KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN CÔNG NGHỆ

1. Lớp 8
Cả năm: 35 tuần = 52 tiết
Học kỳ I: 18 tuần = 27 tiết
Học kỳ II: 17 tuần = 25 tiết
STT
Tiết
Chương/Bài học
Yêu cầu cần đạt
Sử dụng TBDH; Ứng dụng CNTT
Nội dung GD tích hợp
Hướng dẫn thực hiện
Ghi chú

HỌC KÌ I
Phần một: vẽ kĩ thuật
Chương I. Bản vẽ các khối hình học

1
1
Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống (Thêm mục I bài 8).
1.Kiến thức:
- Biết được vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất và đời sống.
- Trình bày được khái niệm và tầm quan trọng của bản vẽ kỹ thuật, kể được các ứng dụng của bản bản vẽ kỹ thuật trong đời sống và sản xuất.
2.Kỹ năng:Thảo luận, trình bày ý kiến.Vận dụng, liên hệ được thực tế.
3. Năng Lực:
- Năng lực tự học, Năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực sáng tạo, Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
Thước, Tranh vẽ hình1.1 ; 1.2; 1.3

Chuyển mục I (bài 8) lên thành mục I của bài 1


2
2
Bài 2. Hình chiếu.
1. Kiến thức:
- Hiểu được khái niệm hình chiếu, hiểu được vị trí các hình chiếu.
2. Kĩ năng:
- Biểu diễn được vị trí các hình chiếu trên bản vẽ các chiều
- Trình bày được các quy ước khi biểu diễn hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kỹ thuật.
- Nhận biết được vật thể qua hình chiếu của vật thể trên bản vẽ.
3. Năng Lực:
- Năng lực tự học, Năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực sáng tạo, Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
Thước, tranh
3
3
Bài 3. TH: Hình chiếu của vật thể.
1.Kiến thức
- Biết được các hình chiếu trên bản vẽ.
- Biết biểu diễn hình chiếu trên mặt phẳng.
2.Kĩ năng
- Phân tích được hai hình chiếu để vẽ hình chiếu thứ 3.
- Mô tả đúng hình chiếu các mặt, các cạnh của vật thể.
- Mô tả được việc thay đổi hướng chiếu khi vẽ hình chiếu.
- Biểu diễn được hình chiếu trên bản vẽ, hình dung được hình dạng của vật thể.
3. Năng Lực:
Năng lực tự học, Năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực sáng tạo, Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
Mô hình cái , tranh, nêmThước, giấy A4, bút chì
BVMT: ý thức, thói quen làm việc theo quy trình, tiết kiệm nguyên liệu, vệ sinh nơi thực hành, bảo vệ môi trường xung quanh4
4
Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện.
1. Kiến thức:
Biết được các khối đa diện thường gặp: Hình hộp chữ nhật , hình lăng trụ đều, hình chóp đều. Hiểu rõ sự tương quan giữa hình chiếu trên bản vẽ và vật thể.
2. Kĩ năng: Đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều và hình chóp đều
3. Năng Lực:
Năng lực tự học, Năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực sáng tạo, Năng lực sử dụng ngôn ngữ.năng lực thực hành
Thước, mô hình 3 mặt phẳng chiếu, mô hình các khối đa diện:Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, chóp đều

5
5
Bài 5. TH: Đọc bản vẽ các khối đa diện.
1. Kiến thức:
- Đọc được tên và trình bày được công dụng của các hình chiếu
- Từ các hình chiếu của bản vẽ, hình dung được các vật thể tương ứng.
- Đọc được kích thước và yêu cầu kỹ thuật ghi trên bản vẽ
2 Kĩ năng: Rèn kỹ năng tư duy không gian
3. Năng Lực:
- Năng lực tự học, Năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực sáng tạo, Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
Thước êke com pa, giấy A4, bút chì , tẩy, giấy nháp
BVMT: ý thức, thói quen làm việc theo quy trình, tiết kiệm nguyên liệu, vệ sinh nơi thực hành, bảo vệ môi trường xung quanh6
6
Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay.
1. Kiến thức: Nhận dạng được các khối tròn xoay thờng gặp trong cuộc sống. Đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình trụ