TUẦN 23
TIẾT : 85

SO SÁNH ( Tiếp theo )

1. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC :
nội dung mới :

TL
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
DUNG VIẾT BẢNG

5p


5p


* Hoạt động 1 : Các kiểu so sánh.
- Gọi HS đọc mục I.1 SGK / 41.
? Tìm các từ so sánh trong những câu thơ trên ?
? Chỉ ra sự khác nhau trong các phép so sánh trên ?

? Nêu ví dụ minh họa cho 2 kiểu so sánh.

? Từ phân tích trên, em hãy cho biết có mấy kiểu so sánh

* Hoạt động 2 : Tác dụng của so sánh.
-HS đọc mục II.1 SGK/42
? Tìm những câu văn có dùng phép so sánh ?
? Tác dụng của phép so sánh ntn ?

? Nêu t/d của phép so sánh.lời

lời

- Công cha như núi Thái Sơn.
Nghĩa mẹ ........ nguồn chảy ra.
- Trăng khoe sáng hơn đèn...


( ghi nhớ 1 SGK / 42- Có chiếc lá tựa mũi tên nhọn ……
- Có chiếc lá như con chim bị lão đảo ……
- Có chiếc lá như thầm bảo rằng ……
- Có chiếc lá như sợ hãi ……
- Tạo ra những hình ảnh cụ thể, sinh động giúp người đọc dễ hình dung về sự vật, hiện tượng được miêu tả.
- Tạo ra những lối nói hàm súc, giúp người đọc dễ nắm bắt tư tưởng, tình cảm của người viết.

( Ghi nhớ 2 . SGK / 42

hiện
I.Các kiểu so sánh.Ví dụ : SGK
( Chẳng bằng, là.

(1 ) ( 2 )
A : những ngôi sao A : mẹ
B : mẹ đã thức B : ngọn gió
T : chẳng bằng T : là
( A ≠ B ( A = B

* Ghi nhớ 1 SGK / 42

II. Tác dụng của so sánh.


Ví dụ : SGK
* Ghi nhớ 2 . SGK / 42
4/củng cố - luyện tập: 25p
củng cố: 2p
? Nêu các kiểu SS và tdụng của nó.
Mỗi kiểu cho 1VD.

23p
Hoạt động 4: Luyện tập.

Gọi hs đọc yêu cầu bài tập và trả lời các câu hỏi
Gv chốt cho hs sửa bài.
BT 1 : chức
* Tác dụng gợi hình, gợi cảm ở câu a của phép SS. “Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè.”
BT 2
TLN 5p tìm
2p suy phát biểu.
Chốt: bảng phụ

Phân nhóm và tg TLN
Lớp nghe và nhận xét bổ sung

TLN 4p
- Tâm hồn : Sự vật trừu tượng, phi vật thể, không tri giác được.
- Một buổi trưa hè : khái niệm tương đối cụ thể, có thể hình dung bằng kinh nghiệm sống, có cảm xúc gắn với những kỉ niệm. Đó là một thế giới cụ thể, 1 không gian đầy nắng, đầy gió, đầy tiếng ve và rực rỡ hoa phượng đỏ …… Tất cả giúp cho ta hiểu rằng “ Tâm hồn tôi ” là 1 tâm hồn nhạy cảm, phong phú, đa dạng.


Thực hiện
Phát biểu cá nhân.tậpBT 1 : Chỉ ra phép SS và kiểu SS trong những khổ thơ dưới đây :
a.Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè.
( SS ngang bằng.
b. Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm.
Chưa bằng khó nhọc ………
( SS không ngang bằng
c. Anh đội viên mơ màng.
Như nằm trong giấc mộng
( SS ngang bằng
Bóng Bác cao lồng lộng ấm hơn ngọn lửa hồng

( SS không ngang bằngBT 2 :
a/ Những câu văn có sử dụng phép SS trong đoạn trích “ Vượt Thác ”
- Thuyền rẽ sóng …… như đang nhớ núi rừng ……
- Núi cao như đột ngột hiện ra ……
- Những động tác …… nhanh như cắt ……
- DHT như một pho tượng đồng đúc …… giống như 1 hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh ……
-