Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố
Download Giáo án Toán học 6 Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố mien phi,tai lieu Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố mien phi,bai giang Số nguyên tố. Hơp số. Bảng số nguyên tố mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: ppt
Date: 10/20/2009 1:13:00 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 1
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ. BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ
Tiết
1. Số nguyên tố. Hợp số
1
;
;
;
;
;
;
;
;
1
1
1
1
2
2
2
4
3
3
5
6
2
3
4
5
6
;
;
;
Hãy xếp các số a vào hai nhóm: Nhóm chỉ có hai ước và nhóm có nhiều hơn hai ước?

Để tìm hiểu thế nào là số nguyên tố,
thế nào là hợp số ta xét bảng sau:Số nguyên tố:
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là một và chính nó.
Hợp số:
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
Lưu ý:

-Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số.
-Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 đó là: 2, 3, 5, 7.
-Các hợp số nhỏ hơn 10 đó là: 4, 6, 8, 9.
2. Lập bảng số nguyên tố không vượt 100
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download SoNguyenTo.rar