Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Ke hoach boi duong thuong xuyen nam 2016 - 2017
Download Giáo án Ke hoach boi duong thuong xuyen nam 2016 - 2017 mien phi,tai lieu Ke hoach boi duong thuong xuyen nam 2016 - 2017 mien phi,bai giang Ke hoach boi duong thuong xuyen nam 2016 - 2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: docx
Date: 10/19/2016 5:42:37 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Phòng giáo dục - đào tạo TP bắc Ninh
Trờng THCS Kinh Bắc

Kế hoạch dạy học áp dụng phương pháp
“bàn tay nặn bột”, giảng dạy tích hợp
Năm học 2015 -2016

Họ và tên giáo viên : Vũ Thị Bích Thủy
Tổ chuyên môn: Tổ KHXH
Nhiệm vụ được phân công
- Giảng dạy Ngữ văn 7A3
- Giảng dạy môn Lịch sử : 7A3, 8A1, 8A2, 9A1, 9A2.
- Bồi dưỡng đội tuyển Lịch sử 8, 9
- Chủ nhiệm lớp: 7A3
I. Căn cứ xây dựng kế hoạch
- Căn cứ vào công văn số 423 / CV-THCS của Phòng GD-Đt Thành phố Bắc về việc hướng dẫn lập kế hoạch dạy học của tổ, nhóm chuyên môn , giáo viên năm học 2015 -2016.
- Căn cứ vào phân phối chương trình , nội dung môn Ngữ văn lớp 7; Môn lịch sử lớp 7, 8, 9.
- Căn cứ vào kế hoạch của tổ, nhóm chuyên môn , tôi xin xây dựng kế hoạch dạy các tiết học áp dụng phương pháp giảng dạy tích hợp , sử dụng kiến thức liên môn vào trong năm học 2015- 2016 như sau:
II.Kế hoạch thực hiện các tiết dạy

Môn
Lớp
Tên bài dạy
PP vận dụng
Ghi chú

Ngữ văn
7
Cảnh khuya, Rằm tháng giêng
Tích hợp Địa lí , Lịch sử, tiếng Việt, giáo dục công dânđể tìm hiều hoàn cảnh sáng tác bài thơ, phân tích bài thơ.


Lịch sử
7
Tiết 22: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII ( Tiết 1)

-Tích hợp với môn địa lí, ngữ văn, giáo dục công dân.
8
Tiết 14: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX.


Tích hợp với môn văn học, vật lí, mĩ thuật để tìm hiểu các thành tựu về kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật.
9
Tiết 6: Các nước Đông Nam á
 Tích hợp với môn địa lí, giáo dục công dân để tìm hiểu đặc điểm tự nhiên, dân cư các nước Đông Nam á.Kinh Bắc , ngày 4 tháng 9 năm 2015
Người lập kế hoạch


Vũ Thị Bích Thủy

Ký duyệt của tổ
Ký duyệt của BGH
Ký duyệt của Phòng GD-ĐT


Trường THCS Kinh Bắc
Tổ : Khoa học xã hội

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......................................................

 Kinh Bắc, ngày 8 tháng 9 năm 2015


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học 2015 – 2016

Họ và tên giáo viên: Thị Bích Thủy
Ngày sinh : 19/03/1980.
Ngày vào ngành: 9/2003
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Ngữ văn
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
- Thông tư số 26/2012/TT – BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chê bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
-Thực hiện công văn số 743 / SGD & ĐT- GDTX ngày 25/6/2014 của sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh
- Công văn số 531/KH
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Ke_hoach_BDTX___Bo_mon.docx