Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Ngoài giờ lên lớp lơp_84_2012-2013
Download Giáo án Lịch sử 8 Ngoài giờ lên lớp lơp_84_2012-2013 mien phi,tai lieu Ngoài giờ lên lớp lơp_84_2012-2013 mien phi,bai giang Ngoài giờ lên lớp lơp_84_2012-2013 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/6/2012 2:24:21 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 2
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU

NGỒI GIỜ LN LỚP
GVCN: Trà Văn Mười
muoinguyet@gmail.com

( ( ( 


CHỦ ĐIỂM :
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
SƠ ĐỒ LỚP TÁM 4. TS: 41/19 nữ. 2012-2013


 Tấn duy
 Vũ Hải
 Minh Thuận

Minh Duy
Nhựt Khnh
 Thanh Trang
 Thanh Hiền
Minh Quang
Qun Nhựt

Hồi Phương
Phong Lm
Diễm Thảo
Xun Nhi
Trọng Minh
Phc Thnh
Tuyết Tuấn
Hạnh Khanh

Khnh Thanh
Ngn Thy
Minh Ph
Pht Ninh
Kim Quốc
Tiền Cường
Thu Kim
Thảo Ngọc

Trc Minh
Linh Thư
Cẩm Hồng
Vn Quyn
Cẩm Như
Tin Minh
Anh Ngọc
Thư Ngân

Minh Thnh
Tm Luận
Nghĩa Minh
Phương
Ngọc Yến
Trn Oanh
Hữu Quốc
Ph Huy


DĐ: 0919 283 242 SƠ ĐỒ LỚP TÁM 4


GVCN: Trà Văn Mười
muoinguyet@gmail.com Tấn duy
 Vũ Hải
 Minh Thuận

Minh Duy
Nhựt Khnh
 Thanh Trang
 Thanh Hiền
Minh Quang
Qun Nhựt

Hồi Phương
Phong Lm
Diễm Thảo
Xun Nhi
Trọng Minh
Phc Thnh
Tuyết Tuấn
Hạnh Khanh

Khnh Thanh
Ngn Thy
Minh Ph
Pht Ninh
Kim Quốc
Tiền Cường
Thu Kim
Thảo Ngọc

Trc Minh
Linh Thư
Cẩm Hồng
Vn Quyn
Cẩm Như
Tin Minh
Anh Ngọc
Thư Ngân

Minh Thnh
Tm Luận
Nghĩa Minh
Phương
Ngọc Yến
Trn Oanh
Hữu Quốc
Ph HuyChủ điểm tháng 9
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
TRAO ĐỔI VỀ VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ NGƯỜI HỌC SINH LỚP 8
Yêu cầu giáo dục:
* Giúp học sinh:
Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.
Có kĩ năng giao tiếp, thể hiện sư tôn trọng, phục tùng và ủng hộ cán bố lớp hoạt động.
Có ý thức trách nhiệm trong việc lưa chọn những cán bộ có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.
2. Nội dung và hình thức họat động:
a) Nội dung:
Báo cáo tổng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp sau một năm học.
Bầu đội ngũ cán bộ lớp (lớp trưởng, các lớp phó,các tổ trưởng, tổ phó, các cán sự môn học).
b) Hình thức:
Nghe báo cáo và thảo luận.
Bỏ phiếu bầu hoặc biểu quyết.
3. Chuẩn bị họat động:
a) Về phương tiện họat động:
Bản báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp năm học vừa qua.
Phiếu bầu (Nếu bầu bằng phiếu).
Một vài tiết mục văn nghệ.
b) Về tổ chức:
Giáo viên chủ nhiệm họp với cán bộ lớp để xây dựng bản báo cáo về kết quả hoạt động năm học trước,dự kiến tiêu chuẩn cán bộ lớp và thống nhất chương trình hoat động.
Phân công người báo cáo kết quả hoạt động của lớp (thường là lớp trưởng), người điều khiển và thư kí.
Phân người chuẩn bị phiếu bầu.
Dự kiến ban kiểm phiếu.
Phân công tổ, nhóm trang trí lớp.
4. Tiến hành họat động:
a) Khởi động:
b) Báo cáo tổng kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua:
Lớp trưởng báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua.
Cả lớp thảo luận góp ý kiến.
Người điều khiển tổng kết.
c) Bầu cán bộ lớp mới:
Người điều khiển yêu cầu lớp thảo luận để thống nhất tiêu chuẩn của cán bộ lớp.
Tự ứng cử đề cử các bạn có năng lực làm cán bộ lớp.
Thư kí ghi tên các bạn ứng cử (nếu có)và các ban 5 được đề cử lên bảng.
Bầu ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu, nêu rõ thể lệ bỏ phiếu bầu, có thể tiến hành như sau:
+ Lớp trưởng: L Tuyết Hạnh
+ Lớp phó học tập: Huỳnh Trc Linh
Bầu cán sự lớp.
+ Ban học tập gồm lớp phó học tập và 4 tổ trưởng.
+ Cờ đỏ: Mai Đặng Khánh Ngân, Lê Ngọc Trân.
+ Tổ trưởng và tổ phó:
Tổ 1 : Nguyễn Thị Thanh Thy, Phan Duy Khnh
TÔ 2: Cao diễm Xuân. Trương Tấn Duy
Tổ 3: Dương Quốc Cường, Nguyễn Như Minh
TỔ 4: Nguyễn Thị Ngọc Ngn, Nguyễn Minh Qun
Ban kiểm phiếu làm việc,
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download NGLL_lop_8_20122013.rar