Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN
Download Giáo án điện tử Giáo án NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN mien phi,tai lieu NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN mien phi,bai giang NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 11/6/2015 7:31:01 PM
Filesize: 0.32 M
Download count: 76
Giá: Download miễn phí, free 100%
Tác giả: Luu Tân Mạnh
Nguồn: Violet
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN
NHẬN XÉT MÔN TIẾNG VIỆT
THÁNG THỨ NHẤT
Học
sinh
Nhận xét


Hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng)
Năng lực
Phẩm chất

1
Đọc to, nắm được kiến thức các môn học nhưng đọc còn chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.

- Bước đầu biết tự học ở nhà. Cần phát huy

Chăm học, chăm làm
Chấp hành nội quy trường, lớp
Biết giúp đỡ mọi người.

2
Đọc chậm ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm để ngắt nhịp. Chữ viết sai lỗi nhiều. Cần chú ý nghe đọc để viết cho đúng và luyện viết nhiều.
Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng.
Yêu quý bạn bè
Chấp hành nội quy trường, lớp

3
Nắm được kiến thức các môn học. Đọc to, rõ ràng nhưng ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm và luyện đọc thường xuyên.
- Chưa mạnh dạn trong giao tiếp. GV cho HS bày tỏ ý kiến. Bước đầu biết tự học
Chấp hành nội quy trường, lớp
Chăm học, chăm làm
Biết nhận lỗi và sửa lỗi

4
Đọc to nhưng quá nhanh. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm để ngắt nhịp.
Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.
Hay quên sách vở đồ dùng học tập. Con cần kiểm tra lại mọi thứ trước khi đến lớp. Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng
Biết giúp đỡ mọi người.
Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

5
Nắm được KT,ND môn học. Đọc to, rõ ràng nhưng ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm.
Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều.
Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập. Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy
Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.
Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.


6
Chưa nắm được KT môn học. . Đọc to, rõ ràng nhưng còn chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.Đặt các kiểu câu chưa đúng. Cần chú ý khi sử dụng từ.
Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng. Chưa mạnh dạn trong giao tiếp. GV cho HS bày tỏ ý kiến

Yêu quý bạn bè
Chấp hành nội quy trường, lớp

7

Nắm được KT,ND môn học. Chữ viết chưa đẹp. Cần luyện viết nhiều. Đọc to nhưng còn chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.
Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập. Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy
Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.


8
Đọc to nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên.
Đặt các kiểu câu chưa đúng. Cần chú ý khi sử dụng từ.
Nắm được kiến thức các môn học.
Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập. Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy
Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.
Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.


9
Đọc to, rõ ràng, đúng các tiếng nhưng ngắt, nghỉ chưa đúng. Cần chú ý dấu phẩy, dấu chấm.
Vốn từ còn ít. Cần tìm hiểu thêm
Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng. Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của mình trước đám đông.
Yêu gia đình bạn và những người khác, yêu trường, yêu lớp

10
Đọc to nhưng cò chậm và sai tiếng nhiều. Cần luyện đọc thường xuyên. Chữ viết chưa đẹp. Cần viết tròn các chữ cái trong một tiếng. Viết đoạn văn còn hạn chế. Cần tìm hiểu thêm vốn từ.
Chưa có ý thức chuẩn bị bài ở nhà. Cần cố gắng. Chưa mạnh dạn trong giao tiếp. GV cho HS bày tỏ ý kiến
Yêu quý bạn bè
Chưa chấp hành nội quy trường, lớp

11

Nắm được KT,ND môn học nhưng đặt câu chưa đúng. Cần cố gắng.
Đặt các kiểu câu chưa đúng. Cần chú ý khi sử dụng từ.

Có ý thức học tập ở nhà. Cần phát huy
Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập.
Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm, chấp hành nội quy của lớp.
Biết giúp đỡ mọi
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download NHAN_XET_THUONG_XUYEN_TIENG_VIET___TOAN.doc