CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi : Hội đồng sáng kiến Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Ninh Bình
Tên tôi là:
TT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Nơi công tác
Chức vụ
Trình độ chuyên môn
Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến

 1
 Hoàng Diệu Thùy
31.8.1987 
Trường THCS Đồng Giao, Thành phố Tam Điệp 
Giáo viên 
 Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam
(Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm)
100% 

1. Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng:
Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: Đổi mới giờ sinh hoạt lớp nhằm giáo dục đạo đức và phát huy tính tích cực chủ động của học sinh.
- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác chủ nhiệm lớp ở Trường trung học cơ sở. Vấn đề mà sáng kiến giải quyết là Phương pháp tổ chức một giờ sinh hoạt lớp hiệu quả nhằm giáo dục đạo đức và phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.
- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử : 7.10.2017
- Mô tả bản chất của sáng kiến:
Bản chất của sáng kiến được thể hiện qua nội dung sáng kiến và khả năng áp dụng sáng kiến. Phần này có thể trình bày theo trình tự sau:
2. Nội dung
a. Giải pháp cũ thường làm
- Chi tiết giải pháp cũ:
Tình trạng của giải pháp đã biết trước đó:
Hầu hết những giờ sinh hoạt chủ nhiệm đều bị học sinh đánh giá là khô khan, nhàm chán chỉ đơn thuần là nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm, ít có sự sáng tạo để mối quan hệ giữa thầy với trò thực sự thân thiện.
Đối chiếu với chủ đề các năm học gần đây “... Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” thì từ Ban giám hiệu đến giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa chú trọng đổi mới quản lý, nâng cao được chất lượng giáo dục trong tiết sinh hoạt lớp cuối tuần.
Đối chiếu với việc thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thì tiết sinh hoạt lớp cuối tuần không phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.
Nhiều tiết sinh hoạt cuối tuần trong các trường các thầy cô thường chê học trò nhiều hơn là khen ngợi (Theo thống kê thì khoảng 60-70% là phê bình học sinh) khiến cho giờ sinh hoạt diễn ra nhàm chán, căng thẳng.
Cách tiến hành tiết sinh hoạt cũ:
a.1.Ổn định lớp:
Giáo viên làm khâu này bằng một vài câu ngắn gọn đại khái như giờ sinh hoạt hôm nay có vắng bạn nào không? Chúng ta ổn định chỗ ngồi trật tự để bạn lớp trưởng tổng kết các hoạt động trong tuần qua!…. Mục đích để học sinh tập trung không trao đổi nói chuyện hoạc làm việc riêng.
a.2. Lớp trưởng điều hành diễn biến của tiết sinh hoạt lớp:
Lớp trưởng yêu cầu các tổ trưởng thống kê kết quả, báo cáo kết quả chấm thi đua., yêu cầu các lớp phó thực hiện nhiệm vụ của mình.
a.3. Các tổ trưởng báo cáo kết quả chấm thi đua:
Các tổ trưởng nhận xét từng mặt hoạt động trong tuần qua về học tập, nề nếp tác phong, thể dục, vệ sinh, của các tổ viên trong tổ mà mình được phân công chấm.
a.4. Các lớp phó nhận xét từng mặt theo sự phân công
Nhận xét về tình hình thực hiện nề nếp, học tập, lao động văn thể vệ nhằm giúp giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng nắm được từng mặt hoặt động của lớp để trên cơ sở đó mà đánh giá nhận xét.
a.5. Lớp trưởng lấy ý kiến đóng góp của tập thể lớp
Cả lớp tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất ý kiến về đánh giá nhận xét của các tổ trưởng và các lớp phó.
a.6. Lớp trưởng đánh giá chung.
Tuyên dương khen ngợi, động viên, nhắc nhở các bạn. Đọc kết quả thi đua các tổ,bình chọn học sinh xuất sắc, tổ xuất sắc. Triển khai công tác tuần đến, tháng đến, phát động thi đua theo chủ điểm, theo đợt thi đua.
a.7. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét, đánh giá nhận xét công tác hoạt động tuần qua
- Giáo viên nhận xét chung qua phần đánh giá của lớp trưởng (động viên, nhắc nhở, khen ngợi học sinh). Hướng dẫn, chỉ đạo những giải pháp thực hiện thi đua trong tuần kế tiếp.
a.8. Tổ chức hoạt động theo chủ đề và phổ biến nhiệm vụ, phân công hướng