Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Giáo dục Quốc phòng và an ninh khối 11
Download Giáo án Thể dục 11 Giáo dục Quốc phòng và an ninh khối 11 mien phi,tai lieu Giáo dục Quốc phòng và an ninh khối 11 mien phi,bai giang Giáo dục Quốc phòng và an ninh khối 11 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 3/18/2009 5:02:57 AM
Filesize: 0.02 M
Download count: 36
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Tiết 35
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG

KIểM TRA HọC Kỳ II
Môn : Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh khối 11
Đề 1
Câu 1 : Em hãy nêu những ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn . ( 4 điểm )
Câu 2 : Vừa nói vừa làm động tác nằm chuẩn bị bắn – Bắn – Thôi bắn – Tháo đạn – Đứng dậy ? ( 3 điểm )
Câu 3 : Vừa nói vừa làm động tác đứng ném lưu đạn ? ( 3 điểm )
Đề 2
Câu 1 : Trình bày tính năng chiến đấu và cấu tạo của súng tiểu liên AK47 ? ( 4 điểm )
Câu 2 : Vừa nói vừa làm động tác nằm chuẩn bị bắn – Thôi bắn đứng dậy ? ( 3 điểm )
Câu 3 Nêu nguyên tắc chuyển động nổ của lựu đạn cầu Việt Nam ? ( 3 điểm )

HẾT

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Tit35.doc