Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử giáo duc quoc phong
Download Giáo án Thể dục 11 giáo duc quoc phong mien phi,tai lieu giáo duc quoc phong mien phi,bai giang giáo duc quoc phong mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/11/2009 7:48:47 PM
Filesize: 0.28 M
Download count: 124
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIA BÌNH SỐ 1
-----------------------------------


(((((GIÁO ÁN
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG LỚP 11GIÁO VIÊN: NGUYỄN QUANG MẠNH
NĂM HỌC: 2008 – 2009


Ngày 20/08/2008
Giáo án số 1: Đội ngũ đơn vị

Người soạn : Quang
Đối tượng : Học sinh lớp 11
I. Mục tiêu, yêu cầu
- Giúp HS hiểu được ý nghĩa điều lệnh đội ngũ, nắm chắc các bước tập hợp đội cơ bản và biết cách vận dụng vào quá trình học tập sinh hoạt tại trường.
- HS tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy.
II. Chuẩn bị
- Giáo viên: giáo án, sân bãi tập luyện.
- Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung giảng dạy
Định lượng
Phương pháp và hình thức tổ chức


SL
TG


1. chuẩn bị
- GV nhận lớp, ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến nội dung, y/c buổi học.


x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x


2. cơ bản
Đội hình tiểu đội hàng ngang
- Bước 1: tập hợp đội hình.
Khẩu lệnh: tiểu đội X thành 1 hàng ngang - tập hợp.
- Bước 2: Điểm số.
- Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
Khẩu lệnh: nhìn trái (phải) – thẳng.
- Bước 4: giải tán.
Đội hình tiểu đội hàng dọc
- Bước 1: Tập hợp đội hình.
- Bước 2: Điểm số.
- Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
- Bước 4: Giải tán.
Thay đổi đội hình

30’
- GV giới thiệu, phân tích và làm mẫu. Sau đó, chia nhóm thực hiện theo hướng dẫn của GV.

* Củng cố: Phần nội dung cơ bản cảu bài.

5’
- Gọi HS lên thực hiện, GV nhận xét và củng cố lại kiến thức.

3. kết thúc.
- Nhận xét, đánh giá buổi học.
- GV giao bài tập về nhà.
- Xuống lớp.


x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x26/08/2008
Giáo án số 2: Đội ngũ đơn vị

Người soạn : Quang
Đối tượng : Học sinh lớp 11
I. Mục tiêu, yêu cầu
- Giúp HS hiểu được ý nghĩa điều lệnh đội ngũ, nắm chắc các bước tập hợp đội cơ bản và biết cách vận dụng vào quá trình học tập sinh hoạt tại trường.
- HS tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy.
II. Chuẩn bị
- Giáo viên: giáo án, sân bãi tập luyện.
- Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung giảng dạy
Định lượng
Phương pháp và hình thức tổ chức


SL
TG


1. chuẩn bị
- GV nhận lớp, ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến nội dung, y/c buổi học
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download GiaoanQP11.doc