về nội dung đó?
- Hs trả lời khái quát theo những vấn đề:
khái niệm
hình thức văn tự
hệ thống thể loại


Hoạt động 3
( Tìm hiểu quá trình phát triển)

- HS đọc sgk
(?) Nhìn tổng quát, văn học VN phát triển qua mấy thời kỳ?(?) Nét lớn của truyền thống thể hiện trong vhVN là gì? (Thể hiện ở 2 nét lớn: đó là chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo.)

(?)Từ tk X => tk XIX nền VhVN có điểm gì đáng chú ý?
-HS đọc SGK ,trả lời
- Gv gợi ý:
(?) Vì sao nền Vh từ tk X => hết tk XIX có sự ảnh hưởng của văn học Trung Quốc?
(?) Hãy chỉ ra những TP tiêu biểu của Vh trung đại?
(?) Những TP viết bằng chữ Hán?
(?) Những TP viết bằng chữ Nôm?
(?) Em có nhận xét gì về sự phát triển thơ Nôm của Vh trung đại?

Tiết 2

-HS đọc SGK
(?) Văn học Việt Nam từ thế kỉ XX đến nay được gọi
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download GiaoanNguvanlop10.doc