Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Nhận xét thường xuyên HS tiểu học(lớp 4) của GVCN theo thông tư 30
Download Giáo án Biểu mẫu danh sách Nhận xét thường xuyên HS tiểu học(lớp 4) của GVCN theo thông tư 30 mien phi,tai lieu Nhận xét thường xuyên HS tiểu học(lớp 4) của GVCN theo thông tư 30 mien phi,bai giang Nhận xét thường xuyên HS tiểu học(lớp 4) của GVCN theo thông tư 30 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: xls
Date: 12/30/2014 2:02:30 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 132
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẬU GIANG
Đơn vị: TH Tân Phú 1

NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN GVCN NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN GVCN NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN GVCN NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN GVCN NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN GVCN NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN GVCN NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN GVCN

STT Mã học sinh Họ đệm Tên Môn học và hoạt động giáo dục Năng lực Phẩm chất
1 Phan Thị Chúc Nắm được kiến thức các môn đã học trong tháng. Nhưng kĩ năng đọc ngắt câu chưa tốt. Rèn kĩ năng đọc ngắt nghĩ hơi giữa các dấu câu. "Biết tự phục vụ, giữ gìn sách vở đồ dùng bài tập." "Chăm học, có tinh thần kỉ luật tốt."
2 Nguyễn Hữu Chương "Nắm được một số kiến thức đã học trong tháng. Hiểu và làm được một số bài tập theo yêu cầu GV. Tuy vậy đọc chưa rõ; giải toán hạn chế. Tiếp tục rèn kĩ năng đọc, viết , tính toán." "Chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập hằng ngày." "Lễ phép với thầy cô giáo, giữ gìn vệ sinh trường lớp."
3 Nguyễn Hồng Dung "Nắm chắc kiến thức, kĩ nằng cơ bản các môn học trong tháng. Khả năng đọc tốt. Đôi khi làm tính còn sai. Tăng rèn kĩ năng tính và giải toán." "Có kĩ năng tự phục vụ, tự quản tốt. Biết trình bài ý kiến riêng." "Lễ phép với thầy cô, đoàn kết với bạn bè."
4 Nguyễn Minh Duy "Nắm được kiến thức kĩ năng các môn học trong tháng. Tuy nhiên khả năng viết văn còn hạn chế. Rèn thêm kĩ năng nói viết câu, đoạn.." "Có khả năng tự phục vụ, hợp tác và giải quyết vấn đề." "Lễ phép với người lớn, đi học đều, đúng giờ."
5 Nguyễn Thị Yến Duy "Nắm vững kiến thức các môn học trong tháng. Đọc lưu loát, viết chữ rõ ràng; biết thực hiện tốt phép chia 2 đến 3 chữ số song đôi khi vẫn còn sai do nhẫm trừ các số. Cần rèn tính cẩn thận khi tính toán." Có kĩ năng hợp tác và giải quyết vấn đề trong học tập. "Chăm học, đoàn kết biết thương yêu mọi người xung quanh."
6 Hồ Thị Kì Duyên "Nắm được một số kiến thức đã học trong tháng. Hiểu và làm được một số bài tập theo yêu cầu. Tuy nhiên đọc và viết còn sai dấu; giải toán hạn chế. Tiếp tục rèn kĩ năng đọc, viết , làm tính và giải toán." Có ý thức tự phục vụ và tự quản tương đối tốt. "Lễ phép, vui vẻ với bạn bè, biết bảo vệ của công."
7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên "Nắm được một số kiến thức đã học trong tháng. Hiểu và làm được một số bài tập theo yêu cầu. Tuy nhiên đọc và viết còn sai dấu; giải toán hạn chế. Tiếp tục rèn kĩ năng đọc, viết , làm tính và giải toán." "Biết tự phục vụ, giữ gìn sách vở đồ dùng bài tập." Tích cực gương mẫu trong các hoạt động. Có tinh thần kỉ luật.
8 Nguyễn Nhất Huy "Biết đọc viết và hoàn thành được một số bài tập đơn giản của các môn học trong tháng. Tuy nhiên kĩ năng đọc còn nhỏ, viết sai nhiều lỗi chính tả. Làm tính còn chậm và sai ở tính cộng trừ có nhớ. Giải toán hạn chế. Tiếp tục rèn kĩ năng đọc viết, lưu ý ở toán cộng, trừ có nhớ và giải toán." Biết tự phục vụ. "Yêu gia đình, song đi học chưa đều, chưa đúng giờ."
9 Trần Văn Nghĩa "Nắm được kiến thức cơ bản đã học trong tháng. Hiểu và vận dụng được một số bài tập theo yêu cầu. Tuy nhiên ngữ điệu đọc chưa tốt, giải toán có lời văn còn chậm.Cần rèn đọc và giải toán có lời văn." "Có ý thức tự phục vụ, và tự quản, chủ động trong giao tiếp." "Lễ phép, vui vẻ với bạn bè, biết bảo vệ của công."
10 Ngô Ngọc Nguyên "Cơ bản nắm chắc kiến thức kĩ năng các môn học trong tháng. Có nhiều tiến bộ trong việc rèn chữ viết. Song viết văn chưa hay, đôi khi giải toán còn sai. Tăng cường rèn viết văn, giải toán." Chuẩn bị đủ và biết giữ gìn sách vở đồ dùng học tập. Lễ phép với người lớn và đoàn kết thương yêu bạn bè.
11 Đặng Văn Nguyện "Biết đọc viết và hoàn thành được một số bài tập đơn giản của các môn học trong tháng. Tuy nhiên kĩ năng đọc còn nhỏ, viết sai nhiều lỗi chính tả. Làm tính còn chậm và sai ở tính cộng trừ có nhớ. Giải toán hạn chế. Tiếp tục rèn kĩ năng đọc viết, lưu ý ở toán cộng, trừ có nhớ và giải toán." Biết tự phục vụ. "Cởi mở, thân thiện song chưa tích cực trong học tập."
12 Ngô Thị Huỳnh Như "Cơ bản nắm chắc kiến thức kĩ năng các môn học trong tháng. Có nhiều tiến bộ trong việc rèn chữ viết. Song viết văn chưa hay, đôi khi giải toán còn sai. Tăng cường rèn viết văn, giải toán." Tự quản tốt. Biết giải quyết các vấn đề trong học tập. Tích cực gương mẫu trong các hoạt động.
13 Trần Thị Hồng Phụng "Nắm được kiến thức các môn đã học trong tháng. Kĩ năng đọc tốt, viết và làm toán tương đối tốt. Tuy nhiên đôi lúc giải toán có lời văn còn chậm. Cần rèn thêm giải toán có lời văn." "Biết tự phục vụ, tự hoàn thành bài tập." "Chăm học, có tinh thần kỉ luật."
14 Nguyễn Ngọc Quận "Nắm được một số kiến thức đã học trong tháng. Hiểu và làm được một số bài tập theo yêu cầu. Tuy nhiên đọc viết còn chậm, lỗi chính tả. Cần rèn kĩ năng đọc viết." Bước dầu biết tự học và giải quyết vấn đề trong học tập. "Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động học tập."
15 Lê Anh Thư "Nắm chắc kiến thức, kĩ năng cơ bản của các môn học trong tháng. Đọc to, viết rõ ràng. Thực hành khá tốt các dạng bài tập theo quy định. Tuy nhiên diễn đạt ý văn đôi khi chưa thật lôgic. Tiếp tục rèn kĩ năng viết văn." Biết t
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Nhan_xet_thuong_xuyen_GVCN__Thang_5.zip