Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Giáo dục quốc phong khối 11
Download Giáo án Thể dục 10 Giáo dục quốc phong khối 11 mien phi,tai lieu Giáo dục quốc phong khối 11 mien phi,bai giang Giáo dục quốc phong khối 11 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 3/7/2011 7:34:37 PM
Filesize: 0.11 M
Download count: 34
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU


BÀI 1: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của tổ tiên.
2. Thái độ: Có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sang tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
1. Nội dung: I. Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
II.Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước
2. Trọng tâm: Đi sâu làm rõ những bài học truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, vận dụng các bài học đó trong xác định trách nhiệm của thanh niên, học sinh đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh.

III. THỜI GIAN
Tổng số tiết: 4. (Tiết PPCT: 1- 4)
Tiết 1: Lịch sửu đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
Tiết 2: Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước ( mục 1,2 SGK)
Tiết 3: Mục 3,4 SGK
Tiết 4: Mục 5,6 SGK

IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức.
- Lấy lớp học làm đơn vị để giới thiệu nội dung bài giảng.
- Lấy từng tổ học tập để nghiên cứu, thảo luận và giúp nhau để hiểu chắc bài.
2. Phương pháp: Thuyết trình giảng giải
- Đối với giáo viên: Khi giang nên kết hợp việc liên hệ truyên thống của cha ông với nhiệm vụ chính trị – kinh tế – quốc phòng của đia phương để học sinh vừa nắm vững truyền thống lịch sử vừa hiểu rõ nhiệm vụ của mỗi học sinh trong sự nghiệp cũng cố quốc phòng, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ địa phương.Giới thiệu sách để học sinh tìm hiểu thêm.
- Đối với học sinh: Nghe, ghi chép.

V. ĐỊA ĐIỂM
- Phòng học

VI. VẬT CHẤT
Vật chất phục vụ dạy và học
PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 5 PHÚT
1. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, tài liệu tham khảo, tranh ảnh.
- Học sinh: Sách giáo khoa, tập, viết
2. Nhận lớp: Xác định vị trí tập hợp, kiểm tra sỹ số, trang phục, chỉnh đốn hàng ngũ
3. Phổ biến các qui định
Học tập, kỷ luật, ghi chép nghiêm túc, thảo luận bài trật tự
4. Kiểm tra bài cũ:
5. Phổ biến ý định giảng bài
- Tên bài: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

II. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 180 PHÚT

NỘI DUNG – THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP
VẬT CHẤT

TIẾT 1 (23 – 28/08/2010)
I. LỊCH SỬ ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
1. Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên.
2. Cuộc đấu tranh giành độc lập ( từ thế kỉ I đến thế kỉ X)
3. Các cuộc chiến tranh giữ nước (từ TK X đến TK XIX)
4. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc lật đỗ chế độ thuộc địa nữa phong kiến (thế kỉ XIX đến 1945)
5. Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)
- Ngày 23/ 09/ 1945 thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ 2.
- Ngày 19/ 12/1946 Chủ Tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Người chỉ rõ “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”
- Từ 1947 – 1954 quân ta đã lập nhiều chiến công, làm thất bại nhiều cuộc hành binh lớn của Pháp.
- Chiến thắng Việt Bắc Thu Đông năm 1947.
- Chiến thắng biên giới năm 1950.
- chiến thắng Tây Bắc 1952
- Chiến thắng chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, buộc Pháp phải kí hiệp định Giơ – ne – vơ và rút quân về nước, miền Bắc ta hoàn toàn giải phóng.
6. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)
- Đế quốc Mỹ phá hoại hiệp định Giơ
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download K11.rar