Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Tin hot. Bạn thấy thế nào?
Download Giáo án Tư liệu tham khảo Tin hot. Bạn thấy thế nào? mien phi,tai lieu Tin hot. Bạn thấy thế nào? mien phi,bai giang Tin hot. Bạn thấy thế nào? mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/17/2012 7:19:22 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 3
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU

PHÒNG GD&ĐT TRẦN VĂN THỜI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TT TRẦN VĂN THỜI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN
SOẠN BÀI TRÊN MÁY VI TÍNH
NĂM HỌC 2012 - 2013
Kính gửi:
- Hiệu trưởng trường THCS TT Trần Văn Thời;
- Tổ trưởng tổ
Tôi tên là:
Ngày tháng năm sinh:
Vào ngành giáo dục:
Được phân công giảng dạy:
Năm học 2011 - 2012 giáo án được xếp loại:
Trình độ tin học :
Lý do xin soạn giáo án trên máy vi tính:
Cam kết
XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG TT Trần Văn Thời, ngày tháng năm
(ký tên, họ và tên) NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký tên, họ và tên)

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download New_Microsoft_Word_Document.zip