Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử THỰC HÀNH CON LẮC ĐƠN
Download Giáo án Vật lý 12 THỰC HÀNH CON LẮC ĐƠN mien phi,tai lieu THỰC HÀNH CON LẮC ĐƠN mien phi,bai giang THỰC HÀNH CON LẮC ĐƠN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: ppt
Date: 12/26/2009 3:41:48 PM
Filesize: 1.29 M
Download count: 107
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
Đề tài: Vận dụng và phối hợp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy bài “Thực hành khảo sát các định luật dao động của con lắc đơn”. Vật lý lớp 12
-
12/26/2009
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
MÔN VẬT LÝ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
BÀI 6
KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM
CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM
CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG
CỦA CON LẮC ĐƠN
I/ Mục đích
 Khảo sát thực nghiệm nhằm tìm mối quan hệ giữa biên độ, khối lượng, chiều dài và chu kỳ của con lắc đơn.
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM
CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG
CỦA CON LẮC ĐƠN
II/ Dụng cụ thí nghiệm
Con lắc đơn
Đồng hồ đo thời gian
Cổng quang điện
Thước
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM
CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG
CỦA CON LẮC ĐƠN
III/ Tiến hành thí nghiệm
1. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào?
2. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng như thế nào?
3. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài như thế nào?
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
1. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào?
 Con lắc đơn:
+ m = 50g
+ l = 50cm
+ A = 3; 6;…cm
+ 
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
Bảng 6.1
 Từ kết quả rút ra định luật về chu kỳ của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ.
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
2. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng như thế nào?
 Con lắc đơn:
+ m = 50; 100;…g
+ l = 50cm
+ A = 3cm
+ 
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
Bảng 6.2
 Từ kết quả rút ra định luật về khối lượng của con lắc đơn.
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
3. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài như thế nào?
 Con lắc đơn:
+ m = 50g
+ l = 40; 50; 60;… cm
+ A = 3cm
+ 
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
Bảng 6.3
? Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của T vào chiều dài l của con lắc đơn và rút ra nhận xét.
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
Bảng 6.3
? Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của T2 vào chiều dài l của con lắc đơn và rút ra nhận xét.
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
Bảng 6.3
 Từ kết quả rút ra định luật về chiều dài của con lắc đơn.
Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com
12/26/2009
KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM
CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG
CỦA CON LẮC ĐƠN
III/ Tiến hành thí nghiệm
1. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào?
2. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng như thế nào?
3. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài như thế nào?
4. Kết luận chung
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Copy_of_THUC_HANH_CON_LAC_DON.rar