Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Thực hành 1- Con lắc đơn
Download Giáo án Lớp 12 Thực hành 1- Con lắc đơn mien phi,tai lieu Thực hành 1- Con lắc đơn mien phi,bai giang Thực hành 1- Con lắc đơn mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 5/15/2012 7:49:29 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 117
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Ngày ........ tháng ........ năm .............
Nhóm: Lớp ............. Số TT:
Họ và tên:Báo cáo thực hành

KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG
CỦA CON LẮC ĐƠN

I. MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH

II. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

III. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

IV. TIẾN HÀNH THỰC HÀNH VÀ THU TẬP KẾT QUẢ
1. Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T vào biên độ dao động A
Với m = 50g; l = 30 cm

A(cm)
Thời gian (t (s) thực hiện n=5 dao động.
Chu kì dao động T(s)

A1=2,0 cm

T1=

A2=3,0 cm

T2=

A3=4,0 cm

T3=Kết luận:2. Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T vào khối lượng m của vật
Với l = 30,0 cm; A= 3,0cm

m(g)
Thời gian (t (s) thực hiện n=5 dao động.
Chu kì T (S)

m1= 50 g

T1=

m2= 100 g

T2=

m3= 150 g

T3=Kết luận:3. Khảo sát sự ảnh hưởng của chu kì T của con lắc đơn vào chiều dài dây treo l
Với l =30cm, m = 50 g; A= 3,0cm

Chiều dài l (m)
Thời gian 10 dđ (t(s)
Chu kì T(s)


l1 = 30cm=0,30 m

T1 =


l2 = 35cm=0,35 m

T2 =


l3 = 40cm=0,40 m

T3 =
Kết luận:DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download A1.zip